Профил на купувача

ОБ-12 с предмет:Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ – Пловдив Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 09.08.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Съобщения Преглед
Описание Преглед
« назад