ИНКАСИРАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ за ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми клиенти,

За оптимално отчитане на потребените ВиК услуги от клиентите на дружеството за времетраенето на извънредното положение при ограничаване и недопускане на контактно разпространение на заразата, ВиК Оператор – гр. ПловдивВи уведомява, че инкасирането на водомерите на клиентите ще се извършва служебно, по правилата на Общите условия на ВиК Оператор – гр. Пловдив.

Приемането на показания на водомерите чрез изнасяне на данните на лист на входните врати на етажната собственост за индивидуалните водомери, на показания на общите водомери на сградите, на показания на водомерите на самостоятелните обекти, както и чрез телефонни обаждания в контактния център на дружеството и чрез обаждания и изпращане на кратки съобщения (SMS или Viber) на телефоните на инкасаторите ще бъде приложимо след изтичане на времетраенето на извънредното положение, за което ще бъдат публикувани допълнителни указания към клиентите на дружеството.

От ръководството на ВиК Оператор – гр. Пловдив