ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ БРОЯ ДУБЛИРАЩИ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ

Информираме Ви, че „В и К” ЕООД гр. Пловдив има инвестиционно намерение за изграждане на 3(три) броя дублиращи тръбни кладенци на ПС „Брестовица”.  Подробна информация в съответствие с Приложение №2  към чл.6  от Наредбата за ОВОС, можете да намерите в сградата на „В и К” ЕООД гр. Пловдив, РИОСВ – гр. Пловдив и Община Родопи.