Да помогнем на пострадалите при бедствието във Варна и Добрич

Уважаеми колеги,

Всички сме съпричастни към трагедията на стотици българи в Североизточната част на страната ни след пороя от миналата седмица. Драмата на Варна и Добрич, ужасяващите кадри и разказите на хората там провокираха у всеки състрадателност.  В цялата страна вече има благотворителни и доброволчески акции, с които всеки от нас е солидарен.

Като фирмен екип, ние работим в сфера, заради която  много добре знаем какво е природна стихия, бедствие, аварийна ситуация и помощ за пострадалите. Затова се обръщам към всички ви  с призива: Да участваме, всеки според възможностите и желанието си, в обща фирмена акция за финансова помощ в подкрепа на бедстващите и потърпевши хора от пострадалите райони.

Набирането на средствата ще става при ръководителите на райони и отдели във ВиК- ЕООД Пловдив до 27 юни, петък. След това събраната сума ще бъде преведена по обявената  сметка на БЧК, като част от националната кампания.

Нека бъдем част от общата съпричастност  за сънародници в беда! 

Манол Генов 

Управител ВиК Пловдив