РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В КВ. "СУШИЦА", ГР. КАРЛОВО

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД - 530/28.08.2020г., издадена от кмета на гр. Карлово, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. 

1. От 06:00 ч. до 12:00 ч. - водоподаване ще се осъществява на домакинствата южно от централния площад;

2. От 12:00 ч. до 16:00 ч. - водоподаване ще се осъществява на домакинствата северно от централния площад;

3. От 16:00 ч. до 20:00 ч. - водоподаване ще се осъществява на домакинствата южно от централния площад;

4. От 20:00 ч. до 02:00 ч. - водоподаване ще се осъществява на домакинствата северно от централния площад;

В периода от 02:00 ч. до 06:00 ч. водоподаване няма да се осъществява на територията на целия кв. "Сушица", гр. Карлово