ПЛАН - ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВИК" ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО - ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2018 Г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на профилактични прегледи и върхови ревизии на електросъоръжаването на помпените станции на “ВиК” ЕООД - Пловдив за работа при есенно-зимни условия ще има режим на намалено водоподаване на следните дати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Р А Й О Н     П Л О В Д И В

Място

Дата и час

Район в изолация

Помпена станция „Юг”

02.10.2018г. - 9.00ч. до 16.00ч.

нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Север”

04.10.2018г. - 9.00ч. до 15.00ч.

нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Изток” 1

09.10.2018г.  - 9.00ч. до 15.00ч.

нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Изток” 2

11.10.2018г. - 9.00ч. до 15.00ч.

нарушено водоподаване в гр.Пловдив