ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2023г.

ПЛАН – ГРАФИК 2023 г.

за извършване на есенно – зимните прегледи и върхови ревизии на електросъоръженията на помпените станции на ВиК Пловдив

1. РАЙОН ПЛОВДИВ

1.1. ПС Юг

Дата на провеждане: 03 октомври 2023 година от 9:00 до 16:00 часа

Условия за извършване на видовете работи:

а) пълно изключване на напрежението в РУ 20 kV във възлова станция НОВА чрез изключване и заземяване на въводите АКВА, СМИРНЕНСКИ и РУЧЕЙ;

б) място на работа в обектите: РУ 20 kV и 0.4 kV на възлова станция НОВА, ТП сифон А, ТП сифон С, преходна будка;

в) основни видове работи: ревизия на мощностни прекъсвачи и разединители, силови и измервателни трансформатори, апаратура за управление и автоматизация, почистване и при необходимост подмяна на подпорни изолатори, почистване и преглед на шинни системи, преглед и профилактика на електрическите табла за управление и защита на помпите, на електрическите телфери, на кондензаторните батерии на ККУ, почистване на помещенията на уредбите и прилежащите подходи.

1.2. ПС Север

Дата на провеждане: 05 октомври 2023 година от 9:00 до 15:00 часа

Условия за извършване на видовете работи:

а) пълно изключване на напрежението в РУ 20 kV на ПС СЕВЕР чрез изключване и заземяване на въводите РУЧЕЙ, ПОМПИ ЮГ и МАРИЦА ГАРДЪН;

б) място на работа в обектите: РУ 20 Kv, ТП на откритата площадка и БПС от №1 до №12;

в) основни видове работи: ревизия на мощностни прекъсвачи и разединители, силови и измервателни трансформатори, апаратура за управление и автоматизация, почистване и при необходимост подмяна на подпорни изолатори, почистване и преглед на шинни системи, преглед и профилактика на електрическите табла за управление и защита на помпите, на електрическите телфери, на кондензаторните батерии на ККУ, почистване на помещенията на уредбите и прилежащите подходи.

1.3. ПС Изток 1

Дата на провеждане: 10 октомври 2023 година от 9:00 до 15:00 часа

Условия за извършване на видовете работи:

а) пълно изключване на напрежението в РУ 20 kV на ТП 1 и на ТП 2 чрез изключване и заземяване на въводите ПОЛИГОНА и ПОМПИ ИЗТОК;

б) място на работа в обектите: ТП 1 и ТП 2, хлораторното отделение, БПС от №1 до №10;

в) основни видове работи: ревизия на мощностни прекъсвачи и разединители, силови и измервателни трансформатори, апаратура за управление и автоматизация, почистване и при необходимост подмяна на подпорни изолатори, почистване и преглед на шинни системи, преглед и профилактика на електрическите табла за управление и защита на помпите, на електрическите телфери, на кондензаторните батерии на ККУ, почистване на помещенията на уредбите и прилежащите подходи.

1.4. ПС Изток 2

Дата на провеждане: 12 октомври 2023 година от 9:00 до 15:00 часа

Условия за извършване на видовете работи:

а) пълно изключване на напрежението в РУ 20 kV на ТП 1 чрез изключване и заземяване на въводите ПОЛИГОНА, МАНОЛЕ и ПОМПИ ИЗТОК;

б) място на работа в обектите: РУ на ТП 1 и ТП 2, хлораторното отделение, БПС от №1 до №12;

в) основни видове работи: ревизия на мощностни прекъсвачи и разединители, силови и измервателни трансформатори, апаратура за управление и автоматизация, почистване и при необходимост подмяна на подпорни изолатори, почистване и преглед на шинни системи, преглед и профилактика на електрическите табла за управление и защита на помпите, на електрическите телфери, на кондензаторните батерии на ККУ, почистване на помещенията на уредбите и прилежащите подходи.

Издаване на наряди за извършване на работите: инж. Драгомир Сиваков, инж. Маргарита Борисова

2. РАЙОН АСЕНОВГРАД

2.1. ПС Лясково и ПС Добралък:

Дата на провеждане: 26.09. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.2. ПС Борово I и II:

Дата на провеждане: 28.09. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.3. ПС Жълт Камък стара и нова:

Дата на провеждане: 03.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.4. ПС Добростан I и II и ПС Орешец:

Дата на провеждане: 05.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.5. ПС Катуница: Дата на провеждане: 10.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

2.6. ПС Три Могили I и II и ПС Бор:

Дата на провеждане: 12.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.7. ПС Яврово-стара и нова:

Дата на провеждане: 17.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.8. ПС Болярци:

Дата на провеждане: 19.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

2.9. ПС П, Евтимово:

Дата на провеждане: 24.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

2.10.ПС 40те Извора:

Дата на провеждане: 26.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

2.11.ПС Долнослав-стара и нова:

Дата на провеждане: 31.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.12.ПС Тополово, ПС Новаково и ПС Искра:

Дата на провеждане: 02.11. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.13.ПС Червени ПС Майката:

Дата на провеждане: 07.11. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.14.ПС Кабата:

Дата на провеждане: 09.11. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.15.ПС Марциганица:

Дата на провеждане: 14.11. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

2.16.ПС Лаково:

Дата на провеждане: 16.11. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

2.17.ПС Д. Воден:

Дата на провеждане: 21.11. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

2.18.ПС Г. Воден:

Дата на провеждане: 23.11. 2023год. от 9:00 до 12:00 часа

Отговорен ръководител за извършване на прегледите и ревизиите в район Асеновград – инж.Милен Атанасов енергетик на района, V кв.група

3.РАЙОН КАРЛОВО

3.1.ПС Дъбене 1:

Дата на провеждане: 05.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

3.2.ПС Дъбене 2:

Дата на провеждане: 12.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

3.3.ПС Дъбене селска:

Дата на провеждане: 10.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

3.4.ПС Диспечерска:

Дата на провеждане: 14.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

3.5 .ПС Карлово стара:

Дата на провеждане: 25.09. 2023год. от  9:00 до 13:00 часа

3.6.ПС Розино:

Дата на провеждане: 09.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

3.7.ПС Слатина:

Дата на провеждане: 16.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

3.8.ПС Богдан:

Дата на провеждане: 17.10. 2023год. от 9:00 до 15:00 часа

3.9.ПС Климент:

Дата на провеждане: 19.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

3.10.ПС Мраченик 1:

Дата на провеждане: 24.10. 2023год. от 9:00 до 12:00 часа

3.11.ПС Бегунци:

Дата на провеждане: 28.09. 2023год. от 9:00 до 12:00 часа

3.12.ПС Куртово:

Дата на провеждане: 29.09. 2023год. от 9:00 до 12:00 часа

3.13.ПС Калофер:

Дата на провеждане: 06.10. 2023год. от 9:00 до 12:00 часа

3.14.ПС Ведраре:

Дата на провеждане: 06.10. 2023год. от 9:00 до 12:00 часа

3.15.ПС Мраченик 2:

Дата на провеждане: 24.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

3.16.ПС Соколица:

Дата на провеждане: 23.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

3.17.ПС Васил Левски:

Дата на провеждане: 29.09. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

3.18.ПС Баня:

Дата на провеждане: 23.10. 2023год. от 9:00 до 12:00 часа

3.19.ПС Кърнаре хлораторно:

Дата на провеждане: 02.11. 2023год. от 9.00 до 11.00 часа

3.20.ПС Певците

Дата на провеждане: 25.09. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

3.21.ПС Стряма:

Дата на провеждане: 28.09. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

3.22.ПС Столетово

Дата на провеждане: 02.11. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

3.23.ПС Московец:

Дата на провеждане: 10.10. 2023год. от 9.00 до 17.00 часа

Отговорен ръководител за извършване на прегледите и ревизиите в район Карлово – инж.Гергин Иванов енергетик на района ,V кв.група

4.РАЙОН ХИСАР

4.1.ПС Баня 1:

Дата на провеждане: 04.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

4.2.ПС.Баня 2:

Дата на провеждане: 04.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

4..3.ПС Мътеница, ПС Ново Железаре:

Дата на провеждане: 11.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

4.4.ПС. Паничери:

Дата на провеждане: 11.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

4.5.ПС Красново,ПС. Беловица:

Дата на провеждане: 18.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

4.6. ПС. Старосел,ПС. Кръстевич:

Дата на провеждане: 18.10. 2023год. от 9:00 до 16:00 часа

4.7. ПС Момина баня:

Дата на провеждане: 25.10. 2023год. от 9:00 до 14:00 часа

Отговорен ръководител за извършване на прегледите и ревизиите в район Хисар – инж.Гергин Иванов, енергетик на района,V кв.група

5.РАЙОН ТРУД

5.1.ПС.Маноле:

Дата на провеждане 09.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

5.2.ПС.Рогош:

Дата на провеждане 04.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

5.3.ПС.Войводиново:

Дата на провеждане 02.10.2023 год. от 9.00 до 11.00 часа

5.4.ПС.Калековец:

Дата на провеждане 12.10.2023 год. от 9.00 до 11.00 часа

5.5.ПС.Труд:

Дата на провеждане 16.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

5.6.ПС.Граф Игнатиево:

Дата на провеждане 18.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

5.7.ПС.Бенковски:

Дата на провеждане 23.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

5.8.ПС.Царацово:

Дата на провеждане 04.09.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

5.9.ПС.Костиево:

Дата на провеждане 20.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

5. 10.ПС.Радиново:

Дата на провеждане 25.10.2023 год. от 10:00 до 12:00 часа

5.11.ПС.Царацово-нова:

Дата на провеждане 05.09.2023 год. от 10:00 до 12:00 часа

Отговорен ръководител за извършване на прегледите и ревизиите в район Труд – Иван Велев,енергетик на района ,V кв.група

6.РАЙОН СЪЕДИНЕНИЕ

6.1.ПС.Съединение:

Дата на провеждане: 20.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6.2.ПС.Найден Герово –нова:

Дата на провеждане: 06.11.2023 год. от 9.00 до 11.00 часа

6.3 ПС.Найден Герово стара:

Дата на провеждане 07.11.2023 год. от 9.00 до 11.00 часа

6.4.ПС.Голям Чардак:

Дата на провеждане 13.10.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6.5.ПС.Неделево:

Дата на провеждане 09.11.2023 год. от 13.00 до 15.00 часа

6.6.ПС.Любен:

Дата на провеждане 13.11.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6. 7.ПС.Горна Махала:

Дата на провеждане 15.11.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6.8.ПС.Иван Вазово:

Дата на провеждане 17.11.2023 год. от 13:00 до 16:00 часа

6.9.ПС.Песнопой 1:

 Дата на провеждане 20.11.2023 год. от 9:00 до 16:00 часа

6.10.ПС.Песнопой 2:

Дата на провеждане 21.11.2023 год. от 9:00 до 16:00 часа

6.11.ПС Бегово:

Дата на провеждане 23.11.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6.12.ПС.Черноземен:

Дата на провеждане 27.11.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6.13.ПС.Ръжево Конаре:

Дата на провеждане 29.11.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6.14.ПС.Дълго Поле:

Дата на провеждане 30.11.2023 год. от 9:00 до 12:00 часа

6. 15.ПС.Житница:

Дата на провеждане 01.11.2023 год. от 10:00 до 13:00 часа

7.РАЙОН РОДОПИ

7.1.ПС Пепелаша:

Дата на провеждане: 31.10.2023 год. От 10:00 до 13:00 ч.

7.2.ПС Копривките:

Дата на провеждане: 31.10.2023 год. От 14:00 до 16:00 ч.

7.3.ПС Марково 1:

Дата на провеждане: 02.11.2023 год. От 14.30 до 16.00 ч.

7.4.ПС Марково 2:

Дата на провеждане: 02.11.2023 год. От 10:00 до 13:30 ч.

7.5.ПС Куклен 1– Асеновград:

Дата на провеждане: 07.11.2023 год. От 10:00 до 16:00 ч.

7.6.ПС Куклен 2:

Дата на провеждане: 07.11.2023 год. 13:30 до 16:00 ч.

7.7.ПС Брани поле:

Дата на провеждане: 09.11.2023 год. От 10:00 до 12:30 ч.

7.8.ПС Брестник:

Дата на провеждане: 09.11.2023 год. От 13:30 до 16:00 ч.

7.9.ПС Чая– Асеновград:

Дата на провеждане: 14.11.2023 год. От 10:00 до 13:30 ч.

7.10.ПС Белащица:

Дата на провеждане: 21.11.2023 год. От 10:00 до 12:30 ч.

7.11.ПС Храбрино:

Дата на провеждане: 16.11.2023 год. От 13:00 до 16:00 ч.

7.12.ПС Първенец:

Дата на провеждане: 16.11.2023 год. От 10:00 до 12:30 ч.

7.13. ПС Дедево:

Дата на провеждане: 23.11.2023 год. От 10:00 до 12:00 ч.

Отговорен ръководител за извършване на ревизиите:

инж. Владимир Енев, енергетик район, V кв. група.

8.РАЙОН РАКОВСКИ

8.1.ПС Борец:

Дата на провеждане: 12.10.2023 год. От 10:00 до 12:30 ч.

8.2.ПС Момино село:

Дата на провеждане: 12.10.2023 год. От 13:30 до 16:00 ч.

8.3.ПС Раковски:

Дата на провеждане: 17.10.2023 год. От 10:00 до 15:00 ч.

8.4.ПС Чоба:

Дата на провеждане: 19.10.2023 год. От 10:00 до 15:00 ч.

8.5.ПС Болярино:

Дата на провеждане: 11.2023 год. От 10:00 до 12:00 ч.

8.6.ПС Дрангово 2:

Дата на провеждане: 24.10.2023 год. От 10:30 до 13:30 ч.

8.7.ПС Дрангово 1:

Дата на провеждане: 18.10.2023 год. От 10:00 до 12:30 ч.

8.8ПС Стряма:

Дата на провеждане: 18.10.2023 год. От 13:00 до 16:00 ч.

8.9.ПС Шишманци:

Дата на провеждане: 26.10.2023 год. От 10:00 до 12:30 ч.

8.10.ПС Белозем:

Дата на провеждане: 26.10.2023 год. От 13:00 до 16:00 ч.

8.11.ПС Зелениково 1 и 2:

Дата на провеждане: 24.10.2023 год. От 10:00 до 16:00 ч.

8.12.ПС Розовец:

Дата на провеждане: 20.10.2023 год. От 10:00 до 13:00 ч.

8.13.ПС Чехларе:

Дата на провеждане: 20.10.2023 год. От 14:00 до 15:30 ч.

8.14.ПС Главатар:

Дата на провеждане: 27.10.2023 год. От 13:00 до 16:00 ч.

Отговорен ръководител за извършване на ревизиите:

инж. Владимир Енев, енергетик район, V кв. група.

9.РАЙОН ПЪРВОМАЙ

9.1.ПС Първомай подем:

Дата на провеждане: 24.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.2. ПС Садово:

Дата на провеждане: 16.10.2023 год. От 9:00 до 14:00 ч.

9.3. ПС Воден:

Дата на провеждане: 17.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.4. ПС група Брягово:

Дата на провеждане: 20.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.5.ПС Виница:

Дата на провеждане: 23.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.6.ПС Татарево:

Дата на провеждане: 26.10.2023 год. От 9:00 до 15:00 ч.

9.7. ПС Татарево хлораторно:

 Дата на провеждане: 26.10.2023 год. От 9:00 до 15:00 ч.

9.8.Катуница:

Дата на провеждане: 30.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.9.Караджалово:

Дата на провеждане: 31.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.10.Ахматово:

Дата на провеждане: 2.11.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.11.Дълбок извор:

Дата на провеждане: 3.11.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.12.Брягово НОВА:

Дата на провеждане: 6.11.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

9.13. Чешнегирово:

Дата на провеждане: 8.11.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

Отговорен ръководител за извършване на ревизиите:

инж. Юлиян Тяков, енергетик район, V кв. група.

10. РАЙОН КРИЧИМ

10.1.ПС.Кричим:

Дата на провеждане: 16.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч

10.2.ПС.Перущица 2:

Дата на провеждане: 16.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

10.3.ПС.Перущица 1:

Дата на провеждане: 18.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

10.4.ПС.Брестовица 2:

Дата на провеждане: 20.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

10.5.ПС.Брестовица 1:

Дата на провеждане: 27.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

10.6.ПС.Кадиево:

Дата на провеждане: 27.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

10.7.ПС.Куртово Конаре:

Дата на провеждане: 23.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

10.8.ПС.Стамболийски:

Дата на провеждане: 25.10.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.

10.9.ПС.Оризаре:

Дата на провеждане: 2.11.2023 год. От  9:00 до 13:00 ч.