НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 10/21.02.2023г, издадена от кметски наместник на с. Добралък , е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.Селото ще е без водоподаване в часовете от 18, ..

Дата: Сряда > 22-Февруари-2023

Текуща информация за изпълнени мероприятия във връзка с решаване на проблема с питейната вода с. Брестовица, община Родопи

ВиК Пловдив е изготвило проект за пречиствателно съоръжение за пречистване на питейната вода от манган и сме в процедура по издаване на Разрешение за строеж на територията на ПС за с. Брестовица. Изграждането на пречиствателното съоръжение ще изпълним с наши сили, като по предварителна оценка ..

Дата: Четвъртък > 16-Февруари-2023

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив окончателно спечели дело за наложена финансова корекция от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

С окончателно решение от 03.02.2023 г.Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд Пловдив, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Пловдив  бе отменена наложената финансова корекцияв размер на 5% от стойността на допустимите разходи по Договор № КС-02-08 ..

Дата: Сряда > 08-Февруари-2023

НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2023 Г.

С Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва: Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ..

Дата: Вторник > 03-Януари-2023

БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. АСЕНОВГРАД

ВиК ЕООД гр. Пловдив уведомява своите абонати, че във връзка с необходимостта от извършване подмяна на 2 бр. СКф300 на ПС „Лаково”, на 14.12.2022г. ще бъде преустановено водоподаването от 08:00 ч. до 17:00 ч. в гр. Асеновград. Моля д ..

Дата: Понеделник > 12-Декември-2022

Прессъобщение

По повод излезли публикации в информационни сайтове, даващи оценка на работата на Управителя на „ВиК” ЕООД гр.Пловдив е необходимо да отбележим следното: От месец август 2021 г. до момента дружеството изпълнява основните си цели: 1.  Непрекъснатост и качество на предлаганата усл ..

Дата: Петък > 09-Декември-2022

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЕРУЩИЦА НА 23.03.2022Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че от 23.03.2023г. (четвъртък) до 27.03 ..

Дата: Сряда > 22-Март-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 23.03.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 23.03.2023г. (четвъртък), поради ..

Дата: Понеделник > 20-Март-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С.КАДИЕВО НА 23.03.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 23.03.2023 (четвъртък), поради ре ..

Дата: Понеделник > 20-Март-2023