РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ИСКРА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 1/01.08.2022г, издадена от кмета на с. Искра, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Селото ще е без водоподаване в часовете от 09,00ч. до 17,00ч.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.