РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ЧЕРВЕН

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 7/24.07.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 22.00 ч. до 06.00 ч.