Профил на купувача

ОПО-4-02 с предмет: “Юридически услуги за завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ищец, заявител, ответник, трето лице и други”

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2018-0002 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533383837


ОБ-02 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9072501 на 26.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072501

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9072683 на 02.02.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072683


ОП-1-01 с предмет: "Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-2018-0001 на 15.01.2018 г.

ОБ-01 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на минибагер с гумени вериги

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9072242 на 16.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072242

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9072069 на 09.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072069


ОП-4-13 с предмет:"Покупка чрез карти за безналично плащане на горива за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Бензин А95Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент; В) Газ пропан-бутан"

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2017-0013 на 19.12.2017 г. и е видима на следния електронен адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


ОБ-25 с предмет:"Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071745 на 20.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071745

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071515 на 13.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071515


ОП-1-11 с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0012 на 23.11.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531383930Становището за осъществен предварителен и окончател ..

ОБ-24 с предмет:„Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9070555 на 21.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070555

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9070854 на 28.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070854


OБЯВА за Събиране,нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни) и оловни акумулаторни батерии

Обявата е публикувана и във вестник "Марица" на 09.11.2017 г.

ОП-1-12 с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0011 на 06.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531333430


ОБ-23 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация"

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9070090 на 07.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070090


Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069840 на 31.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069840

ОП-1-10 с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0010 на 01.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531313531


ОБ-22 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на минибагер с гумени вериги”

Поръчката е прекратена и оттеглена от РОП на 06.12.2017 г. Становището е публикувано в раздел Съобщения/Становища.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в РОП под №  9070043 на 06.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070043Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069787 на 30.1 ..

ОПО-4-09 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Решението за откриване на процедурата е публикувано в РОП на 23.10.2017 г. Идентификационен номер на процедурата 00197-2017-0009 и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530393534ОБ-21 с предмет: "Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции"

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9069808 на 30.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069808

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под № 9069526 от 23.10.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069526


ОП-1-08 с предмет:"Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по обособени позиции”

Процедурата е публикувана под идентификационен номер в РОП 00197-2017-0008 на 18.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL


ОБ-20 с предмет: Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане - съдове, работещи под налягане и устройства, собственост на "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069455 на 19.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069455

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069221 на 12.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069221

OБ-19 с предмет: "Доставка на бои, стенни и подови покрития, други бояджийски аксесоари и пособия, цимент, хидроизолация, гранитогрес и фаянс, тухли, хоросан, лепило, гипсокартон и други за нуждите на "ВиК" ЕООД-Пловдив по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068533 на 21.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068533OБ-18 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068499 на 20.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068499


ОБ-17 с предмет:“Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068414 на 19.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068414 


ОПО-1-07: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други"

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2017-0007 на 18.09.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439383231ОБ-16: “Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068196 от 12.09.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068196

OБ-15 с предмет: "Електрически и елетромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи"

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068458 на 19.09.2017 г. 

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9068188 на 12.09.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068188


ОБ-14 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация"

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9067547 на 22.08.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067547


ОП-1-06 с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив

Обявление за прекратена процедура е публикувано в РОП на 04.10.2017 г. и в ОВ на ЕС под номер 2017/S190-389972 на 04.10.2017 г.Поръчката е прекратена с Решение ЗОП-08/19.09.2017 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, което е публикувано в досието, раздел Решения.Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под идентификационен номер 00197-2017-0006 на 18.08.2017 г. и е достъпна н ..

OБ-13 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на лагери, вериги, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация"

Информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП е оттеглена от РОП поради прекратяване на поръчката на 25.10.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9067351 на 16.08.2017 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067351


ОБ-12 с предмет:Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ – Пловдив

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9067118 на 09.08.2017 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067118


ОБ -11 с предмет: "Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066579 на 25.07.2017 г. и е видна на следния адрес: 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066579


ОБ-10 с предмет:„Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066139 на 11.07.2017 г. и е видна на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066139


ОБ-09 с предмет: "Доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066126 на 11.07.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066126


ОП-1-05 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции, на: А) Тръби за питейно-битово водоснабдяване; Б) Тръби за отвеждане на отпадъчни води; В) Фитинги и свързващи елементи”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0005 на 01.06.2017 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436333932


ОБ-8 с предмет:"Строително-ремонтни работи на обекти, експлоатирани от "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9064674 на 26.05.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064674


ОБ-7: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътниции товари на територията на Р България”

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064862 от 01.06.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064626 на 25.05.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064626


ОБ-6 с предмет: " Извършване на строително-ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от "ВиК" ЕООД - Пловдив"

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под номер 9064278/15.05.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064278


ОПО-1-04:“Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по обособени позиции”

Поръчката е обявена на 04.05.2017 г. и е видима на електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0004 на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435363330


ОБ-5 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на употребявани автомобили - тип хечбек”

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под номер 9063139/07.04.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063139


ОПО-1-03 с предмет:"Доставка на електроапаратура, елементи и средства за поддръжка и изграждане на електросъоръжения и устройства за ниско напрежение (НН) и за средно напрежение (СН)”

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2017-0003 и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433323637


ОБ- 4 с предмет: "Изработка и доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация"

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9061311 на 09.02.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061311#
ОБ-3 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховка „Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9061184 на 06.02.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061184


ОПО-4-02 с предмет: Доставка чрез карти за безналично плащане на гориво газ пропан-бутан за моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2017-0002 на 27.01.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=769568&newver=2

ОПО-4-01 с предмет: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2017-0001 на 11.01.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766526&newver=2


ОБ-2 с предмет: „Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9060474 на 06.01.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060474ОБ-1 с предмет: “Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на „В и К” ЕООД - Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9060452 на 05.01.2017 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060452
ОПО-4-20 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив"

Поръчката е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2016-0020 на 06.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333838Становището на АОП при осъществен предварителен контрол е, че прилагането на ..

ОБ-29 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на система за обследване и заснемане на подземни трасета с GPS функция”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9059492 на 05.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059492


ОБ-28 с предмет: „Добавяне на допълнителна функционалност (разширение) на част от съществуващата IT инфраструктура във „ВиК” ЕООД – Пловдив, чрез допълнителни технически средства и предоставяне на услуги за изграждане на централизирана система за периметрова IT сигурност”

Информация за обявата е публикувана в РОП под №  9059387/02.12.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059387


ОБ-27 с предмет:„Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”; Б) Доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване)”

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 07.12.2016 г. само за позиция Б от поръчката

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9059089 на 25.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059089


ОБ-26 с предмет: „Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси „VON ROLL” и „SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив"

Информация за обявата е публикувана в РОП под номер 9059078 на 25.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059078


ОБ-25: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на модулна каналопочистваща надстройка за вграждане/монтаж във ван за отпушване и почистване на канализация, със самостоятелно задвижване

Обявата е публикувана в РОП под № 9058845/21.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058845


ОП-1-19: "Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ – Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г., обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г."

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2016-0019 и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430393135


ОПО-1-18 с предмет: „Доставка на специализирана техника – нови комбинирани багер-товарачи и колесни челни-товарачи, за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

Процедурата е публикувана в РОП с идентификационен номер 00197-2016-0018 на 21.11.2016 г. и е видима на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430393036


ОБ-24:„Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб. м в с. Бойково, Община Родопи”

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9058441 от 10.11.2016 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058441

ОП-1-17: „Третиране (вкл. транспортиране) чрез биологично разграждане по закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително обезводнени от ПСОВ - Пловдив”

Процедурата е публикувана в РОП под идентификационен номер 00197-2016-0017 на 14.11.2016 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430363230


ОБ-23:„Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по примерна спецификация”

Обявата е публикувана в РОП под № 9058127 на 02.11.2016 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058127


ОБ-22 с предмет: “Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК – Пловдив” и „ВиК” ЕООД - Пловдив”

Информация за удължаване на срок за подаване на оферти е публикувана в АОП под № 9058033 на 31.10.2016 г.

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9057775 на 24.10.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9057775
ОП-1-16 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на на обекти на “ВиК” ЕООД – Пловдив в град Пловдив и област Пловдив

Поръчката е публикувана в РОП под номер 00197-2016-0016 на 26.09.2016 г. 

На 03.10.2016 г. е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Процедурата е прекратена с Решение ЗОП-05/19.05.2017 г., видно в раздел Решение за избор на изпълнител.

ОБ-21 с предмет: “Извършване на различни видове строително-ремонтни работи на обекти, намиращи се на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054940 на 03.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054940ОБ-20 с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054903 на 02.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация ..

ОБ-19 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054861 на 01.08.2016 г. и е достъпна на този линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация ..

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2014-0010 с предмет:Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на бетонови изделия, по приложена примерна спецификация е изпратена в АОП под номер 03-00-3496/26.07.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 7.1. от Раздел седми "Други условия", поради изтичане на срока му.


ОБ-18 с предмет: “Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054072 на 05.07.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054072. Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054273 от 12.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php? ..

ОБ-17 с предмет: “Ремонт и преустройство на съществуващи и монтаж на нови подемни съоръжения на обектите на територията на „В и К” ЕООД – Пловдив”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054036 на 04.07.2016 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054036


ОБ-16 с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9054015 на 01.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054015. Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054236 от 11.07.2016 г. и е достъпна на следния линк; http://www.aop.bg/v71_pp.php? ..

ОБ-15 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на лагери, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация”

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на АОП под № 9053920 на 28.06.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053920


ОБ-12 с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100; Б) Сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи; В) Сертифицирани сравнителни материали за рН и електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали; Г) Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за анализ на водни проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP); Д) Сертифицирани сравнителни материали за газхроматографски анализ; Е) Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800”

Информацията за публикуваната обява е видна на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9053882 на 27.06.2016 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053882


ОБ-14 с предмет: „Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив”

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под № 9053878 от 27.06.2016 г. и е достъпна на следния линк:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053878

Срокът за подаване на оферти е удължен, за което е публикувана информация в РОП под № 9054083 от 05.07.2016 г. и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054083


ОБ-13 с предмет: "Доставка на бои, стенни и подови покрития, други бояджийски аксесоари и пособия, цимент, хидроизолация, гранитогрес и фаянс, тухли, хоросан, лепило, гипсокартон и други за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по приложена примерна спецификация"

Информация за публикуваната обява е видна на електронната страница на РОП под № 9053877 от 27.06.2016 г. и е достъпна на следния линк:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053877


ОБ-11 с предмет: „Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”

Обявата е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  на 17.06.2016 г. под No 9053711

Обява за събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии

“Водоснабдяване и канализация” EООД – Пловдив, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии”. Всеки кандидат може да подаде оферта, която има следното задължително съдържание: 1.  Цена, в лв./тон, без ДДС, както следва: ·  Отпадъчно желязо ..

Информация за изпълнени договори

С изх. № 03-00-2684/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор по процедура с идентификационен номер в АОП - 00197-2013-0001; с изх. № 03-00-2685/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор по процедура с идентификационен номер в АОП - 00197-2011-0024; с изх. № 03-00-2686/09.06.2016 г. е изпратена информация за изпълнен договор с идентификационен номер в АОП - 00197-20 ..

Преглед на архивните обществени поръчки

Лица за контакт:

  • Катерина Дончева – Юрисконсулт - 032/ 605 955
  • инж. Невяна Божилова - Главен Експерт "Обществени поръчки" - 032/ 605 945
  • Тел./ Факс: 032 635 431
  • e-mail: vik_op@vik.bg