РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. СВЕЖЕН, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 733/26.07.2022Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

„ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 733/26.07.2022г, издадена от кмета на община Брезово е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. В селото се въвежда следния график на водоподаване:

  • Пускане на водата сутрин от 10,00 до 18,00 часа.
  • Спиране на водата вечер  от 18,00 до 10,00 часа на следващата сутрин.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.