Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

07.10.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Антим 1"№29 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.201в вх.Б авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Асен Йорданов"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Обнова"№18 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Стара планина"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Елин Паунов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Наречен авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе ул."Черно море"№13 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С."Дълго поле" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

06.10.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.201в вх.Б авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Варшава" Нови връзки за ст."Хр.Ботев" района на аварията от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Андонов"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Динеков"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Ал.Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица кв"Запад" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Ст.Ставрев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Черно море"№13 авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.10.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Поручик Димитър Величков"№47 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Варна"№42 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" №11 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Йоаким Груев"№37 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."3-ти март"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Заводска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 авариа на помпена станция ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Ал.Стамболийски" №87 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд Авария на Е.V,N. Пс. "Войсил", "Бенковски" , "Радсиново" без ел, захранване с. Войсил. с, Бенковски, с. Радиново до отстраняване на аварията

04.10.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Копривщица" №78 авария на водопровод района на аварията от 06:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Богомил"№26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дуванли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.10.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ландос" и ул. "Храбрец" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №81 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив кв. Коматево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Братя Тилеви" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.10.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

01.10.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул.Пор.Въльо Стефов" превключване на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност и ниска зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Орехово"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

30.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв."Баделема" бл.14 авария на водопровод кв."Баделема" ,"Изток" ,"Гонда вода" ,"Запад" до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Теофан Райнов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул.Пор.Въльо Стефов" превключване на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Янко Сакъзов" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура" авария на пожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Полет"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Орехово"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Ст.Заимов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци ул."17та"№35 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе ул."Чайка" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Радецки" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски промишлена зона авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул. "Костур" №36 авария на водопровод кв.Шипка от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Пазарище" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Пере Тошев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №78 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Вельо Войвода" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Коматево авария на регулатор на налягане кв.Коматево от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Мария Луиза" №37 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул. "К.Гълъбов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул. "Г.Бенковски" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Първомай с.Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул. "Чайка" №22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Горни Воден ул."Напредък" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Мизия" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Младост" и ул. "д-р Добрев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пушкин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Коматево авария на регулатор на налягане кв.Коматево до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Георги Кондолов" и ул."Михалаки Георгиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пазарище" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."6-Септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Банска" №16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."цар Иван Асен 2" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Кирил и Методий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Ангел Войвода" №1 авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица П.С. "Перущица 2" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Веселина" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Бузлуджа" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Васков" №53,55 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.80 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Уста Генчо"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Михалаки Георгиев" и ул."Динамо" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Братя Шкорпил" авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Пазарище"№3 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Долни воден промишлена зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим кв.Запад авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре ул."25-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Цар Симеон"№36 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица вилна зона авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Борис Петров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Полет"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Родопи" и ул. "Богомил" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ПС ЛАКОВО авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в град Асеновград до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Кирил и Методи" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ул."Росица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Родопи" №48 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Младост" и ул. "Д-р Добрев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Скопие" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Жълти камък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Индустриална" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Козаново авария на захранващ водопровод с. Козаново, с. Конуш и с. Избегли до отстраняване на аварията
район Кричим с. Златитрап превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Първомай с. Ахматово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец пътя за Марково авария на захранващ водопровод месност "Терасите" до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски подмяна на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до приключване
район Труд с. Рогош авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Младост" и ул. "Д-р Добрев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Тракия" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Лъки с. Югово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски подмяна на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00 до приключване

23.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Коматево местност "Орешак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стоян Заимов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."6-ти септември" №121-133 смяна на СК и водомери района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Украйна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Б.Ботев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Перущица-2" авария на водопровод нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Оризаре" Липса на захранване от енерго Юг с.Златитрап и с.Оризаре до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград пл. "Н.Хайтов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул. "Костур" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Боримечка" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Бугариево" №47 Липса на захранване на помпен агрегат района на аварията от 11:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Димитър Талев" до магазин Била авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на П.С. "Перущица-2" Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ОРИЗАРЕ Липса на напрежение от енерго "ЮГ" с.Оризаре и с.Златитрап до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул. "Чавдар" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба ул. "Гео Милев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Радецки" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Речна" №11 авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Гара Калояново авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Авксентий Велешки" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Царевец" и бул. "Хаджи Димитър" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул. "Северен" и ул."Брезоско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стадион" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Христо Ботев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Козаново направа нови водопроводни връзки с.Козаново, с.Избегли и с.Конуш до преключване на ремонтната дейност
район Карлово гр.Клисура ул."Н.Ценов" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре ул."25-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария помпен агрегат Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Чавдар" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Лилково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден Стопански двор авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Княгиня Евдокия" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Поручик Въльо Стефов" авария на захранващ водопровод бул."Ал. Стамболийски", ул."Д. Талев", ул."Асен Христофоров" и района от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Ракита" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Върховръх" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Хан Крум" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Мизия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод месност "Тикмето" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Хаджи Димитър" и ул."Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Телериг"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Богомил"№86 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр Асеновград кв.Долни воден авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Васил Левски" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Пере Тошев" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград П.С. "40-те Извора" Липса на напрежение от енерго "ЮГ" гр.Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Модър" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Ръжево конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Коматево подмяна на обезвъздушител на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Персенк" и ул. "Колоездачна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Славянска" и бул. "Източен" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Пазарище" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Избегли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Речна" №17 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Отон Иванов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Полет" №76 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе" №106 смяна на СК от EVN района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево авария на захранващ водопровод намалено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул. "Ал.Стамболийски" №25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Кадиево" авария на помпен агрегат с.Кадиево до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "В.Соколов" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Никола Обретенов"№36 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.256 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вельо Войвода" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Сокол"№31 смяна на СК района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петрова нива"№23 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."П.Славейков" и ул."Възраждане" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Стадион" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Перущица-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен ул."1ва"№3 изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Добри Войников" №23 ремонт ПХ района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Васил Левски" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Харитон Куев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бугариево" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.27 вх.А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Веригово ул."Иван Вазов" авария на водопровод кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Васил Соколовски" авария на водопровод ниска зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Заводска" авария на водопровод Северна част от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул."Изток" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица до "Черен Петър" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ново СВО нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Никола Беловеждов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" и ул."Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Радко Димитриев" №15 авария хидрофорна уредба високите етажи от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Седянка" №1 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Драган Манчев" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №94 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Жеравна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. "Дрангово 1 - Дрангово 2" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица до "Черен Петър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Златорог"№4 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Васил Левски" №97 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тарас Шевченко"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица" авария на захранващ ел, трансформатор на помпената станция "Брестовица" нарушено водоподаването в с. Брестовица от 08:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Дивна" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к.Тракия бл.283 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Славянска" №83А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Радост" №6 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Златорог" №4 авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 11.9.2022г
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово бул. "Освобождение" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Соколица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица" авария на П.С. "Брестовица" нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до отстаняване
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул. "Драва" №12 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Бенковски ул."22-ра" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска" авария на водопровод кв."Запад" и кв."Шипка" до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Акация" авария на водопровод нарушено водоподаването в кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Дрин"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димо Хаджидимов"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Мизия"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Радецки" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Белащица ул."5януари" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."П.Р.Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.96 вх.Б авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Г.Делчев"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Мизия"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Поручик Въльо Стефанов" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Д-р Стоян Чомаков"№7 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Балкан"№31 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул. "Тракия"и ул."Илинден" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино,бенз. "Лукойл" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Тракия" изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Труд смяна на СК района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 15:00ч.

07.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Върховръх"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул кап." Георги Цанев"№24 авария водопроводно отклонение района на аварията и част от ул. "Волга" от 11:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул. "Иларион Макриополски"№9 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кап. Райчо"№34 авария на хидрофорна уредба високите етажи от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Г, Делчев"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Хаджи Димитър" с ул. "Царевц" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 17:00ч. до 21:00ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово ул. "Иван Попов" с ул. "Иван Марев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с, Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с, Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Р. Даскалов" №21 авария на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисар с. Беловица авария на водопровод с, Беловица ., с. Мало Крушево от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с, Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Република" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. " Яне Сандански" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово сСушица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Слатина, с, Богдан, с. Каравелово авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селота до отстраняване на аварията
район Карлово с, Войнягово, с. Сушица, с. Христо Даново авария на захранващи водопроводи следствие потопа нарушено водоподаването в селата до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с, Розино авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 18:00ч.
район Раковски с, Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с, Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с, Отец Пайсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с, Бенкожски ул."27" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 15:00ч. до 17:00ч.

05.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Варвара" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Деница" и ул."Глухарче" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Малко Търново" №12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Менделеев" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Скопие" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Клисура ул."Н.Ценов" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре ул."10-та" №11 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово зад бензиностанция Петрол авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец направа нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пенчо Славейков" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Мечта" и ул."Славянска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Поп Атанасов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

04.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Младост" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Дюлите" №2 авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С. Горна махала , П.С. Чернозем Висока мътност на водата с.Черноземен, с.Горна махала и с.Ръжево до отстраняване на повредата
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря кв. "Момина баня" ул."Дюлите" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Никола Войновски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Ведраре ул. "10та" №11 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе ул. "Ропотамо" №17 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С "Долна махала" , П.С "Горна махала" , П.С"Иван Вазово" , П.С."Песнопой-1 и 2", "Черноземен" Липса на захранване от енерго Юг селата Черноземен, Ръжево, Долна махала, Бегово, Горна Махала, Иван Вазово, Песнопой, Отец Паисиево, Сухозем, Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма кв. "Запад", кв. "Шипка" до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Крайречна" №50 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.84 Смяна спирателен кран общ водомер района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Братя Бъкстон" №122 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Радко Димитриев" №15 авария на хидрофорна уредба високите етажи от 18:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул"Братя Търневи" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Цоко Каблешков" №17 Смяна спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Хисаря ул."Бузлуджа" №19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец превключване към нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул."Оборище" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.09.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хаджи Димитър" №43 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "България" №234 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Парчевич" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водоем частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре до Стадиона авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул." Лебед"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул, "Ал. Стамболийски "№53 Смяна спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул, "Македония" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Арх, Камен Петков" с ул. "Богомил" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Дивна" подмяна на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Съединение П.С. Съединение Липса на захранване от енерго Юг гр.Съединение до отстраняване на повредата
район Асеновград гр. Асеновград ул. "Иван Вазов" авария на водопровод Промишлена зона и Бул, "България" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричимс с. Ново село авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 15:00ч.
район Раковски с, Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Първенец ул. "Съединение"№72 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Брани поле ул."Дружба"№46 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.

30.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Богомил" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Царевец" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Георги Бенев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Розова долина" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Доктор Владо" подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Веркович" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Кричим бул. "Тракия" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Яне Сандански" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово" 1 авария на Помпена станция с. Дрангово, с. Върбен и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово ул. "Градина" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до отстраняване
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул. "Цар Симеон" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Ръжево конаре авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул, "Георги Измерлиев" авария на водопровод района на аварията част от бул. "В Априлов" и "Пещерско шосе" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.100 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.269 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Юндола " №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на помпен агрегат Висока зона от 08:00ч. до 17:00ч.
район Хисар гр Хисаря кв, "Веригово" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."ген. Д, Николаев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с, Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с, Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково превключване на нов водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Крумово ул. "Освобождение" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 19:00ч.
район Труд П.С. " Бенковски" авария на енерго "ЮГ" с, Радиново. с. Бенковски. с, Войсил до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр, Хисар кв. "Момина баня" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

28.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Архимандрит Евлоги" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Измерлиев" и ул."Войнишка слава" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Леденика" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод Стопански двор до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Стръмна" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. Брани поле авария помпен агрегат с.Белащица и с.Брани поле до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово кв.Сушица ул."Камбола" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Карловско шосе" авария на водопровод района на Консервен комбинат от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.171 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" №57 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря П.С. Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

26.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Страцин" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Младежка" на обръщалото авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" с ул. "Тарас Шевченко" авария на водопровод висока зона района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Ж.К. Тракия бл.269 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай захранващ водопровод Ф600 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града с.Градина с.Крушево до отстраняване на аварията
район Асеновград Нареченски бани ул."Младост" подмяна на водомери нарушено водоподаване от 14:00ч. до 18:00ч.
район Родопи с.Белащица ул."Зорница" №4 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №79 подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тарас Шевченко" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Илия Блъсков" и ул."Стоян Михайловски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул." Д. Груев" и ул."Тарас Шевченко" авария на водопровод висока зона района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново превключване на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр Асеновград ул. "Цар Иван Асен 2" авария на водопровод кв.Зъбчето до ТКЗС до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Хан Крум" №23 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."В.Коларов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

24.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Беласица" №63 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Христо Г. Данов" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Архитект Камен Петков" и ул. "Богомил" авария на водопровод от външна фирма "Пътинженеринг" района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тарас Шевченко" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Радко Димитриев" №13 авария хидрофорна уредба високите етажи от 08:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул. "Димитър Талев" хидрофор "Южен 1" авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово кв. Сушица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Каменлива" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на пожарен хидрант частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово ул. "Никола Вапцаров" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник ул. "Капитан Петко Войвода" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Горна Махала авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

23.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Марица" и ул. "Владая" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.399 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "6-ти Септември" до изтрезвителното авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Запад" ул. "Хан Кардам" авария на водопровод кв. "Запад", кв. "Шипка", кв. "Чинара", кв. "Метоха" и кв. "Тракия" от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул. "Победа" и ул. "Мария Савова" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград местност "Каваклийката" авария на захранващ водопровод с. Болярци, с. Боянци, с. Избегли, с. Козаново и с. Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово кв. Сушица повишена мътност на водата нарушено водоподаването в квартала до постигане на условията на наредба №9 за качество на водата
район Кричим гр Асеновград ул. "Цар Симеон" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв. Прослав авария на магистрален водопровод нарушено водоподаването в кв, Прослав до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Никола Палаузов" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Цар Симеон" №52 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград кв. Горно Воден ул. "Младен Метроколев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв."Баделема" Блок №10 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово бул."Освобождение" №22,24,26,28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" №36 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Баикал" №27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."П Бонев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул. " Професор Константин Гълъбов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с . Крумово ул. "В. Левски" №22 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 17:00ч. до 21:00ч.
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с.Старо Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ул."Елин Паунов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иларион Макариополски" №68 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаването в района и висока зона от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Южен 1 авария на захранващ водопровод високите етажи в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на помпен агрегат нарушено водоподаването във висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Надлез Родопи ремонт на магистрален водопровод Ф400 района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.23 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Юмрук Чал" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Лъки кв.Тепавица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Ж.К. Тракия бл.279 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Надлез Родопи ремонт на магистрален водопровод Ф400 района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав ул."Чинар" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Константин Иречек" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Баба Тонка" №5 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Гоце Делчев"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Княз Церетелев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Марица"№10 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ПС ЮГ Токов удар от енерго "ЮГ" частично нарушено водоподаването в града от 07:00ч. до 08:00ч.
гр.Пловдив ж.к.Такия бл.279 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв.Долни Воден ул."Захария" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Баба Тонка" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Здравец"№20 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."6-ти септември" №222 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Месемврия"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к.Такия бл.52 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.189 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стръмна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Лазурна"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Весела"№3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."В.Коларов"№14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №54 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Видима" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Никола Карев" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Свобода" и ул. "Леденика" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив ул. "Доктор Владо" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Хисаря ул."Атанас Спиридонов" №7 авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Найден Герово и с. Драгомир Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селата до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Лозенград" и ул. "Беласица" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Георги Груев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до приключване
гр.Пловдив ул. "Барикадите" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд П.С. Рогош Липса на захранване от енерго Юг с.Скутаре, с.Рогош и с.Трилистник до отстраняване на аварията

14.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Ул, "Радко Димитриевя" №15 авария на помпен агрегат нарушено водоподаването висока зона от 13:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул, "Борба" №18 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаването в района , висока зона ул. "Хан Терелиг" № 1-5 , и ул "Борба " № 11-33 от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Батак" №57 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. " Росини" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Мулдова авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр, Перущица Авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града от 13 :00ч. до 15:00ч.
район Кричим с, Куртово Конаре пс "Куртово Конаре" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 12:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с, Джурково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с, "Борец" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с.Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

13.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Николай Гогол"№38 авария на водопровод района на аварията и висока зона Ж,С,К "Електроника" и ул, "Киев"№70 от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Добри Войников" и ул."Славянска" авария на водопровод района на аварията от 18:00ч. до 23:00ч.
гр.Пловдив ул, "Никола Карев"№17 авария на водопровод района на аварията и висока зона на "Н Вапцаров" №38, 40 от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул.. "Oборище" №36 ,38 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Лъки с, Джурково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с, Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с, Дряново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 19:00ч.
район Първомай с, Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение Помпена станция " Найден Герлово" авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в с. Найден Герлово" до отстраняване на аварията
район Съединение с, Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с, "Мало Крушево" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Нишана" авария на водопровод кв.Шипка до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Персенк" авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Борован" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Надлез Родопи ремонт на магистрален водопровод Ф400 нарушено водоподаването в района от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Ангел Кънчев" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Г. Бенковски" №3 подмяна СВО нарушено водоподаването в района от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Съединение ул."Чардафон Велики" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Тодор Каблешков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Татарево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново ул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк, "Южен" ул. "Поручик Въльо Стефанов" авария на водопровод висока зона бл, № 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 , 1115. и ул. "Асен Христофоров" от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."№3-ти Март" №30 авария на вътрешен водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №1 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Босилек" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Георги Груев" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Христо Г. Данов" централа EVN подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 13:00ч.
район Кричим с.Устина ул."Иванка Пашкулова" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Хаджи Димитър" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Опълченска" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село повреда Помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод пътя за с.Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ул."Бузлуджа" №19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Асенова Крепост" №25 авария на водопровод кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Долни Воден авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Яне Сандански" №15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Георги Груев" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Стоилов" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Изток 1 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града и висока зона от 14:30ч. до 15:30ч.
гр.Пловдив ул."Звезда" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №1 подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Ж К "Южен" Авария на "Хидрофорна уредба" нарушено водоподаването висока зона от 20:30ч. до 23:00ч.
район Асеновград с.Нареченски бани ул."Хр.Ботев" №1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Ген.Столетов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Хр. Смирненски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризаре изграждане на нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Раковски П.С."Дрангово-1 и 2" авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Независимост" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала подмяна на водомери нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Княгиня Евдокия"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Матей Преображенски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Никола Караджов" №4 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул.”Пещерско шосе” и ул. „Царевец” превключване на довеждащ водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града и висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица ул."Чаталджа" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото и висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр, Перущица ул. "Димитър Гичев" авария на водопровод нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле смяна на СК нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 14:00ч.
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Райно Попович" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:30ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Калина" № 66 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Димо Хаджидимов" и ул. "Поручик Въльо Стефов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул. "Захария" №99 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод с. Козаново, с. Конуш и с. Избегли до отстраняване на аварията
район Кричим с. Йоаким Груево авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Скобелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

07.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Павликенска" и ул. "Прага" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Перущица авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. " К. Величков"№38 авария на водопровод района на аварията жк Тракия - "Индустриална зона" , от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево ул "Г. Дешанов"№2-А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани Поле ул. "Ропотамо" с ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с, Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

05.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Орехово" №15 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул. "Охрид" №38 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Полет" - 1 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Кукленско шосе "Надлез Родопи" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Водоем "Бунарджик" авария на ниво - показатели водоем "Бунарджик" нарушено водоподаването висока зона - "Стария град" и "Сахат тепе" от 14:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Баня авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 16:00ч. до 20:00ч.
район Карлово с.Слатина "ул, 15" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр Асеновград ул. "Л. Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово ул. "Йордан Йовков" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с,Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Д. Малинчев" авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с, Брестовица ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Крумопво ул. "Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисаря ул. "Л. Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Парчевич" №58 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ж.к.Тракия бл.152 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иларион Макариополски" №102 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България" 4-ти километър авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Кукленско шосе" под надлез Родопи авария на водопровод Ф475 района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Ген. Гурково" №15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре ул."25-та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Добри Чинтолов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Независимост" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Орфей" №4 авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

03.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Асенова Крепост" авария на водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.155 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."България" №127 направа нови водопроводни връзки Ф600 високите етажи на града до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Ивайло" и ул."Тодор Самодумов" авария на водопровод района на Стария град от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив П.С. Юг Токов удар от енерго "ЮГ" високите етажи на града от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Радко Димитриев" №1 до №19 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 13:00ч. до 18:00ч.
гр.Раковски кв.Секирово ул."Перник" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Драган Манчев" изграждане ново СВО Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница подмяна СВО нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Труд ул."Димитър Талев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул. "Дружба" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Дъбинско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Градински център "Гардения" авария на водопровод от външна фирма района на аварията и промишлена зона от 16:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" №54 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Никола Караджов" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ж.к.Тракия бл.140 профилактика от енерго "ЮГ" района на профилактиката от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Искра" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Спартак" №13 авария на водопровод района на аварията от 15:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив ул."Батак" №57 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Хр. Ботев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Елена и Димитър Мутеви" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаването във висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Брестовица-2" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Независимост" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловицa авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.08.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Борис Петров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Никола Караджов"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България" и ул."Дилянка" авария на захранващ водопровод района на аварията намалено водоподаването високи етажи в града от 18:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул."Сокол"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково профилактика от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Розовец профилактика от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи П.С."Браниполе" авариен ремонт на помпени агрегати с.Браниполе и с.Белащица от 08ч.до18ч.
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С."Юг" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Съединение ул."Васил Левски" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Димо Хаджидимов"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Дунав"№78 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски кв.Секирово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яворово П.С."Яворово" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добростан авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан и с.Каравелово авария на ЕVN с.Богдан и с.Каравелово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево с.Сърнегор и с.Сухозем до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул." Ген. Радко Димитриев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №190 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с, Богдан и с. Каравелово авария на ЕVN с, Богдан и с. Кааравелово до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдова авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Запад" ул. "Г. Ковачев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. "Христо Ботев" №43,53 подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
район Кричим гр Перущица авария на ПС ПЕРУЩИЦА 1 помпен агрегат ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Брестник ул." България" №3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестовица авария на водопровод Висока зона от 13:00ч. до 18:00ч.
район Родопи с.Марково ул. "Стадион" №1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул, "Васил Левски"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с, Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 16:00ч.

28.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул . Пещерско шосе Комплекс "Орхидея" авария на водомерен възел района на аварията от 13:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул "Антим" I-ви с ул."Цанко Церковски" авария на водопровод района на аварията от 16:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.202 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града високите етажи от 17 :00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул. "Поп Грую"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Сокол"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Прилеп"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Славия" №27 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Долнослав ПС "Долнослав" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Богдан и с. Каравелово авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селата до отстраняване на аварията
район Кричим гр, Перущица ул. "Петър Бонев" авария на водопровод Висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Розовец ул.13 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани Поле ул. "Бор" №15 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото и с. Сърнегор от 08:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр, Хисаря кв. "Веригово" ул. "Средна гора" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция " Баня" авария на захранващ трансформатор кв. "Веригово" 1/2 и кв. "Момина баня"1/2 до отстраняване на аварията

27.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Павликенска" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Победа" №54 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.72 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Пеньо Пенев" и ул."Юрий Гагарин" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Чаталджа" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Киев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Чешнигирово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Рила" и ул."Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пейо Яворов" №23 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Рогош авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Юмрук Чал" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Дружба" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №98 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Възход" до Д.Г. "Изток" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря Магистрален водопровод Баня-Хисаря авария на водопровод възможно нарушено водоподаване в гр.Хисаря от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Веригово авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица П.С. Перущица 1 авария на помпен агрегат Ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица Стопански двор авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Оборище" №8 авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Рила" №8 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски ул."16-та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Ул. Кедар №12 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Острец"№6 авария на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Райна Княгина" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр Перущица ул. "Марица"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" и "Дрангово- 2" авария на захранващ водопровод с, Върбен. с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция " Брани поле" авария на помпен агрегат с. Белащищица , с. Брани поле от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул. "Детелина" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Маноле авария на помпен агрегат с.Маноле с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово Помпена Станция "Царацово" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 14:00ч.
район Хисаря с, Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

24.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Васил Левски" до "Ален Мак" авария на водопровод района на аварията ул. "Полет" и ул. "Гаганица" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл. №61 авария на водопровод района на аварията от 18:00ч. до 01:00ч.
гр.Пловдив бул. "Цар Борис 3-ти"№18, 20 авария на водопровод нарушено водоподаването в района от 09:00ч. до 14:00ч.
район Асеновград с. Добростан авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с, Белащица ул. "Иглика"№2 авария на отклонение района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
район Съединение с. Сърнегор Помпена станция "Сърнегор" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 07:00ч. до 12:00ч.
район Труд ПС Маноле авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря кв. Веригово ул. "Хр. Ясенов"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.

23.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. Изток 2 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването по високите етажи в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Орачевска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.279 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стою Шишков" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево с.Сърнегор и с.Сухозем до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Маноле авария помпен агрегат с.Маноле с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Л.Димитрова" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря ул."Хр.Смирненски" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

22.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С."Изток 2" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул.Белица"№33 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.251 авария на водопровод района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Гладстон" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.283 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването във висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул." Неофит Бозвели " с ул, "Мара Гидик" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Мащерка" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Победа" №54 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр, Самболийски ул, " Александар Стамболийски" №8 авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с, Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 14:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с, Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

20.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Славянска" №93 превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност и висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв." Остромила" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул. "Неофит Бозвели" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в града високите етажи от 09:00ч. до отстраняване
гр.Пловдив ул. "Цар Асен"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията и промишлена зона до отстраняване на аварията
район Кричим с, Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с, Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр, Куклен ул, "Опълченска" авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Първенец ул. "Оборище" №9 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Брестник пс, "Брестник" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 17:00ч. до 19:00ч.
район Съединение с, Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод с, Сухозем с, Сърнегор от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Съединение ул."Кра Кра" авария на водопровод кв.Шеста секция до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Драгоман" Нови връзки от външна фирма кв. "Запад", кв.Шипка , кв.Чинара , кв.Метоха и кв.Тракия от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Звезда" №55 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Еледжик" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня авария на захранващ водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово (Малко Тополово) авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Васил Соколовски" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пенчо Славейков" №1 авария на водопровод Горната част на Брани поле до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк "Тракия" бл. №6 авария на водопровод района на аварията от 8:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Гарванов"№56 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково авария на напорен водопровод нарушено водоподаването във вилна зона до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Горни Воден авария на водопровод района на Аквапарка до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 20:00ч. до 22:00ч.
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград ул. "Драгоман" авария на водопровод кв. "Запад" до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С." О, Паисий" авария на помпен агрегат с Сърнегор от 21:00ч. до 24:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 17,6, 2022г от 8:00 ч.

15.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Димитър Талев" и ул. "Лазо Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Богомил" №94 превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Елба" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Богомил" №94 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Плевен" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Козаново превключване на нов водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград ул. "Струма" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

14.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав" №5 вх.Г авария на хидрофорна уредба района на аварията от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.332 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Виделина"№4 подмяна на спирателен кран района на аварията от 15:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв.Долни Воден ул."6-ти Септември" и "Ген.Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Г.Ковачев" №23 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Матей Преображенски" №11 авария на водопровод района на аварията и кв.Баделема до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица Южна индустриална зона превключване на нови водопроводни връзки района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото и вилна зона до отстраняване на аварията
район Труд П.С."Калековец" профилактика от енерго "ЮГ" с.Калековец с.Динк и с.Крислово до приключване на профилактиката
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Стара планина"№32 подмяна на спирателен кран района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ал.Пушкин"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Подрумче"№26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Тутракан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаването във вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево ул."Г.Бенковски"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре ул."19-та"№6 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Бугариево"№23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Г.Измирлиев"№49 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.192 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Съборище"№6 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Долни воден ул."Язовирна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград кв.Горни воден до ТКЗС авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Добри Войников"№32 авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Ив. Попов"№19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."Люлин"№3 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Дружба"№2 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Венера"№13 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Васков" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо "№91 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България" зад Спортна зала на ПУ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Първомай ул."Черноризец Храбър" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Княгиня Евдокия" и ул."Костур" авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Данте"№14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Източен" №131 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Мария Луиза "№140 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Хаджи Димитър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Александър Стамболииски" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски до Болницата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Мечта" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №278 вх.А подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ж.к. Тракия ул."Съединение" зад Католически Храм авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Генерал Карцов"№56 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Моминско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1 и 2 авария на водопровод с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славянска "№ 43А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски П.С." Дрангово" 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Деница"№7 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки"№2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ихтимански проход"№4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул,"Димчо Дебелянов" авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с.Марково ул. "Бузлоджа" авария водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Петко Каравелов"№1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

07.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Радко Димитрев" превключване на нови водопроводни отклонения от външна фирма кв. "Гладно поле" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на помпена станция кв. "Прослав", кв. "Смирненски" от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Горолом" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул."Драгоман"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Драгоман" превключване на нови водопроводни отклонения от външна фирма кв. "Запад", кв. "Шипка", кв. "Тракия", кв. "Чинара", кв. "Метоха" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Богданица направа ново СВО нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

06.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Горолом"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дарвин"№30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Безово" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Изток" кв. "Баделема" кв."Хр.Ботев" и "Гонда вода" до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризаре авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово липса на ел.захранване от Енерго "Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стоян Джансъзов" авария на водопровод кв.Запад , кв. Нишана и Стадиона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Драгоман" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горни воден ул."Горно воденско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Водолей"№8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №124 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Иван Вазов" и ул."Белите брези" авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
район Кричим с.Три Водици авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Цар Самуил" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 11:30 ч. до 12 :30 ч.
гр. Пловдив ул. "Жан Жорес" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Родопи" №113 Вътрешна авария в блока района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул . "П. Стоев"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №61 вх Е авария на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Д.Воден" ул. "Й. Йовков" авария на водопровод Промишлена зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград ул "Първомайска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и кв. "Баба Тонка" и района на Болницата от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с Дълго Поле пс, " Д, Поле" авария нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

03.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив П.С."Изток-2" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай ул"В. Друмев"№29 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Незабравка"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Велека" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Густав Вайганд" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград ул."Драгоман" авария на водопровод нарушено водоподаване западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, пл."Н.Хайтов" авария на водопровод нарушено водоподаване в центъра и района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Васил Кирчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Победа"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и ниска зона до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

01.07.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Варшава"№35 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерко шосе" №124 авария на магистрален водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Юндола"№7 авария водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин" авария водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул."Нестор Абаджиев"№57 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин"и ул."Просвета" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Kричим с.Три Водици авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица месност "Бялата пръст" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил"№87 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съборна" №13 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Драгоман" авария водопровод кв.Метоха кв.Шипка ,кв.Запад до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв."Горни Воден" ул."Младен Митроколев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи ПС Брани поле без ел. захранване на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица месност "Тикмето" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №150 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Велека" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден", ул. "Мусала" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод кв. "Чувица" до отстраняване на аварията

28.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ПС "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града и високите етажи на блоковете до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №190 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №87 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" и ул. "Иван Гарванов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" и ул. "Костур" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията и кв."Изток" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града и високите етажи на блоковете до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 10:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Зеленика"№4 авария на водопровод района на ремонтната дейност и ул. "Арх. Камен Петков" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бр.Обрейкови"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района Ще се работи на 28.06.2022г. след 8.00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв. "Горни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул." Р. Даскалов"№62 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай гр. Първомай ул,"Княз Борис" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с Брани поле ул. "Родопи" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Марково ул. "Бузлоджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул. "Речна"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник местност "Варника" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото горната част от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Войсил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.

26.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Първомай с. Чешнегирово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Храбрино ул. "3-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, "Царимир" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с, Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.

25.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Хр.Станчев"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Работник"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Архитект Камен Петков"№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Ахматово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Груйо Минев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Трети март" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище,фуражен цех авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Драгоман" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№160 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Юндола" направа ново СВО ул.Юндола и ул.Белица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Пещерско шосе" и ул."Рая" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 06:00 ч. до 08:00 ч.
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Хр.Ботев"86 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Ягодовско шосе" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Рая" и бул."Пещерско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ген. Григор Кюркчиев"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Тополово ул."Калоян" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград кв."Долни Воден",ул."Крайречна" и ул."Мария Савова" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот кв."Анево" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селата Върбен и Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Йордан Йовков"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Георги Димитров"№87 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ж.к."Люлин",ул."Юрий Гагарин"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

22.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Клисура"№20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славянска"№83 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №51 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мир"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград пл."Николай Хайтов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селата Козаново , Конуш и Избегли до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв."Горни Воден" и ул."Македония" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград ул."Драгоман" и ул."Копринарска" изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Оризаре" авария на водопровод с.Златитрап до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим ул."Никола Петков" авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Иван Вазов"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Деница" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №54 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Горни Воден", ул. "Македония" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Велико Търново" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

20.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тодор Влайков" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №54 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" авария на водопровод на запад от ЖП прелеза от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №62 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Стоян Джамсъзов" авария на водопровод кв. "Запад" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Вечерница" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

19.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Свобода" №71 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №62 авария на водопровод нарушено водоподаване в района висока зона и ул, "Петко Д, Петков № 29 и ул, "Антон Тайлер" от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Отец Пайсиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр, Хисаря ул, " 3-ти Март" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

18.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Г, Колев"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Оборище" с ул. "В. Левски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с, Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Д. Воден ул, "Захария"№60 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре, ул. "41" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с, Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря с, Михаилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

17.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Драгоман"№8 превключване нов водопровод от външна фирма кв.Запад и района на Стадиона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дамян Балабанов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Лазо Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ж.к. Тракия ул."Цар Симеон" до безиностанция Петрол авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радецки"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина" и ул."Елба" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Кирил и Методий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Тинтява" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Д.Г. "Рая" зад у-ще "Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи"№76 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска"№83 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бъдеще"№20 авария на водопровод кв.Прослав от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№110 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Цар Калоян" авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Ангел Войвода" авария на водопровод от външна фирма ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Драган Манчов" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с, Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 8:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник ул."Пенчо Славейков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Студенец" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Академик Петър Динеков" пазара на Каназирски авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гороцвет" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи"№76 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №194 авариен ремонт на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" района на Автогара ЮГ авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо"№ 68 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 21:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград ул. "Драгоман" и ул."Копринарска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Кочо Честименски" превключване на нови водопроводни отклонения района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски изграждане на нови водопроводни отклонения нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Петър Бонев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района на висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Съединение"№5 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" ул."Младен Метроколев"№49 нарушено водоподаване в квартала нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" р-т "При Румен" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Караджов"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Нунков" подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Поп Манол" и ул."Поп Златан" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Галилей"№12 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Шипка ул"Велико Търново" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово ул."10та"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Бялата вода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан ул."6та"№8 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Победа"№6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Иван Вазов"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" местност "Копривките" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово кв.Бадемлика авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе " №72 авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Райна Княгиня" №2 и №4 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност от 10:30 ч. до 11:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №77 превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност до 19:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №214 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №156 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" и ул. "Полет" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "6-ти Септември" и ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово повишена мътност на водата гр. Карлово и гр. Сопот до постигане на изискванията на наредба №9
район Кричим с. Устина, ул. "Петър Берон" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията

12.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", Поликлиниката авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

11.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 авария на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 12:00 ч.
район Хисаря с, Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Първомай с, Караджалово завишена мътност на водата нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

10.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Д-р Чомаков" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв, Коматево ул, "Обнова" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "В. Левски" №242 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и в част от Северна промишлена зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Шипка" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" , "Изток-2" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града от 15:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" С.О. "Свети Седмочисленици" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от бл. №209 до бл. №225 от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №273 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от бл. №265 до №295 от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Искра" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и кв. "Изток" кв. "Метоха". кв/" Г. Вода",кв. "Баделема" и кв. "Св. Георги, Центъра и кв, "Запад" от 12:00 ч. до отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Чайка" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица местнст "Грамадите" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с Кръстевич авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Архимандрит Евлоги" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Батак" и ул."Клисура" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стоян Заимов"№20 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил"№87 изграждане на СВО от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Атон"№24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Ал. Стамболийски"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв."Свети Георги" ул."Свети Врач" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Съединение"№26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Ж.К. "Остромила" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа"№2 направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Яне Сандански" и ул."Мечников" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Руен" авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски ул."4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кр гр. Перущица ул."Васил Соколски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Съединение" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Подем" и ул."Гоце Делчев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Бачо Киро" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение ул."Чардафон Велики" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Академик Петър Динеков" пазара на Каназирски авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Балкан"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варшава"№35 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Йоаким Груев"№32 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино бензиностанция "Лукойл" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Стадиона"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Кубрат" и ул."Плиска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой смяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ал.Пушкин"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №292 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района на бл.265-292 от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Янко Сакъзов"№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ,ул."Рашко Блъсков" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим, индустриална зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица,ул."5 Януари"№37 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на вилна зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово,ул."Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №216 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" - индустриална зона авария на водопровод Северна индустриална зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Славянска" №33 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" и бул. "Източен" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №124 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово" 1 и 2 авария на помпена станция с. Дрангово, с. Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Месеврия"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул "Младежка" №27 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" нова водопроводна връзка от външна фирма нарушено водоподаване по високите етажи в кв. "Христо Смирненски" и част от кв, "Христо Ботев" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска № 93. 95 нова водопроводна връзка от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Дунав" №5 вх, Д авария на хидрофорна уредба висока зона в блока от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок № 204 авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района и висока зона от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. " Кирил и Методи" авария на водопровод кв. "Момина баня" от 09:00 ч. до 17:00 ч.

02.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул, "Дунав "№11 авария на водопровод района на аварията и висока зона на хидрофор "Русалка" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Батак"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване високите етажи в кв . "Хр, Смирненски" от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Славянска" нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Г. Кондолов" Ц, Д. Г. "Зорница" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 вх Г авария на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Средна гора" №5 авария на водопровод кв. "Момина баня" до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Лъки авария на водопровод нарушено водоподаване в града висока зона от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград с, Нареченски бани ул, "Младост" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул." Люляк" авария на водопровод нарушено водоподаване в района западно от р, "Чая" до отстраняване на аварията
район Кричим с, Оризаре ул. "Капитан Бураго" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до отстраняване.
район Раковски с. Розовец ул. "30-та"№4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Храбрино "Втора вилна зона" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с, Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

01.06.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бл.4/8 авария на водопровод кв.Запад и района на Стадиона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Пещерско шосе и ул."Царевец" направа ново СВО от външна фирма високите части на града от 09:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Балкан" и ул"Мортагон" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стоян Михайловски" и ул."Персенк" авария на водопровод кв.Съдийски от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков"№11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Академик Петър Динеков" пазара на Каназирски авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Илин Паунов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Васил Левски" авария на водопровод ниска и средна зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Мир" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр."Куклен" ул."Райна Княгиня"№3 авария на водопровод горна зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Храбрино 2-ра Вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Преспа"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Акад.П. Динеков" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул.Гоце Делчев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе ул."Младост"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Цанко Лавренов"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска зона на селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево ул."26-та" изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре ул."1-ва" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо"№ 79 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Клокотница" и ул."Лазурна" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №2 ,4 ,6 ,8 ,10, 12 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград, кв. "Запад" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Хр. Ботев" ниска зона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле висока зона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Васил Левски"-индустриална зона, ул. "Полет" и кв."Гаганица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с, Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 18:00 ч. до22:00 ч.
район Съединение с.Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Георги Тертер" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски"-индустриална зона, ул. "Полет" и кв."Гаганица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Студенец" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ландос" №4 авария на захранващ водопровод Ф350 нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Ул. "Академик Петър Диников" Пазара на "Каназирска" превключване нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Георги Тертер" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Милеви скали" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Алеко Константинов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

26.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №218 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив Ул. "Академик Петър Диников" Пазара на "Каназирска" авария на магистрален водопровод ф 475 нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив кв. "Съдийски" ул. "Стоян Михайловски" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Копривщица" до тенис кортовете авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" № 105 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Богомил " с ул, "Л. Толстой" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района и висока зона на ул, "Славянска "№93 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул,Цар Калоян" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул," Иван Вазов" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим с, Йоаким Груево авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Родопи с Брестник ул." Крайна"№4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

25.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул . "Александар Екзарх" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Л, Каравелов"№21 авария на водопровод висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Бугариево"№24-26 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в висока зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод от външна фирма ниска зона до отстраняване на аварията
район Kричим с. Брестовица ул. "Родопи" авария на водопровод Висока зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Св, Врач" №11 авария на водопровод кв. "Св, Георги" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с . Козаново ул. "Свобода" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица ул. "Л. Каравелов" авария на водопровод високите части на селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица ул "Ахелой" авария водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с,Белашица ул. "Гороцвет" авария на водопровод Вилна зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Голям чардак подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод с, Сухозем, с. Пайсиево, с. Сърнегор до отстраняване на аварията
район Труд с, Скутаре ул. "Г, Кирков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Радецки" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.

24.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград пл."Н.Хайтов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" авария на водопровод кв.Св. Георги, района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Св Врач №12 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бугариево"№24 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №2,4,6 подмяна на СВО района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Македония" и ул."Скопие" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Бабек авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията

23.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Матей Преобреженски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" и ул."Райна Княгиня" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Кирков"№53 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №2,4,6 подмяна на СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Академик Петър Динеков" и ул."Стефан Стамболов" направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Чоба, ул."Пеньо Пенев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Лозенград"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Баделема" и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Арх. Камен Петков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бр.Шкорпил" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в с, Белащица от 19:00 ч. до 21:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Захаридово"№1, кв.Коматево авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Палаузов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Акация"№8 и ул."Св.Врач"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово, П.С."Чоба-Брезово" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич, ул."1ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

20.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" срещу Пожарната авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Найден Попстоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод кв. "Свети Георги" до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Златитрап" авария на помпена станция с. Златитрап, с. Оризаре до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Перущица-2" авария на помпена станция частично нарушено водоподаване в гр. Перущица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до отстраняване
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" и ул. "Таврия" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Г. С. Раковски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" ул."Родопско лале" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варвара" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бачо Киро" №1 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Албена"№7 подмяна на спирателен кран,общ водомер кв.Прослав от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Нева" и ул."Люлякова" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Кондолов" до ЦДГ "Зорница" направа ново СВО от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Охрид" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Радославов" и ул."Дружба" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков" №67 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря П.С. Баня -Хисаря ф546 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово месност - Бадемлика авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Пирин" и ул."Черноризец Храбър" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Радецки" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Перущица 2 Авария на помпен агрегат гр.Перущица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул."Иглика" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул." Р, Димитриев" превключване нов водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Победа"№47 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Варвара" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "К. Величков" авария на водопровод района на аварията и кв. "Съдийски" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Н. Вапцаров" с ул. "П. Тошев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д, Груев" с ул. "Охрид" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Трайчо Китанчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с, Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод Вилна зона от 09:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Марково Пътят за с, Първенец авария на водопровод района на аварията от 17:00 ч. до отстраняване
район Съединение с, Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр, Хисаря ул, " Ал, Самболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.

16.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града до 09:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Левски"№105 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" и ул."Пере Тошев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград кв.Горни воден ул."Гергана" и ул."Младен Митроколев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Христо Смирненски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Дядо Мъчко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" и ул."Екзарх Йосиф" направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Гео Милев" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица Авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин " Рила " авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Марин Дринов"№52 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."В.Левски" и ул."Г.Бенев" нова водопроводна връзка района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Раковски ул."Михаил Доброволец " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Любен П.С. "Любен" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 21:00 ч. до 00:00 ч. на 15. 05. 2022 г.
район Съединение с.Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Източен"№5 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", комплекс "Елит" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ПС "Юг" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи на града от 07:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул. Славянска №93 авария на хидрофорна уредба висока зона от 18:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул."В.Левски" и ул."Г.Бенев" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елена" и ул."Б.Петров" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Метоха авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" ул."Кукленско шосе" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на ПС "Брестовица" 2 нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Иглика" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково пътя за с.Първенец авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ив.Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михаилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод кв.Прослав и кв.Христо Смирненски до 19:00
гр. Пловдив ул. "Асеновградско шосе" №1 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Симеон" и ул. "Шипка" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" и ул. "Георги Бенев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" и ул. "Таврия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", комплекс "Елит" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Александър II" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, кв. "Сушица" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Баня" авария на захранващ водопровод Ф546 гр. Хисаря до отстраняване на аварията

11.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Клокотница" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" №7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре превключване на нови водопроводни отклонения частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай гр. Първомай кв. "Дебър" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Иван Рилски" и ул. "Иглика" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Победа" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, "Гаров площад" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

10.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул." П, Тошев"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Липник"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Р. Даскалов"№61 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв, Прослав ул. "Клокотница"№11 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кап. Райчо" с ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр, Хисаря ул, "П. Каравелов" авария на отклонение нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул. "Г Вонда" с ул. "Хр. Ботев" авария на водопровод кв. "Баделема" и високите части на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с, Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Г. Икономов" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Р, Даскалов"№61 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дон"№26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варшава " №33 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване висока зона от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Райно Попович" с ул. "Лъжене" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 17:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Кап.Райчо" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стефан Стамболов" и бул."Александър Стамболийски" авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района на висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. Соколите авария на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград кв. Д. Воден ул, "Драва №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с Розино ул. "Малина" авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Сущица ул." Карловска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карллово ул."Криволак" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр, Перущица ул, "Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски кв. "Секирово" авария на захранващ водопровод Ф 400 нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с. Дедево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Г, Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

08.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Евстати Гешев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" до магазин "Алати" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Солунска" №9 №11 №13 Вътрешна авария в блока района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Гоце Делчев"№2 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Лъки с.Белица висока зона авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Гъба" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михаилци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Площад "Стефан Стамболов"№1 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Патриарх Ефтимии"№47 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Стряма"№17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Антон Иванов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково вилна зона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №173 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Клокотница" и ул."Прослава" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Икономов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул,"Сокол"№25 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково,ул."Панорамна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица,ул."Дъбрава"№1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петко Каравелов" и ул. "Софроний Врачански" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Остромила" №304 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив парк "Отдих и култура" превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Леонардо да Винчи" №59 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново, ул. "Свобода" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Радецки" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир Профилактика на водоема нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Жълт камък авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яворово авария на "Нова П.С." частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан, ул."2-ра"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово, ул."Стряма"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Хр.Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ,ул."Г. Димитров"№75-96 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош, ул."Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле, ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

01.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Малина"№10 авария на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград Ж. П. " Гарата" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград кв. "Долни Воден ул. "Безименна"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица ул, "Дъбрава" с ул. "В. Левски" авария на " Браниполския водопровод" с, Брани поле от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с, Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

30.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Шикелово" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Обнова" кв.Коматево авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Парк Отдих и Култура" направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Аугуста" авария на водопровод Стария град до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово П.С. Московец авария на захранващ водопровод Ф700 с.Анево до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Пенчо Славейков" и ул."Иван Вазов" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра Вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев" и ул."Недялка Шилева" авария на захранващ водопровод Индустриална зона Тракия от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Доспат"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Велико Търново" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица ул."Момчил Войвода" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник авария на противопожарен кран Висока зона до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция Калековец авария помпен агрегат с.Калековец , с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Леонардо Д. Винчи"№84 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи"№114 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул\'"Лерин"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски"№208 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Горолом"№3 авария водопровод района на аварията от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

27.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Граф Игнатиев"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Зора"№4 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" №66 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Връх Богдан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Бузлуджа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря кв.Веригово ул."Бреза" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

26.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Дунав"№202 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" и бул. "Цар Борис III" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Доспат" №5 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с. Отец Паисиево, с. Сухозем и с. Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хан Кубрат" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

25.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Заря" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" до ПУ авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Житница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "6-ти Септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

24.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

23.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Източен"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово,ул."Стара планина"№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря, Старият град авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

22.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Варна"№50 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България" до Спортна зала на ПУ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" и "Изток 1" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово с.Розино , ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово" 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен, с.Отец Кирилово с.Дрангово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Гоце Делчев" авария на водопровод Долната част на селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брацигово"№4 превключване на нов водопровод от външана фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мизия"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай кв.Любеново и индустриална зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска"№45 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воиводиново превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

20.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Даме Груев" направа ново СВО от външна фирма ул."Македония" , ул."Даме Груев", ул."Кукуш" и района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Райко Даскалов"№61 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Павликенска"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Димитър Малинчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Никола Димков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина"№57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Виктор Юго"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Хр. Ботев"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба, ул."Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Калина" №57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Оборище" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Солунска" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.

17.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул. "Гълъбец" и ул. "Козница" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Добри Войников" №23 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" до комплекс "Орхидея" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул, "Ген. Взаимов" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица П,С. "Перущица" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в града от 08:00 ч. до 11:00 ч.
район Първомай с, Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Брестник ул. "Рожен"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Първенец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Първенец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 19:00

15.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Север" токов удар нарушено водоподаване в града от 07"30 ч. до 08:30
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" воден цикъл - изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Антим Първи" № 6-А авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Христо Ботев"№ 144 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Московец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица"-1 токов удар от енерго "ЮГ" гр. Перущица" от 08:00 ч. до 10:00 ч.
район Кричим с, Устина ул. "Петър Берон" нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с, Белащица ул "5-ти март" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул, "П. Р. Славеиков"№26 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с, Труд П.С. "Труд" авария на помпена станция нарушено водоподаването в селата: с, Строево и с, Труд от 09:00 ч. до 17:00 ч.

14.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Драва" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" и ул."Поп Тодор Евтимов" авария на водопроводна района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Царевец" и ул."Хаджи Димитър" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив 4-ти км. Пазарджишко шосе ф-ма "Хъс" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Железопътен мост над р."Марица" авария на магистрален водопровод района на Гребна база от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" в района на Градоболната подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №147 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00 ч. до 21:00 ч.
гр.Хисаря ул."Хан Крум"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица кв.Запад авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово ул."Васил Коларов" авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Никола Гълъбов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Драва" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Васил Левски" авария на водопровод Западно от река Чая от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. П