Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

18.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №5 авария района на аварията, участъка от Полиграфия Пловдив до бул."Санкт Петербург", районите на ул."Варшава", ул."Видима", ул."Месемрия", ул."Славянска" и пресечните им улици,част от ул."Богомил" до отстраняване на аварията

16.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", кръстовището на ул. "Ген. Гурко" с ул. "6-ти септември" авария частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Равнец" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Съборна" авария района на ресторант "Антико" до 14:00 ч.
гр. Хисаря кв. "Веригово", ул. "Христо Ясенов" авария кв. "Веригово" до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Средец" авария частично нарушено водоподаване в гр. Баня до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Здравец" авария с. Крумово до 15:00 ч.
район Родопи с. Руен, ул. "Васил Левски" авария с. Руен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария с. Черноземен и с. Ръжево до 14:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в с. Дълго поле до приключване на ремонтната дейност

15.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Владая" №15 ремонт на сградно водопроводно отклонение района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив "Професионална гимназия по електротехника и електроника" авария на водомерен възел района от прелеза на бул. "Пещерско шосе" до ул. "Данаил Юруков" до 14:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Зора" авария частично нарушено водоподаване във Вилната зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария частично нарушено водоподаване в с. Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново авария Промишлена зона на с. Радиново до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре, ул. "21-ва" авария частично нарушено водоподаване в с. Старо Железаре до отстраняване на аварията

14.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Череша" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Месемврия" №24 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Съборна" №57 авария частично нарушено водоподаване в Стария град до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария частично нарушено водоподаване в с. Богдан до отстраняване на аварията

13.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ген. Данаил Николаев" №5 авария кв. "Запад" до 15:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Драва" №8 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Атанас Каменаров" №5 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Марин Дринов" с ул."Николай Гогол" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №137 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Дъга" №28 ремонт на водомерна шахта частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" до 14:30 ч.
район Асеновград с. Червен авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Стоево изграждане на ново водопроводно отклонение с. Стоево до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" и ул. "Пролет" аварии с. Розино до отстраняване на авариите
район Карлово с. Войнягово, ул. "1-ва" авария с. Войнягово до отстраняване на аварията

12.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" до Супермаркет "Триумф" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №33А авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №31 подмяна на спирателен кран на общ водомер бул. "Никола Вапцаров" от №25 до №43 и ул. "Бугариево" от №2 до №6 от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сокол" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Стражата" авария частично нарушено водоподаване в с. Розино до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма подмяна на помпен агрегат Индустриалната зона на с.Стряма до 13:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Тодор Каблешков" №3 авария горната част на гр.Куклен до 17:00 ч.

10.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи с.Белащица и с.Браниполе авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на аварията

09.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" изграждане на нови сградно водопроводно и канално отклонения района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дерменка" №2 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 144, вх.А авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина" №58 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава, ул."Родопи" авария с.Мулдава до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Независимост" №53 авария нарушено водоподаване в долната част на с.Брестник до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Пролет" авария с.Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово, ул."Родопи" №17 авария нарушено водоподаване в източната част на с.Гълъбово до 16:00 ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария с.Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария с.Царацово до отстраняване на аварията

08.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Кирил и Методий" №3 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арх.Камен Петков" №1А, Хотел&СПА "Империал" подмяна на водомерен възел ул."Арх.Камен Петков" от 13:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №157 авария блок №157, №158, №159, №160 и района в близост до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Нунков" ремонт на пожарен хидрант района в близост до 16:30 ч.
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария с.Васил Левски до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, в началото на селото авария нарушено водоподаване в долната част на с.Брестник до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Боряна" авария частично нарушено водоподаване в с.Крумово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на напорен водопровод намалено водоподаване в с.Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Паисий Хилендарски" №31 авария нарушено водоподаване в горната част на гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария с.Старо Железаре до отстраняване на аварията

07.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" №51 авария кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Безово" авария кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Горно Броди" и ул."Никола Карев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добри Войников" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Найден Геров" №1 подмяна на водопроводно и канално отклонения района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Бегунци, ул."13-та" авария частично нарушено водоподаване в с.Бегунци до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Христо Смирненски" авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария с. Пъдарско до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария с.Зелениково до отстраняване на аварията

06.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Преслав" №19 авария кв. "Метоха" до отстраняване на аварията
гр. Карлово местност "Беш бунар" авария кв ."Изток" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Балканска" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Калоян" №5 авария центъра на гр. Карлово до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №145, вх.В авария блок №141, №142, №145 и района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №4 авария нарушено водоподаване на ул."Даме Груев" от №2 до №18 и района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Атанас Канарев" до ОУ "Димитър Димов" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кемера" №32 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Петко Каравелов" №14 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в с.Нови извор до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с.Стоево и с.Червен аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Старо Железаре авария с.Старо Железаре до отстраняване на аварията

05.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Речна" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Георги Бенковски" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Мир" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Богомил" с ул."Борислав" авария района на аварията до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гонда вода" №1 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", СУ "Черноризец Храбър" подмяна на главен спирателен кран района на ремонтната дейност и блок №7, №9 и №10 в ЖР "Тракия" до 13:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав авария с. Долнослав до 14:00 ч.
район Раковски с.Шишманци авария частично нарушено водоподаване в с.Шишманци до отстраняване на аварията

02.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Криволак" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия" блок 42, вх.А авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Стряма" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност "Кабата" авария местност "Кабата" до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Васил Левски" авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария от външна фирма района около ЖП гарата до отстраняване на аварията
район Хисаря местност "Синора" авария местност "Синора" до отстраняване на аварията

01.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Калоян" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №131 авария от външна фирма ул. "Петър Стоев", ул."Огнево", ул. "Порт Артур", ул."Работник" и района на Коматевски възел до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията и висока зона на ЖК "Победа" до 16:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Оборище" авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул. "21-ва" авария с. Богдан до отстраняване на аварията
район Кричим с. Йоаким Груево авария с. Йоаким Груево до 16:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария с. Стрелци до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Весела" №3 авария долната част на с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул."Пирин" авария с. Ягодово до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до отстраняване на аварията

31.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" монтаж на нови спирателни кранове от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв. "Свети Георги" до 16:30 ч.
гр. Асеновград площад „Академик Николай Хайтов“ авария блок №2, №4 и №6 на ул."Речна" до 16:30 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул."Христо Ясенов" авария района на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Елин Пелин" №3, №4 и №5 подмяна на водомери района в близост до 16:30 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия" срещу хипермаркет Kaufland авария от външна фирма блок 140,141,142,143,145,149 и района в близост на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №112 авария от външна фирма ул. "Петър Стоев", ул."Огнево", ул. "Порт Артур" и района на Коматевски възел до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Червен подмяна на водопровод частично нарушено водоподаване в с. Червен до 16:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул."Александър Стамболийски" №25 авария частично нарушено водоподаване в с. Брестник до 15:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария с. Черноземен до отстраняване на аварията

30.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим Помпена станция Кричим авариен ремонт частично нарушено водоподаване в гр. Кричим до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Трети Март" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръговото кръстовище на Централна гара авариен ремонт на спирателен кран района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Калина" №33 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул."Трети Март" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария северозападната част на с.Белащица до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария частично нарушено водоподаване в с. Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария с. Рогош до отстраняване на аварията

29.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв. "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Гонда вода" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 126 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария частично нарушено водоподаване в с. Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария частично нарушено водоподаване в гр. Калофер до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария частично нарушено водоподаване в гр. Клисура до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария местност "Терасите" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария частично нарушено водоподаване в с. Кръстевич до отстраняване на аварията

26.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Речна" с ул."Никола Вапцаров" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия ", блок 152 авария района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Генерал Радко Димитриев" №13 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Младежка" с ул."Пенчо Славейков" ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.

25.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Пере Тошев" №1 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Карлово ул."Отец Паисий" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дамян Балабанов" №10 монтаж на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №156 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Достоевски" №2 авария района в близост до 15:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до 16:00 ч.
район Кричим с.Устина авария с.Устина до 16:00 ч.
район Родопи с.Храбрино, II-ра вилна зона авария II-ра вилна зона на с.Храбрино до 16:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Александър Стамболийски" №124 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 14:00 ч.

24.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Петър Парчевич" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Карлово ул."Петър Юруков" ремонт на тротоарен спирателен кран района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №155 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №83 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:30 ч. до 13:30 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул."Г.Димитров" №81 авария с. Каравелово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино, II-ра вилна зона авария II-ра вилна зона на с.Храбрино до 14:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."П.К.Яворов" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Труд с.Войсил авария с.Войсил до 14:00 ч.

23.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" авария кв. "Горни Воден" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария с.Розино до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Раковски аварии с.Белозем и с.Върбен двете села до отстраняване на авариите

22.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №25 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария с. Слатина до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Липите" авария района на аварията до отстраняване на аварията

18.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №182 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дъбрава" №4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция в с.Катуница авария нарушено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията

17.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Атанас Каменаров" №14 авария района на аварията до 15:00 ч.

16.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княгиня Евдокия" №36 и блок "Детелина" подмяна на водомерни възли кв. "Запад" до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" №40 авария района на аварията до 18:00 ч.
район Родопи Вилна зона в с. Марково авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в с. Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир и с. Дълго поле аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

15.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", кръстовището на ул."Хан Омуртаг" с ул."Просвета" авария нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Иван Вазов" с ул."Одрин" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Карлово с. Бегунци авария с. Бегунци до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария Вилна зона в с.Белащица до отстраняване на аварията

12.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на ул."Иван Вазов" и ул."Одрин" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пере Тошев" №26 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бяло море" до бензиностанция "Петрол" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петко Р. Славейков" №7 авария възможно нарушено водоподаване в Стария град до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул."Тракия" №1 авария нарушено водоподаване в централна градска част до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария частично нарушено водоподаване в с.Болярино до 14:00 ч.

11.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Шишман" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Владивосток" и ул."Знаме" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кукуш" №13 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 327 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Съединение с.Ръжево Конаре авария частично нарушено водоподаване в с.Ръжево Конаре до 15:00 ч.

10.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден", ул."Нева" авария нарушено водоподаване в кв."Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Дунав" №182 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух" №112 ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Христофоров" №14 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария нарушено водоподаване в с.Болярино до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козановско шосе" авария нарушено водоподаване в Промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Май" авария района на аварията и ул."Тодор Каблешков" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ясна поляна" на територията на стадион "Пловдив" авария района на аварията до отстраняване на аварията

08.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово кв."Сушица" авария нарушено водоподаване в кв."Сушица" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Цар Асен" №41А подмяна на спирателни кранове района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" авария района на аварията и ул."Петър Стоев" от №131 до №137 до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" до "Юрий Гагарин" АД авария водопровод района на аварията до 16:30 ч.
район Родопи с.Първенец авария нарушено водоподаване в долната част на с.Първенец до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково, ул."Оборище" авария нарушено водоподаване в горната част на с.Марково до 16:30 ч.
район Труд с.Царацово авария частично нарушено водоподаване в с.Царацово до отстраняване на аварията

05.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Ген.Карцов" №58 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Неофит Бозвели" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Порт Артур" №10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово кв. "Сушица" авария кв. "Сушица" до отстраняване на аварията

04.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Лозница" ремонтна дейност кв. "Лозница" до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I-ви" №6 ремонт на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Нестор Абаджиев" №25 авария нарушено водоподаване в Индустриална зона "Тракия" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария с. Мало Крушево до 15:00 ч.

03.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №31 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция в с.Катуница авария частично нарушено водоподаване в гр.Асеновград до 16:30 ч.
район Карлово с. Войнягово авария с. Войнягово до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене, ул."46-та" авария нарушено водоподаване в с.Дъбене до отстраняване на аварията

02.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Ген.Кутузов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Павел Калпакчиев" №10 авария района на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 144 авария района на аварията до 20:00 ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария с. Нареченски бани до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария с. Куртово Конаре до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, в участъка под водоема авария квартала под бирария "Прохлада" до 17:00 ч.
район Първомай с. Брягово авария с. Брягово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Оборище" авария висока зона на с.Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Неделево авария в Помпената станция нарушено водоподаване в с. Неделево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до отстраняване на аварията