ПОРАДИ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ Е ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО В РАЙОН КАРЛОВО

Във връзка с влошените метрологични условия и обявеното бедствено положение в община Карлово, поради преливане на р. Стряма и заливане на помпените станции, са възникнали множество аварии по тях. Работи се по спешното им отстраняване.

По тази причина без водоподаване към момента остават следните населени места:

Част от гр. Баня, с. Климент, с. Богдан, с. Каравелово, с. Слатина и с. Розино.