Профил на купувача

ОП-1-01 с предмет: "Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.01.2018
Решения Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Описание Преглед
« назад