ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ В С.ДРАГОЙНОВО

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив уведомява своите потребители, че по предписание на РЗИ-Пловдив водата в с.Драгойново, общ. Първомай следва да бъде ограничена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели. За населеното място е осигурена водоноска.

Забраната ще продължи до получаване на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.