РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ЧЕРВЕН, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 7/01.08.2022г, издадена от кмета на с. Червен, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Селото ще е без водоподаване в часовете 12,00ч. до 17,30ч. и от 22,00ч. до 06,00ч. сутринта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.