Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

28.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград района между ул. "Любен Каравелов" и "Спортист" ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района на ремонтната дейност от 09:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Баня ул. "2-ри юни" авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Александър Пушкин" №6-8 авария района на аварията от 09:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Райко Жинзифов" №16 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. " Ясна поляна ", до стадион Пловдив авария водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" срещу Стокова борса "Ритон" авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България", 4-ти километър авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" №12 смяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр.Карлово ул."Ал.Стамболийски" №54 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14.00ч. до 16.00ч.
район Карлово с. Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул."2-ра" авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи вилна зона с.Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване във вилната зона от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

27.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Баба Тонка авария нарушено водоподаване в района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Баня ул. " Васил Левски " №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Калофер ул. " Васил Коларов " №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Перущица ул. "Макгахан" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Лазар Маджаров" №8 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" №9 авария водопровод района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Антон Тайнер" и "Родопи " авария водопровод района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Изток" №11 ремонт на тротоарен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл.21 поради липса на ел. захранване на хидрофорна уредба от EVN високата зона в района на аварията до 12:00 ч.
гр. Пловдив кв. Остромила авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в кв. Остромила до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо" №68 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Александър Пушкин" №6-8 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Карлово с. Баня авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Свежен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Иван Вазов" авария района на аварията до отстраняване на аварията

26.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Горни Воден авария частично нарушено водоподаване в кв.Горни Воден до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Карамфил" №20 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кръстовището на бул."Руски" с ул."Преслав" авария на външна фирма изпълнител района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Бъдеще" №50 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Александър Пушкин" №6-8 авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Въча" №2 и ул."Порто Лагос" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 16.30 ч. до 19.00 ч.
гр.Пловдив Понеделник пазар подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност от 9.00 ч. до 12.00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция авария нарушено водоподаване в с.Нареченски бани до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в с.Червен до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Свежен подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в с.Свежен до приключване на ремонтната дейност
район Труд с.Маноле авария нарушено водоподаване в с.Маноле до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци до отстраняване на аварията

25.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
град Калофер ул."Севлиевска" №32 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
град Пловдив ул. "Райно Попович" смяна на спирателен кран високите блокове в района до приключване на ремонтната дейност
град Пловдив бул."Македония", до паркинга на магазин BILLA авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
град Пловдив ул. "Възход" №35 авария водопровод района в близост до отстраняване на аварията
град Пловдив бул. "Васил Априлов" №166 авария водопровод района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с.Бачково, с.Добростан, с.Орешец, с.Червен аварии водопроводи нарушено водоподаване в селата до отстраняване на авариите
район Кричим гр.Перущица, с.Устина аварии водопроводи нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай град Първомай авария на главен водопровод нарушено водоподаване в гр. Първомай до 14:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре, с.Паничери и с.Старосел аварии водопроводи нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на авариите

24.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
град Асеновград ул. " Шипка " авария водопровод западната част на града и кв.Запад до отстраняване на аварията
град Пловдив ул. " Мир " №31 авария водопровод нарушено водоподаване в кв. Прослав до отстраняване на аварията
град Пловдив бул. "Македония", до паркинга на магазин BILLA авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград град Асеновград ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района над МБАЛ гр. Асеновград от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Екзарх Йосиф" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Свобода"№1 авария района в близост до 15.00 ч
гр.Пловдив ул."Братя Шкорпил"№2 авария района в близост до 16.00 ч
гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулова" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария с.Пролом до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция Рогош авария на главен водопровод с.Рогош , с.Скутаре , с.Трилистник до отстраняване на аварията

20.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Юмрукчал" №21 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пресечката на ул."Антим I-ви" с ул."Св.Св.Кирил и Методий " авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив хотел "SPS" ремонт на пожарен хидрант района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Свети Климент" и ул."Христо Г.Данов" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Васил Левски и с.Столетово аварии двете села до отстраняване на авариите
район Кричим гр.Перущица авария нарушено водоподаване в гр.Перущица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария с.Тюркмен до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре и с.Ясно поле аварии двете села до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Паничери авария с.Паничери до отстраняване на аварията

19.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Македония" до ЖП управление авария водопровод района в близост до 16.00 ч
гр.Пловдив ул."Княз Церетелев" №1 подмяна на спирателен кран района в близост до 12.00 ч.
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" №148 авария на хидрофорната уредба високите етажи на бул. "Васил Априлов" №144, 146 и 148 и бул. "Дунав" №2 и №4 до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов" №40 авария водопровод района в близост до 16.00 ч
гр.Хисаря ул."Васил Левски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария с.Козаново до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария с.Строево до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до 18:00 ч.

18.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе", до складовете на фирма "ПИМК" ООД авария водопровод района на аварията до 16.30 ч
град Пловдив бул. "Васил Априлов" №148 авария водопровод високите етажи на бул. "Васил Априлов" №144, 146 и 148 и бул. "Дунав" №2 и 4 от 18:30 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово изграждане на ново водопроводно отклонение с.Куртово до приключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Ново село авария водопровод частично нарушено водоподаване в с.Ново село до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария водопровод с.Гълъбово до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария с.Царацово до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел до отстраняване на аварията

13.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Горни Воден, ул."Св.Кирик" авария водопровод нарушено водоподаване в кв.Горни Воден от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д-р Владо" №35 авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков" №55 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №95 подмяна на спирателен кран района южно от ЖП линията от 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мечников" с ул. "Яне Сандански" авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Първомай ул. "Гимназиална" до училище "Св.Св.Кирил и Методий" подмяна на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с. Избегли авария с. Избегли от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на въвеждащ водопровод с. Леново до 16.30 ч.
район Първомай с. Брягово авария с. Брягово от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Добруджа" №19 ремонт на водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в с.Ягодово от 12.00 ч. до 15.00 ч.
район Съединение с. Житница авария с. Житница от 12.00 ч. до 17.00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария с. Малък Чардак от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица от 10.00 ч. до 15.00 ч.

12.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Марица" №7 авария кв.Тракия, кв.Шипка и района на стадиона от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гевгели" №27 подмяна на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 10.30 ч. до 15.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Данаил Николаев" №109 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стара планина" №16 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.30 ч. до 13.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" до бензиностанция "Хаджията Груев" счупен пожарен хидрант района на аварията, кв.Беломорски и кв.Остромила до 12.30 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Борислав" с ул. "Граф Игнатиев" авария района на аварията от 11.30 ч. до 15.30 ч.
гр. Пловдив кв. Остромила ремонтна дейност кв. Остромила от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив ЖК"Тракия", бл. №202, вх.Г подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.30 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Освобождение" №86 авария ул. "Стадион" и района на аварията от 14.00 ч. до 17.00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария с. Боянци от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария с. Войнягово от 10.30 ч. до 14.30 ч.
район Кричим гр. Перущица авария до хлебозавода района на аварията от 10.30 ч. до 15.30 ч.
район Раковски с. Стряма авария Индустриална зона от 11.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Иван Вазов" №19 авария района на аварията от 10.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи с. Първенец авария частично нарушено водоподаване в с. Първенец от 10.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Добруджа" №19 авария с. Ягодово до 18.00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до 18.00 ч.

11.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Крива" изграждане на сградно водопроводно отклонение и сградно канално отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Изток" №16 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" №3/5 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Димо Хаджидимов" с ул. "Поручик Въльо Стефов" авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Карловска" подмяна на водопроводно оклонение нарушено водоподаване по ул. "Богдан" и ул. "Карловска" до 12.30 ч.
район Асеновград с. Долнослав и с. Конуш аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с. Домлян авария частично нарушено водоподаване в с .Домлян до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул. "Димитър Мутев" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария нарушено водоподаване в с.Шишманци до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария водопровод с. Дрангово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Кирил и Методий" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария водопровод частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

10.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ал.Стамболийски" изграждане на нов водопровод ул. "Кап.Райчо", ул. "Бойка Войвода" и част от ул."Първомайска" до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Братя Свещарови" №13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Пазарище" №3 авария района на аварията до 13.00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция Юг авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи на гр. Пловдив от 09.00 ч. до 16.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Дон" №26 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност Кабата авария с.Избегли, с.Козаново и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава ремонт на тротоарен спирателен кран частично нарушено водоподаване в с.Мулдава до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с. Домлян авария с. Домлян до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене авария с. Дъбене до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария нарушено водоподаване в с.Войнягово от 12.30 ч. до 17.00 ч.
район Кричим с. Устина авария с. Устина до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария частично нарушено водоподаване в с.Ново село до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария с. Главатар до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария частично нарушено водоподаване в с.Житница от 12.30 ч. до 17.00 ч.

07.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Етна" изграждане на нови водопродни връзки района на ремонтната дейност и ул."Байкал", ул."Кузман Шапкаров" и ул."Славееви гори" от 9.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Лайпциг" №28 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов" авария района на аварията до Ветеринарна лечебница до 15.00 ч.
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Клокотница" №48 авария частично нарушено водоподаване в кв.Прослав до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново и с.Червен аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с.Домлян и с.Соколица аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай с.Татарево авария нарушено водоподаване в с.Татарево до отстраняване на аварията

06.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Гоце Делчев" №49 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кръстовището на ул."Княгиня Евдокия" и ул."Костур" авария района на аварията (западно от двата моста) до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."9-ти май" авария частично нарушено водоподаване в гр.Кричим до 16.00 ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №30 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив Гребна база авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Иван Андонов" №16 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Варна" авария района на аварията от 15.00 ч. до 19.00 ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №115 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Калофер" №5А авария района на аварията до 15.00 ч.
район Асеновград с.Конуш подмяна на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в с.Конуш до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Васил Левски авария нарушено водоподаване в с.Васил Левски до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина 2 бр.аварии на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Градина до отстраняване на авариите
район Раковски с.Стряма, Индустриална зона авария нарушено водоподаване в Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария нарушено водоподаване в с.Калояново до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария нарушено водоподаване в с.Кръстевич до отстраняване на аварията

05.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Раковски ул. "Алескандър Пушкин" авария района на аварията от 13.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Хисаря ул. "Ген.Гурко" авария района на аварията от 13.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Филип Македонски" №48 авария района на аварията от 8.30 ч. до 14.30 ч.
гр.Пловдив бул."Шести септември" №239 авария на външна фирма изпълнител района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Константин Величков" №59 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност и кв.Съдийски от 11.30 ч. до 13.30 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Варна" и ул."Лозенград" авария района на аварията до 14.00 ч.
район Асеновград Помпена станция Лаково без ел.захранване от EVN гр.Асеновград:кв.Запад, кв.Свети Георги, кв.Метоха, кв.Изток, кв.Баделема от 11.00 ч. до възстановяване на ел.захранването от EVN
район Родопи с.Гълъбово авария нарушено водоподаване в с.Гълъбово от 12.00 ч. до 17.00 ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария нарушено водоподаване в с.Иван Вазово от 12.00 ч. до 17.00 ч.
район Труд с.Войводиново авария нарушено водоподаване в с.Войводиново от 10.00 ч. до 14.00 ч.

04.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Ген.Данаил Николаев" авария района на аварията и кв.Запад от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Асеновград ул."Захари Стоянов" и ул."Спортист" ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района на ремонтната дейност до 17.00 ч.
гр.Асеновград кв.Долни Воден изграждане на ново водопроводно отклонение и канално отклонение района на ремонтната дейност от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Карлово ул."Иван Попов" №6 авария района на аварията от 15.30 ч. до 18.30 ч.
гр.Кричим ул."Цар Иван Асен II-ри" авария района на аварията от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Сатурн" №6 подмяна на спирателен кран и водомер района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр.Пловдив ул."Преслав" авария района на аварията и част от Стария град от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис III-ти Обединител" №12 авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Съединение ул."Иван Вазов" авария района на аварията от 12.30 ч. до 17.30 ч.
район Асеновград с.Леново и с.Червен аварии нарушено водоподаване в двете населени места от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария и изграждане на ново водопроводно отклонение нарушено водоподаване в с.Козаново от 9.00 ч. до 16.00 ч.
район Карлово с.Васил Левски, ул."9-та" авария нарушено водоподаване в с.Васил Левски от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Кричим с.Йоаким Груево авария нарушено водоподаване в с.Йоаким Груево от 12.00 ч. до 16.00 ч.
район Първомай с.Брягово авария нарушено водоподаване в с.Брягово от 9.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи с.Марково авария частично нарушено водоподаване във вилна зона с.Марково от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Труд Помпена станция с.Калековец профилактика на EVN нарушено водоподаване в с.Динк, с.Калековец и с.Крислово от 9.00 ч. до 12.00 ч.
район Труд с.Рогош, ул."Васил Левски" авария нарушено водоподаване в с.Рогош от 14.30 ч. до 17.30 ч.

03.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов" авария района на МБАЛ Асеновград и ул."Захари Стоянов" до 21.00 ч.
гр.Асеновград ул."Опълченска" №14 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Долни Воден подмяна на сградно водопроводно отклонение Промишлена зона до приключване на ремонтната дейност
гр.Кричим ул."Георги Кирков" подмяна на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Димо Хаджидимов" изграждане на нова водопродна връзка нарушено водоподаване по ул."Димитър Талев" от №126 до №132 до 15.00 ч.
гр.Пловдив Помпена станция Изток 2 ремонтна дейност нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Арда" №11 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Захаридово" и ул."Обнова" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 15.00 ч.
район Карлово с.Домлян авария нарушено водоподаване в с.Домлян до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица и с.Ново село аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай с.Караджалово и с.Селци аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

31.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Калофер ул. "Добри Войвода" №71 авария водопровод района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Полет" №62 авария водопровод района в близост от 12:00 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" авария водопровод Съдийски квартал до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл. 183 авария водопровод бл. 183, вх.В и вх.Г до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Младежка" №26 подмяна на спирателен кран района в близост до 12:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нареченски бани авария водопровод нарушено водоподаване в селото до 12:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград ремонтна дейност от външна фирма изпълнител ул."Пере Тошев", ул."Средна гора", ул."Александър Стамболийски", ул."Спортист" и ул."Захари Стоянов" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с.Горна Махала и с. Калояново аварии водопроводи нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

30.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово бул. "Освобождение" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Весела" до Детски ясли №17 авария водопровод района в близост от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Акад. Петър Динеков" и ул. "Здравец" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Анри Барбюс" авария водопровод района в близост от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив зад хипермаркет Кауфланд на бул. "Пещерско шосе" №36 ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Пловдив ЖК Тракия, до бл. 146 авария частично нарушено водоподаване в бл. 142,143 и 146 до 22.00 ч.
район Асеновград с.Нареченски бани, на главния път авария водопровод с. Нареченски бани до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария главен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Първомайска" ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Калофер ул. " Видул Странски " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Меден дол" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №75 авария водопровод района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев " №76 авария водопровод района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл.43 авария водопровод нарушено водоподаване в района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл.100 авария водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Раковски Помпена станция Раковски профилактика нарушено водоподаване в гр. Раковски от 14:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул. " Петко Каравелов " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица и с.Мътеница аварии водопроводи нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

28.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ЖП Гара авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тодор Икономов" №4 авария водопровод района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борован" авария водопровод района в близост до 16:00 ч.
гр. Хисаря бул. "Ген.Гурко" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
град Асеновград Помпена станция Катуница авария водопровод нарушено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
град Асеновград бул. "България" изграждане на ново водопроводно отклонение Промишлена зона от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград с. Конуш авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград водоема авария с.Врата и с.Кабата до отстраняване на аварията
район Асеновград град Асеновград ремонтна дейност от външна фирма изпълнител ул. "Първомайска" и района на МБАЛ Асеновград до 16:30 ч.
район Родопи с. Браниполе авария водопровод района около центъра от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Калофер ул. "Ека Караминкова" №7 авария водопровод района в близост от 10:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №45 авария водопровод района в близост до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Заводска" №16 авария водопровод района в близост от 15:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №53 изграждане на ново водопроводно отклонение района в близост от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пенчо Славейков" авария водопровод района в близост до 14:00 ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Драгойново авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи вилна зона Марково, ул. "Родопи" авария водопровод района в близост от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Крумово смяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.

24.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден ремонтна дейност нарушено водоподаване в кв.Горни Воден от 9.00 ч. до 11.00 ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" №10 авария "Балкантекс АД", "БДЖ - депо" и закрития пазар на ул."Акад.Петър Динеков" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иван Ст. Гешев" №32 подмяна на спирателен кран района на ул."Иван Ст. Гешев" от №28 до №32 от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Петрова нива" и ул."Светослав Мерджанов" изграждане на нова водопроводна връзка района на ул."Петрова нива", част от ул."Светослав Мерджанов" и ул."Ран Босилек" до 14.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия", бл.№141 подмяна на спирателен кран района в близост до 15.30 ч
район Асеновград гр.Асеновград авариен ремонт по ул."Ал.Стамболийски", ул."Спортист" и ул."Захари Стоянов" нарушено водоподаване между ул."Пере Тошев" и ул."Средна гора" от 8.30 ч. до 16.30 ч
район Асеновград с.Боянци ремонтна дейност нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Дълго поле авария с.Дълго поле до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария нарушено водоподаване в селото до 14.00 ч.

23.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Иван Андонов" №5 авария района в близост до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Иван Драсов" №2 авария района в близост до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Водолей" №15 подмяна на спирателен кран района на ул."Водолей" и ул."Достоевски" до 14.00 ч
гр.Пловдив ул."Академик Петър Динеков" №10 авария "Балкантекс АД", "БДЖ - депо"и закрития пазар на ул."Петър Динеков" от 17.00 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария частично нарушено водоподаване в с.Шишманци до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария нарушено водоподаване в с.Житница до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново и с.Старосел аварии частично нарушено водоподаване в двете села до 13.00 ч.

22.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград гр.Асеновград авариен ремонт по ул."Александър Стамболийски", ул."Спортист" и ул."Захари Стоянов" нарушено водоподаване между ул."Пере Тошев" и ул."Средна гора" от 8.00 ч. до 16.00 ч.

21.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав"№180 авария водопровод района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Ал.Стамболийски" №68 ремонтна дейност бул."Александър Стамболийски" от №34 до №112, от №89 до №131 от 9.00ч. до 17.00ч.
гр.Пловдив ул."Достоевски" №2 авария района в близост до 15.00 ч.
гр.Първомай ул."Александър Стамболийски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул."Стоян Илийков"№19 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария с.Брестник до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария с.Кръстевич до отстраняване на аварията

20.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим до ВЕЦ Кричим авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Ильо Войвода" №22 авария района в близост от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Колю Фичето" №19 авария района в близост от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Хисаря ул."Асен Златаров " авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Хисаря ул."Ботьо Петров"№35 авария района в близост от 13.30 ч. до 16.30 ч.
район Карлово гр.Калофер, ул."Васил Коларов" авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Кричим Помпени станции Кричим, Куртово Конаре, Перущица липса на ел.захранване от ЕVN гр.Кричим, с.Куртово Конаре, гр.Перущица до възстановяването на водоподаването
район Кричим с.Куртово Конаре авария с.Куртово Конаре от 15.00 ч. до 19.00 ч.
район Раковски с.Брезово, с.Върбен аварии частично нарушено водоподаване в двете села от 10.00 ч. до 16.00 ч.

17.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Горни Воден авария кв.Горни Воден до 12.00 ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев"№4 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Съборна"№9 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ЖК Тракия бл.145А авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тракийски юнак"№13 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 12.00 ч.
гр.Пловдив ул."Д-р Владо"№7 ремонт на водомерен възел и спирателен кран района на ремонтната дейност до 14.00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград ремонтна дейност ул."Средна Гора",ул."Захари Стоянов" и ул."Първомайска" от 14.30 ч. до 18.30 ч.
район Хисаря с.Мало Крушево авария с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

16.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" /до Факултет по Дентална медицина/ планов авариен ремонт ул."С. Румянцев" от №1 до №10, р-т "Сентрал Парк", бензиностанции "Еко" и "Газпром", "Балкантекс АД", "БДЖ - депо", част от ул."Пряпорец" и закрития пазар на ул."Петър Динеков" от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Родопи"№22 авария от ул."Марин Дринов" до бул."Княгиня Мария Луиза" от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Раковски Помпени станции Дрангово I и Дрангово II авария с.Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария частично нарушено водоподаване в с.Песнопой от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Съединение с.Сухозем авария с.Сухозем от 10.00 ч. до 15.00 ч.

15.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Беломорски ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Асен Христофоров"№16 авария района на аварията от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Петко Р. Славейков"№11 авария района на аварията до 14.00 ч.
район Карлово с.Домлян авария с.Домлян до 14.00 ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария частично нарушено водоподаване в с.Куртово Конаре до 17.00 ч.
район Първомай с.Добри дол авария с.Добри дол до 14.00 ч.
район Първомай с.Татарево авария с.Татарево до 12.00 ч.
район Родопи с.Храбрино , II-ра Вилна зона авария долната част на с.Храбрино до 13.00 ч.
район Съединение с.Ръжево Конаре авария с.Ръжево Конаре до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария с.Войводиново до 12.00 ч.
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до 14.00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до 15.00 ч.
район Хисаря с.Кръстевич авария с.Кръстевич до 14.00 ч.

14.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Тутракан" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 12.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Асеновград ул."Раковска" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 9.00 ч. до 12.00 ч.
гр.Пловдив ул."Петко Каравелов"№26 ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Кукленско шосе" до бензиностанция "Еко" авария на пожарен хидрант Индустриална зона от №11 до №27 до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария с.Козаново до 16.00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария с.Мраченик до 16.00 ч.
район Първомай с.Богданица авария с.Богданица от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Съединение с.Ръжево авария с.Ръжево до 16.00 ч.
район Съединение с.Ръжево Конаре авария нарушено водоподаване в с.Ръжево Конаре до отстраняване на аварията

10.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Орехово" №13 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 12.30 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Георги Икономов" и ул."Стефан Стамболов" авариен ремонт района на аварията и ул."Славееви гори" от №21 до №25,от №22 до №30, с намалено водоподаване бул."Ал.Стамболийски" от №24 до №34 и ул."Ст.Стамболов" от №71 до №89 от 9.00 ч. до 16.30 ч.
район Карлово с. Богдан авария на напорен водопровод с. Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Хъшовска" авария нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Първомай с.Селци авария нарушено водоподаване в с.Селци до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария нарушено водоподаване в с.Ситово до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона с.Белащица подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в с.Белащица до 15.00 ч.

09.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Калофер ул."Никола Станчев" №14 авария района на аварията до отстраняване на аварията
град Пловдив ул."Константин Фотинов" №16 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност до 12.00 ч.
район Асеновград с.Леново подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с.Червен авария нарушено водоподаване в с.Червен до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария нарушено водоподаване в с.Ведраре до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер до ЖП гара авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария нарушено водоподаване в с.Ръжево до 16.00 ч.
район Труд Помпена станция с.Маноле профилактика от EVN нарушено водоподаване в селата: Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле от 9.30 ч. до 16.30 ч.
район Хисаря с.Беловица авария нарушено водоподаване в с.Беловица до отстраняване на аварията

08.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Презвитер Козма" №19 подмяна на водомерен възел района на ремонтната дейност до 12.00 ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" авария водопровод района на аварията срещу Факултета по "Дентална медицина",ул."Сергей Румянцев" от №2 до №10, р-т "Сентрал парк",Локомотивно депо, завод"Балкантекс",закрит пазар на ул."П.Динеков", бензиностанциите в района до отстраняване на аварията
гр.Първомай Индустриална зона авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Момина баня авария нарушено водоподаване в кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яврово авария нарушено водоподаване в с.Яврово до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария нарушено водоподаване в с.Черноземен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница и с.Старосел аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

07.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България"№30 подмяна на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Карлово ул."Иван Марев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кръстовището на ул."Велико Търново" и бул."Руски" подмяна на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 9.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив бул."Шести септември" №264 ремонт на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" №16 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Георги Мамарчев" №21 авария водопровод района в близост до 15.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Брезовска" и ул."Оборище" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Първомай ул."Бор"и ул."Панайот Хитов" аварии района на авариите до отстраняване на авариите
район Асеновград с.Патриарх Евтимово и с.Червен аварии частично нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Асеновград гр.Асеновград авариен ремонт по ул."Захари Стоянов", ул."Спортист", ул."Средна Гора" нарушено водоподаване между ул."Първомайска" и ул."Средна гора" до 17.00 ч.
район Карлово гр.Баня , ул."Родопи" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово авария частично нарушено водоподаване в гр.Садово до отстраняване на аварията
район Хисаря кв."Веригово" авария нарушено водоподаване в кв."Веригово" до отстраняване на аварията

06.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Първомайска" авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Кричим бул."Тракия" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 9.30 ч. до 14.30 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Стоян Михайловски" и ул."Хан Аспарух" ремонт на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Патриарх Евтимий" и бул."Цар Борис III-ти Обединител" авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Карлово с.Богдан аварии нарушено водоподаване в с.Богдан от 9.00 ч. до 15.00 ч.
район Първомай с.Драгойново аварии нарушено водоподаване в с.Драгойново от 9.00 ч. до 16.00 ч.

02.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков " планов ремонт района на улицата от №42 до №44 от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на завод "Ален Мак" с ул. "Георги Байданов" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Знаме" №15 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Първомай ул. "Панайот Хитов" №23 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Долнослав авария с. Долнослав, с. Леново и с. Стоево до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Долни Воден, ул. "Йордан Йовков" №36 авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района на Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария на водопроводно отклонение с. Богдан до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария с. Чоба до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на напорен водопровод с. Брестник до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария с. Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария с. Рогош до 11.00 ч.

01.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Фредерик Жулио-Кюри" №26 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №202 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лясковец" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" №13 в двора на МЕТАЛСНАБ авария на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш и с. Мулдава авария на водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Асеновград с. Леново ремонт на спирателен кран с. Леново до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с. Розино, ул. "Кирил и Методий" авария нарушено водоподаване в населеното място до отстраняване на аварията
район Карлово с. Ведраре авария с. Ведраре до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария с. Брестовица до 16.30 ч.
район Първомай ул. "Кап.Райчо" №5 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле и с. Марково аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с. Долна махала авария с. Долна махала до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария водопровод частично нарушено водоподаване в с. Старосел до отстраняване на аварията

28.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград района на МБАЛ Асеновград ремонтна дейност района в близост от 09.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" №32 авария района на аварията до 14.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Авксентий Велешки" и ул. "Драган Цанков" авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Белица" №22 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елба" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Лясковец" №1 ремонт на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Тополово авария водопровод частично нарушено водоподаване в с.Тополово до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Долни Воден подмяна на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района на Индустриална зона до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с. Ведраре и с. Розино аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с. Красново авария с. Красново до отстраняване на аварията

27.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим до ЖП ГАРА Въча авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Перущица ул. "Тракия" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Тих кът" №6 авария водопровод района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Равногор" №12 авария водопровод района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №69 авария района на аварията до 12.00 ч.
гр.Пловдив Помпени станции Север и Юг авария на EVN нарушено водоподаване в гр.Пловдив от 23.05 ч. до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Долни Воден подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района на Индустриална зона от 09.00 ч. до 12.00 ч.
район Карлово с. Богдан авария с. Богдан до отстраняване на аварията
район Първомай с. Богданица авария с. Богданица до отстраняване на аварията

24.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Калофер ул."9-ти септември" авария района на аврията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пресечката на ул."Младежка" №24 с ул."П.Славейков" авария района на аварията от 20.00 ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Петър Шилев" №3 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Крайречна" №36 авария района на аварията до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Йордан Гавазов" авария нарушено водоподаване по ул."Йордан Гавазов" до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Баучер" №7 авария района на аварията от 11.00 ч. до 17.00 ч.
район Асеновград с.Добралък авария нарушено водоподаване в с.Добралък до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария нарушено водоподаване в с.Богдан до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария нарушено водоподаване в с.Красново до отстраняване на аварията

23.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Хан Аспарух"№26 изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Орфей"№13 авария района на аварията до 15.00 ч
гр.Пловдив ул."Прохлада"№4А авария района в близост до 15.00 ч
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №117 авария района в близост до 15.00 ч
гр.Пловдив ул."Владая" ремонтна дейност от външни фирми намалено водоподаване по ул."Къпина" и ул."Храбрец" до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Богомил"№13 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13.00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария населеното място до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджалово авария с.Караджалово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария с.Белозем до 20.00 ч.
район Съединение с.Долна махала авария с.Долна махала до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария с.Красново до отстраняване на аварията

22.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Гонда вода" №1 авария района на аварията, ул."Барикадите", бул."България" и ул."Милеви скали" до 18.00 ч.
гр.Пловдив ул."Орфей" №13 авария района на аварията, ул."Дивна",ул."Орфей" и ул."Юндола" до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Антим I-ви" №24А авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК Тракия бл.№115 авария района на аварията до 14.00 ч.
гр.Стамболийски кръстовището на ул."Перущица" и бул."Тракия" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеноград с.Болярци и с.Леново аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с.Домлян и с.Розино аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с.Любен и с.Правище авария възможно намалено водоподаване до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Старосел авария нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

21.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Патриарх Евтимий" профилактика от ЕВН района на ул."Патриарх Евтимий" от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив бул."Шести септември" ремонтна дейност от външна фирма-изпълнител част от бул."Шести септември", района в близост до ул."Владая" и ул."Прохлада" от 9.30 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №80 и №81 авария на хидрофорна уредба възможно нарушено водоподаване по високите етажи от 9.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" ремонтна дейност от външна фирма-изпълнител района на ул."Коматевско шосе" от №13 до №147 от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Севастопол" и ул."Христо Чернопеев" авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" изграждане на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария нарушено водоподаване в с.Каравелово до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село и с.Устина аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай с.Драгойново и с.Караджалово аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай с.Катуница изграждане на нов водопровод района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Храбрино авария нарушено водоподаване в I-ва вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария нарушено водоподаване в с.Белащица до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария нарушено водоподаване в с.Красново до отстраняване на аварията

20.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Преслав" авария района на аварията от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Карлово ул."Захари Стоянов" №12 авария района на аварията от 9.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис III-ти Обединител" авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.№7 и бл.№10 подмяна на спирателни кранове района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 12.00 ч.
район Първомай с.Татарево авария нарушено водоподаване в с.Татарево от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Родопи с. Марково авария частично нарушено водоподаване в с. Марково до отстраняване на аварията

17.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Средец" №57 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Орех" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Авксентий Велешки " №9 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Байкал" №1 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул. "Отец Паисий" авария Центъра до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци и с. Богдан аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим с. Куртово Конаре авария с. Куртово Конаре до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария с. Царимир до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария с. Кръстевич до отстраняване на аварията

16.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Ген. Карцов" №50 авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Орехово" №7 авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" до стадион "Пловдив" авария района на аварията от 9.30 ч. до 14.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Борислав" №9 авария района на аварията от 9.30 ч. до 14.30 ч.
гр. Хисаря ул. "Ген Гурко" №40 авария водопровод от външна фирма района на аварията до 18.00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "25-ти Юли" авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч
район Първомай с. Катуница авария с.Катуница от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Раковски с. Чалъкови авария с. Чалъкови от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Райко Даскалов" авария нарушено водоподаване в с. Брестник от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Цар Калоян" №25 авария нарушено водоподаване в с. Брани поле от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица от 10.00 ч. до 16.00 ч.

15.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Теофан Райнов" авария района на аварията от 14.00 ч. до 18.00 ч.
гр. Кричим бул. "Тракия" авария района на аварията от 13.30 ч. до 17.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе " ремонт от външна фирма по присъединяване към водопровод района на ремонтната дейност от 13.00 ч. до 20.00 ч.
гр. Пловдив бул. "Шести септември" зад магазин “Мr.Bricolage” авария района на аварията от 13.30 ч. до 17.30 ч.
гр. Пловдив ул."Христо Чернопеев" до РЗОК-Пловдив авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" №19 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Хисаря ул."Ал. Стамболийски" №6 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария с.Нови извор от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария нарушено водоподаване в гр. Перущица от 13.30 ч. до 17.30 ч.
район Първомай с.Православен авария с.Православен от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария с.Песнопой от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Иванка Пашкулова" №4 авария нарушено водоподаване в с. Мътеница от 12.00 ч. до 16.00 ч.

14.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" авария кв. Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Кирил и Методий" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" ремонт от външна фирма по присъединяване към водопровод района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ЖК Тракия, блок 43 авария нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул. "Захаридово" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Александър Екзарх" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Петко Д. Петков" с ул."Кап.Райчо" авария района на аварията и ул. "Леонардо Да Винчи" от 09.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград авария на напорен водопровод кв.Изток, кв. Запад, кв. Св.Георги и кв. Метоха от 08.00 ч. до 14.00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария с. Дъбене до отстраняване на аварията
район Първомай с. Брягово авария с. Брягово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария с. Бойково до отстраняване на аварията

13.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Яне Сандански" авария района западно от р.Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръговото кръстовище на бул. "Васил Априлов" и ул. "Любен Каравелов" авария водопровод възможно нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци и с. Леново аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с. Ведраре авария с. Ведраре до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Васил Левски" авария с. Първенец до отстраняване на аварията

11.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №102 (до спирката) авария района на аварията, нарушено водоподаване по бул."Свобода", ул."Волга" и ул."Генерал Дан.Николаев" до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на външна фирма частично нарушено водоподаване в гр.Стамболийски до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище 2 бр. аварии на водопроводи с.Правище до отстраняване на локализираните аварии

10.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кръстовището на ул."Ген.Дандевил" и ул."Яне Сандански" изграждане на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Иван Вазов" №33 авария района в близост от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на бул."Васил Априлов" и ул."Дилянка" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия ",бл.№ 84 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Братя Свещарови" №19 авария района в близост от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Кичево" №36 авария ул."Кичево"от №34 до №52 от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Карлово с.Пролом авария с.Пролом от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, кв. Полатово авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Стамболийски до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково и с.Храбрино аварии двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Съединение с.Калояново авария частично нарушено водоподаване в селото до 14.00 ч.

09.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв."Метоха" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кръстовището на ул." Иван Гарванов" и ул."Скопие" авария района в близост до 16.30 ч.
гр.Пловдив бул."Македония" авария района на Бетонния мост до 15.00 ч.
район Асеновград с.Бачково и с.Добростан аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Родопи с.Първенец и с.Ягодово аварии водопроводи двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Кръстевич авария нарушено водоподаване в с.Кръстевич до отстраняване на аварията

08.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Никола Генадиев" №3 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12.30 ч. до 14.30 ч.
гр.Пловдив площад "Съединение" авария района на аварията от 15.30 ч. до 18.30 ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" №36 авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив кв.Коматево, ул."Хисар" №7 авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Хисаря ул."Антон Иванов" №9 авария района на аварията от 14.00ч. до 18.00ч.
гр.Хисаря ул."Ал.Стамболийски" №21 авария района на аварията от 14.00ч. до 18.00ч.
район Асеновград с.Добростан авария с.Добростан от 10.00 ч. до 18.00 ч.
район Раковски с.Болярино авария с.Болярино от 10.00 ч. до 18.00 ч.
район Родопи парк Родопи, местност "Малинов връх" авария района на аварията от 10.00 ч. до 18.00 ч.
район Хисаря с.Беловица и с.Паничери аварии на водопроводи двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.

07.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №36 авария района на аварията до 17.00 ч.
гр.Карлово ул."Стефан Мазаков" №6 авария водопровод района в близост от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Асеновград с.Добростан и с.Златовръх аварии водопроводи двете населени места от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Карлово с. Слатина авария с. Слатина до 17.00 ч.

06.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №2 авария Центъра до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Калина" №28 авария района на аварията и ул. "Правда " до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Филип Македонски" авария на пожарен хидрант района на аварията, ул."Авксентий Велешки" и ул."Моцарт" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови Извор и с.Тополово аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим Помпени станции Кричим, Куртово Конаре и Перущица 2 авария на ЕВН възможно нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на аварията
район Първомай с. Богданица и с. Виница аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Паничери, с.Старо Железаре и с.Старосел аварии трите населени места до отстраняване на авариите

03.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България" №19 авария района на аварията до 20.00 ч.
гр.Пловдив ул."Нестор Иванов" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.30 ч. до 12.30 ч.
район Съединение с.Сухозем авария с.Сухозем до отстраняване на аварията

02.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тракия"№56 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност и ул."Кавала" от 11.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Асеновград кръстовището на ул."Христо Смирненски" с ул."Бачо Киро" авария района на аварията и кв."Баба Тонка" от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул. "Д-р Добрев"№4 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" , бл.№43 подмяна на спирателен кран бл. №41,42,43,46,56 от 9.30 ч. до 12.30 ч.
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе"№78 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Раковски с.Шишманци авария с.Шишманци от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с.Бойково , с.Извор и с.Ягодово аварии трите населени места от 9.00 ч. до 16.00 ч.
район Хисар с.Паничери авария с.Паничери от 10.00 ч. до 14.00 ч.

01.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кръстовището на ул."Александър Стамболийски" с ул."Бойка Войвода" и ул."Княз Борис" аварии района на МБАЛ Асеновград и кв. "Баба Тонка" от 13.00 ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК"Тракия" срещу бл.1 авария намалено водоподаване в гр.Пловдив до отстраняване на аварията
район Карлово град Клисура авария град Клисура от 9.00 ч. до 14.00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария с.Мътеница от 9.00 ч. до 14.00 ч.

31.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Речна" авария Центъра на гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Орфей" №12 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тракия" №50 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кап.Райчо" №27 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д-р Добрев" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" между бл. №41 и бл. №52 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Хисар ул. "Крепостна" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария с. Патриарх Евтимово до отстраняване на аварията
район Хисар с. Красново авария с. Красново до отстраняване на аварията

30.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Теодосий Търновски" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тулча" №7 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Орфей" №2 подмяна на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до 16.00 ч.
гр. Първомай ул. "Стефан Стамболов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково, с. Добростан и с.Червен аварии трите населени места до отстраняване на авариите

27.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №40 подмяна на спирателен кран Центъра до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Ландос" авария ул. "Волност", ул. "Елба" и ул. "Ландос" от 15.00 ч. до 18.00 ч.

26.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград района на фирма "Полимерстрой" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Руски" ремонт на пожарен хидрант ул."Л.Каравелов", ул."Тракия" и бул."Руски" от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Ком"№5А авария района на аварията до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Атон" №14 авария района на аварията до 16.00 ч.
район Асеновград с.Червен авария населеното място до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария населеното място до отстраняване на аварията

25.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Георги Кирков" подмяна на водомерен възел ул."Г.Кирков" и от ул."Михалаки Георгиев" до ул."Гавраил Кръстевич" от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр.Пловдив ЖК"Тракия",блок 131 зад РУМ Тракия авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" №19 авария района на аварията до 17.00 ч.

24.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ЖК "Тракия" зад магазин Форум авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ЖК"Тракия",блок 282 вх.Г авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" №19 авария района на аварията до 17.00 ч.
район Асеновград с.Искра ремонт на пожарен хидрант населеното място от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Асеновград с.Червен ремонт на спирателен кран насленото място от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Първомай с.Богданица авария населеното място от 10.00 ч. до 14.00 ч.

23.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България" №51 авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Асеновград ул."Костур", ул."Княгиня Евдокия" авария района на аварията и квартала западно от река Чая от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" №19 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Родопи с.Брестовица авария висока зона на с.Брестовица от 10.00 ч. до 15.00 ч.

20.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив ул. "Орфей" №12 авария водопровод района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Любен Каравелов" до МОЛ "Марково тепе" спукан пожарен хидрант района на аварията до 18.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №47 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
район Карлово с. Слатина и с. Свежен аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Труд с. Граф Игнатиево авария с. Граф Игнатиево до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд и с. Строево аварии понижено налягане в двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисар кв. Момина баня, ул. "Пролет" авария района на аварията до отстраняване на аварията

19.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тодор Каблешков" №25 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив бул. "Шести Септември" №166 авария района на аварията до 15.00 ч.
район Труд Индустриална зона в с.Радиново авария района на Индустриалната зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария с.Труд до отстраняване на аварията

18.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Атанас Свещаров" авария района източно от р.Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №3 авария района на аварията до 13.00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2 спиране на хидрофора поради вътрешен ремонт района в близост до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Ръжево Конаре авария с.Ръжево Конаре до 14.00 ч.
район Труд с.Маноле авария с.Маноле до 13.00 ч.

17.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Стою Шишков" авария нарушено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Княз Церетелев" , къща "Ламартин" авария района на Стария град до 17.30 ч.

16.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Тодор и Ана Пулеви" авария района на аварията от 12.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Кричим гр. Кричим авария района западно от р.Въча от 11.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Христо Ботев" и бул."Източен" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 11.30 ч. до 15.30 ч.
район Асеновград с.Добралък авария с.Добралък от 11.00 ч. до 17.00 ч.
район Раковски с.Дрангово авария с.Дрангово от 11.00 ч. до 17.00 ч.
район Родопи хижа "Чернатица" авария хижа "Чернатица" от 11.00 ч. до 17.00 ч.

13.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Битов комбинат авария района на ул. "Георги Икономов" и ул. "Славееви гори" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" до Мебелна къща авария водопровод района на аварията от 11.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.№45 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Батак" №42 авария района на аварията от 11.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №69 авария водопровод района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Карлово с.Домлян, с.Розино и с.Христо Даново авария нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим авария водопровод частично нарушено водоподаване в гр.Кричим до 17.30 ч.
район Раковски с.Главатар авария нарушено водоподаване в с.Главатар до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Отец Паисиево и с.Сърнегор до отстраняване на аварията

12.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден, ул."6-ти септември" №1 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Ибър" №23 авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Раковски с.Чоба авария частично нарушено водоподаване в с.Чоба до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария нарушено водоподаване в с.Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в с.Маноле до отстраняване на аварията

11.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ибър" №23 авария водопровод района на аварията от 14.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Велико Търново" №41 авария на спирателен кран района на ул. "Велико Търново " и ул. "Екзарх Йосиф" до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция с.Дълго поле изключване на ел.захранване от EVN нарушено водоподаване в с.Дълго поле до отстраняване на аварията

10.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кръстовището на ул."Барикадите" и ул."Гонда вода" авария водопровод високите етажи на бул."България" №6 и ул."Милеви скали" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария с. Добростан до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чалъкови авария с. Чалъкови до отстраняване на аварията

09.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Драгоя Божилов" и ул."Цар Иван Шишман" авария района на аварията и площад "Шахбазян" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав, ул."Елена" №38 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул."Барикадите" №22 авария водопровод висока зона на бул. "България" №2 и ул. "Милеви скали" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Душо Хаджидеков" №15 авария района на аварията от 09.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив бул."Марица" авария района на кръговото кръстовище от бул. "Марица" до Водната палата до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Съборна" авария района на Стария град и ул."Антим I-ви" от 09.00 ч. до 15.00 ч.

06.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Долни воден, ул. "Йордан Йовков" №68 авария частично нарушено водоподаване в кв. Долни воден и северна промишлена зона до 21.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Богомил" с ул. "Петко Д. Петков" авария района на аварията от 09.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Карев" №17 авария района на аварията от 09.30 ч. до 14.30 ч.
район Кричим Помпени станции в селата Брестовица, Кадиево, Куртово Конаре и Цалапица изключване на ел. захранване от ЕВН нарушено водоподаване в населените места до отстраняване на авариите
район Кричим Помпени станции в гр.Кричим и гр.Перущица изключване на ел.захранване от ЕВН двете населени места до отстраняване на авариите
район Съединение Помпена станция в с. Дълго поле изключване на ел. захранване от ЕВН с. Дълго поле до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария с.Правище от 13.00 ч. до 18.00 ч.

05.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I" №7 ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност от 12.00 ч. до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №9А подмяна на спирателен кран във водомерна шахта ул. "Петър Стоев" и ул. "Петрова нива" до 12.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Родопи" №70 авария водопровод района на аварията от 09.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Захари Стоянов" №26 авария водопровод района в близост до 19.00 ч.
гр. Пловдив кв. Коматево, ул. "Вардар" №3 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Прилеп" №22 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив бул. "Свобода" №70 подмяна на спирателен кран на общ водомер района на ремонтната дейност до 12.00 ч.
гр.Пловдив ул."Съборна", ул."Стоян Чалъков" авария водопровод високата зона в района на Стария град от 15.00 ч. до 20.00 ч.
район Асеновград с. Нови Извор авария с. Нови Извор до отстраняване на аварията
район Първомай с. Буково авария водопровод възможно е нарушено водоподаване в с. Буково до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария с. Борец до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария с. Царимир до отстраняване на аварията
район Труд Помпени станции в с. Динк и с. Калековец изключване на ел. захранване от ЕВН двете населени места до отстраняване на авариите

04.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Елин връх" №7 подмяна на спирателен кран във водомерна шахта района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №75 авария водопровод района на аварията и ул. "Сан Стефано" от 09.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Илия Енчев" №8 подмяна спирателен кран на водомерен възел района на ремонтната дейност до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе", до ЖП линията авария нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нови Извор авария водопровод с. Нови Извор до 16.00 ч.
район Карлово гр. Калофер авария частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария с. Домлян до 16.00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария с. Брестовица до отстраняване на аварията
район Първомай с. Буково и с. Катуница аварии двете населени места до 16.00 ч.
район Раковски Помпени станции в с. Белозем и с. Шишманци изключване на ел. захранване от ЕВН с. Белозем и с. Шишманци до отстраняване на авариите
район Съединение с. Песнопой авария с. Песнопой до 14.00 ч.
район Труд с. Манолско Конаре,с.Ясно поле аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с. Старосел авария водопровод с. Старосел до отстраняване на аварията

03.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Изток" №34 ремонт на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул. "Петрова нива" и ул."Георги Кондолов" авария водопровод района на аварията от 12.00 ч. до отстраняване на аварията
район Първомай с. Буково авария с. Буково от 14.00 ч. до 19.00 ч.
район Труд с.Труд авария водопровод с.Труд от 12.00 ч. до отстраняване на аварията