НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2023г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив  ще бъде нама ..

Дата: Петък > 29-Септември-2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ - ПСОВ ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда У В Е Д О М Я В А М E Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови отпадъци с код 19 08 01 и 19 08 02 за временно съхранение на Площадка № 1, находяща се в ПИ № 56784 ..

Дата: Петък > 08-Септември-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В ГР. ПЕРУЩИЦА

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 218/03.08.2023г, издадена от кмета на община Перущица, е обявен режим на водата в гр. Перущица, поради намален дебит във водоизточника. Режимът ще бъде в следния гра ..

Дата: Петък > 04-Август-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ЧЕРВЕН, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 5/01.08.2023г, издадена от кмета на село Червен, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете от 11,00ч. до 17,00ч.  и от ..

Дата: Вторник > 01-Август-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ДОЛНОСЛАВ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 0102/31.07.2023г, издадена от кмета на село Долнослав, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часове ..

Дата: Вторник > 01-Август-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ИСКРА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 4/28.07.2023г., издадена от кмета на село Искра, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете от ..

Дата: Понеделник > 31-Юли-2023

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 21.09.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 21.09.2023г, (четвъртък) поради п ..

Дата: Сряда > 20-Септември-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С. РАДИНОВО НА 20.09.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 20.09.2023г, (сряда) поради превключва ..

Дата: Вторник > 19-Септември-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.КАРЛОВО НА 20.09.2023Г.

ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 20.09.2023 г. (сряда), поради изгр ..

Дата: Вторник > 19-Септември-2023