ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИТЕ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с продължаващата усложнена епидемична обстановка на разпространение на случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, и поради необходимостта от реален отчет на водомерите на клиентите поради служебен отчет през месеците декември 2020 год. и януари 2021 год., ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че през месец февруари 2021 год. ще продължи практиката за самоотчет на клиентите чрез запис на данните на показанията на водомерите на предоставените от инкасаторите адресни листове, чрез изпращане на данни по Viber и обаждане на телефоните на инкасаторите, както и чрез контактната форма на страницата на дружеството, като е необходимо предоставянето на данни за адрес, водомерен номер, титуляр на партидата и показания на водомера.

ВиК Оператор – гр. Пловдив уведомява клиентите си, че предоставянето на данни за реален отчет през месец февруари 2021 год. ще спомогне за актуализиране на данните за консумираните ВиК услуги от клиентите на дружеството и извършване на корекции на задълженията им за месеците на служебен отчет.

Телефоните на инкасаторите ще намерите на страницата на дружеството, като ползвате връзката към тях, посочена в това съобщение, а името на обслужващия Ви инкасатор можете да видите на фактурата за платените ВиК услуги. Телефоните на инкасаторите можете да получите и от Контактния център на дружеството на телефон 032/605 660.

Ръководството на ВиК Оператор – гр. Пловдив изразява увереност, че с общи усилия ще се осигури реален отчет на консумираните от Вас ВиК услуги и съответното им остойностяване, при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на заразата.

За допълнителна информация и справки се обръщайте към Контактния център на ВиК Оператор – гр. Пловдив на телефон 032/605 660.

От ръководството на ВиК Оператор – гр. Пловдив