Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

15.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Росица" №36 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Тодор и Ана Пулеви" изграждане на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до 16:30 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Александър Екзарх" и ул."Петьофи" авария на спирателен кран района на аварията, ул."Густав Вайганд", ул."Петър Делян", в района на Община Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Рила" №4 авария района на аварията и кв."Съдийски" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мраченик авария нарушено водоподаване в с.Мраченик до отстраняване на аварията

14.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Георги Ангелов" №1 и №3 авария района на аварията и кварталите "Гонда вода", "Христо Ботев" и "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград Промишлена зона "Изток" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" Промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II" авария района на аварията №119, №132 и №134 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Свобода" №48 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Княз Церетелев" №23 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Измирлиев" №13 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Май" изграждане на нови водопроводни връзки района в близост до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Кърнаре и с.Розино аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Раковски с.Пъдарско авария с.Пъдарско до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария с.Руен до отстраняване на аварията

13.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Росица" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр.Асеновград до 19:00 ч.
гр. Карлово ул."Ген.Карцов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Самара" №11 авария района на аварията и част от ул."Средец" до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" №204 авария района на аварията от №202 до №216 до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Рилски" №18 авария района в близост до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кирил Нектариев" №23 авария района на аварията до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Каменица" №2 авария района на аварията, част от бул."Княгиня Мария-Луиза", ул."Марин Дринов" и ул."Родопи" до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Васил Левски" и бул."Дунав" авария причинена от външна фирма района на аварията от кръстовището на ул."Васил Левски" и бул."Дунав" до кръговото кръстовище на бул."Дунав", бул."Цар Борис III-ти Обединител" и ул.Брезовско шосе" до 19:00 ч.
гр. Хисаря кв."Веригово" авария нарушено водоподаване в кв."Веригово" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Иван Вазов" №6 авария нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в с.Цалапица до 16:00 ч.
район Родопи с.Браниполе авария частично нарушено водоподаване в района на джамията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, комплекс "Черешите" авария нарушено водоподаване в комплекс "Черешите" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе, ул."Ален мак" авария долната част на с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария нарушено водоподаване в с.Драгомир до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария нарушено водоподаване в с.Костиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария нарушено водоподаване с.Старосел до отстраняване на аварията

12.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Авксентий Велешки" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 35 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Княз Ал. Дондуков-Корсаков" авария нарушено водоподаване в Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Р. Славейков" №6 авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дилянка" №10 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с.Добростан и с.Нови извор аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Родопи Вилна зона с.Белащица 2 бр.аварии нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на авариите
район Родопи с.Браниполе изграждане на нови водопроводни връзки долната част на с.Браниполе до приключване на ремонтната дейност

11.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив паркинг на Понеделник пазар авария високите етажи в района на аварията и Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" авария района на аварията от ул."Лерин" до ул."Генерал Колев" до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" №242 авария района на аварията ул."Коматевско шосе" от №210 до №280 до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" срещу "Филкаб" АД авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Жан Жорес" и ул."8-ми март" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Раковски с.Белозем авария частично нарушено водоподаване в с.Белозем до 15:00 ч.
район Раковски с.Върбен авария нарушено водоподаване в с.Върбен до 15:00 ч.
район Родопи с.Браниполе авария частично нарушено водоподаване в с.Браниполе до 16:00 ч.
район Родопи Вилна зона с.Белащица ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване във вилната зона до 15:00 ч.

08.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" №15 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Асеновград зад ЖП гара авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Средец" с ул."Самара" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав авария с. Долнослав до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово авария с. Каравелово до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Ал.Стамболийски" авария нарушено водоподаване в гр. Куклен до 15:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария с.Иван Вазово до 16:00 ч.
район Труд с. Рогош авария от външна фирма-изпълнител с. Рогош до 17:00 ч.
район Труд с. Царацово авария с. Царацово до 15:00 ч.
район Хисаря Помпена станция в с. Беловица авария с. Беловица и с. Мало Крушево до 16:00 ч.

07.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" №15-17 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Пирин" авария участъка от ул."Стара планина" до ул."Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ангел Букурещлиев" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, ул. "Стряма" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария с. Черноземен до отстраняване на аварията

06.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Васил Петлешков" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Ген.Д.Николаев" изграждане на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до 16:30 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Прослава" №4 авария водопровод нарушено водоподаване в кв.Прослав до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Весела" №24 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хаджи Поптилев" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Сандански" №5 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 12:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция Зелениково авария с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Горна махала авария частично нарушено водоподаване в с.Горна махала до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до отстраняване на аварията

05.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Елена" авария частично нарушено водоподаване в кв. Прослав до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Георги Тертер" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул."Севлиевска" №55 ремонт на водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в гр.Калофер до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Браниполе, ул."Родопи" авария частично нарушено водоподаване в с.Браниполе до отстраняване на аварията

04.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Цар Георги Тертер" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Перущица" №29 ремонт на сградно водопроводно отклонение възможно нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дружба" №10 авария района на аварията до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул."Ропотамо" авария частично нарушено водоподаване в с.Брани поле до 15:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул."Черно море" изграждане на ново водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в с.Брани поле до 15:00 ч.

01.12.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Речна" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на аварията, ул."Изложение", ул."Крайбрежна", ул."3-ти Март", ул."Ради Овчаров" до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ком" №6 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Георги Байданов"и ул."Стефан и Обрейко Обрейкови" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария с.Болярци до 16:00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария с.Мраченик до 15:00 ч.
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария с.Розино до 15:00 ч.
район Раковски с.Белозем авария с.Белозем до 15:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."Съединение" №1А и комплекс "Черешите" аварии нарушено водоподаване в с.Белащица и с.Браниполе до 15:00 ч.
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до 14:00 ч.
район Хисаря с.Старосел, ул."Юрий Гагарин" авария частично нарушено водоподаване в с.Старосел до 15:00 ч.

30.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Мануш Войвода" монтаж на спирателен кран от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на ремонтната дейност до 18:00 ч.
гр. Асеновград ул."Цар Освободител" №27 авария района между ул."Стара планина" и ул."Шипка" до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" №35 авария кв."Свети Георги" до 16:00 ч.
гр. Карлово ул."Генерал Карцов" №74 авария района в близост до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия ", блок 187 авария района в близост до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лейди Странгфорд" №3 авария района на аварията и Стария град до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 72 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Чекаларов" №3 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Енисей" №19 авария района в близост до 15:00 ч.
гр.Пловдив ул."Богомил" до училище "Душо Хаджидеков" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр.Пловдив ул."Младост" №21 авария района в близост до 15:00 ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово, ул."Победа" №4 авария с.Патриарх Евтимово до 15:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски, ул."2-ра" авария с.Васил Левски до 15:00 ч.
район Карлово с.Бегунци 2 бр.аварии с.Бегунци до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до 14:00 ч.
район Кричим с.Устина авария с.Устина до 16:00 ч.
район Раковски с.Пъдарско авария с.Пъдарско до 15:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария с.Белащица до 15:30 ч.

29.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бузлуджа" №9 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Поп Ангел Чолаков" №55 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Васил Петлешков" №12 авария кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Н.Вапцаров" с ул." Речна" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул."Христо Ботев" и ул."Хан Кардам" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Младост" №21 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 315 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мраченик авария с.Мраченик до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул."Ека Караминкова" №26 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Александър Стамболийски" авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария с.Труд до отстраняване на аварията

28.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стоян Джамсъзов" авария кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Хаджи Димитър" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Добри Войвода" №17 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Баучер" №5 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" авария на водомерен възел района на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Ангел Букурещлиев" №8 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария с.Долна махала до отстраняване на аварията

27.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стадион" №6 подмяна на спирателен кран кв."Съдийски" до 13:00 ч.
район Карлово гр.Калофер, ул."Юмрукчал" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово гр.Калофер , ул."9-ти Септември" ремонт на пожарен хидрант района в близост до приключване на ремонтната дейност

25.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I-ви" и ул. "Цар Асен II-ри" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" нарушено водоподаване в целия град до отстраняване на аварията

24.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Асен II-ри " авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" частично нарушено водоподаване в района на ул. "Цар Асен II-ри " до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Захари Стоянов" №96 авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №256 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, ул. "Васил Левски" авария нарушено водоподаване гр. Сопот до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе авария с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария с. Царацово до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до отстраняване на аварията

23.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Княз Борис I-ви" с ул. "Първомайска" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Найчо Цанов" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност и Индустриална зона до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №154 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово, Помпена станция I и Помпена станция II аварии с. Дрангово до отстраняване на авариите
район Труд с. Царацово авария с. Царацово до отстраняване на аварията

22.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Стою Шишков" №4 авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв. "Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Лозница" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв."Лозница" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Станимака" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Иларион Макариополски" №75 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Дружба" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Атанас Свещаров" с ул."Илинден" авария района срещу автогарата и стадион "Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Стефан Караджа" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Тодор и Ана Пулеви" ремонтна дейност района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Райна Княгиня" №4 авария района в близост до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Асен" №23 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул."Месемврия" №29 авария на водомерен възел района на аварията от 14:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с.Крумово авария с.Крумово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Кирилово авария с. Отец Кирилово от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Царацово, ул. "Генчо Джумайов" авария с. Царацово до 14:00 ч.
район Труд с. Царацово авария водопровод с. Царацово до отстраняване на аварията

21.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Леденика" в двора на ЦДГ "Чучулига" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Васил Петрович" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. Момина баня авария кв. Момина баня до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Липите" авария нарушено водоподаване в гр.Баня до 18:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария с. Черноземен до 14:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария с. Скутаре до 14:00 ч.

20.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" до бензиностанция "SHELL" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията и Промишлена зона Север до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Йордан Йовков" №10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Родопи" №70 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Любен Каравелов", до Център за спешна медицинска помощ авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария с. Стряма до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария с. Граф Игнатиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до отстраняване на аварията

17.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Георги Измирлиев" №13 авария района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Първенец, ул."Родопи" авария с.Първенец до отстраняване на аварията

16.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив паркинга на магазин"LIDL" до автогара"Север" авария района на аварията от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо" №70 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Антим I-ви" авария от външна фирма ул."Антим I-ви" и част от ул."Княз Александър I-ви Батемберг" до 19:00 ч.
район Родопи с.Крумово, ул."Сан Стефано" авария района на аварията до 14:00 ч.

15.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княз Борис I-ви" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Рилска" №5 авария кв."Метоха" до 15:00 ч.
гр. Карлово ул."Ген.Карцов" №68 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав, ул."Прослава" №17 авария кв."Прослав" от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Менделеев" №19 авария района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №12 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петьофи" №6 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с.Избегли и с.Нови извор аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с.Сушица авария с.Сушица до 14:00 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Пирин" подмяна на спирателен кран района в близост до 14:00 ч.
район Съединение с.Житница и с.Иван Вазово аварии двете населени места до отстраняване на авариите

14.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княз Борис I-ви" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Бялата воденица" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Иван Вазов" авария района зад ЖП гара до отстраняване на аварията
гр. Карлово кв.Сушица, ул."Карловска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Емил де Лавеле" №1 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кичево" №66 подмяна на спирателен кран района в близост от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с.Червен подмяна на пожарен хидрант с.Червен до приключване на аварийния ремонт
район Съединение с.Житница авария с.Житница до отстраняване на аварията

13.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княз Борис I-ви" авария района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Крива" авария кв."Метоха" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България" №159 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Тодор Каблешков" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чорлу" №94 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №36 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Карловска" №17 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Асеновград с.Болярци, с.Конуш и с.Патриарх Евтимово аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Асеновград с.Новаково подмяна на спирателен кран и водомерен възел с.Новаково до 12:00 ч.
район Кричим Помпена станция Перущица II авария високата част на гр.Перущица до 24:00 ч.
район Първомай с.Градина авария с.Градина до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария с.Крумово до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до отстраняване на аварията

10.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Крива" авария кв."Метоха" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Свети Георги" авария кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Акация" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Тодор Каблешков" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Колоездачна" и ул."Персенк" авария кв."Съдийски" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Стефанов Гешев" и ул."Лерин" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

09.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свети Георги" авария от външна фирма кв."Св.Георги" до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Карловска" №17 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария с.Козаново до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария с.Долнослав до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до 14:00 ч.

08.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козановско шосе" авария с.Болярци, с.Избегли, с.Козаново и с.Конуш до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген.Радко Димитриев" авария района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Царевец" №19 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария с.Васил Левски до 15:00 ч.
район Родопи с.Бойково авария с.Бойково до 15:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария с.Граф Игнатиево до 15:00 ч.

07.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Атанас Свещаров" и ул."Стара планина" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Княз Борис I-ви" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Владивосток" №12 авария района на аварията от 13:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Пловдив ул."Загоре" №15 авария района на аварията от 17:00 ч. до 24:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пантелей Генов" №3 авария района на аварията от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Огражден" №7 ремонт на спирателен кран района в близост от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Влайков" №2 авария района на аварията от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кукленско шосе" №28 авария района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Първомай ул."Княз Борис I-ви" авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Козаново и с.Болярци аварии с.Козаново, с.Болярци, с.Боянци, с.Конуш и с.Избегли до отстраняване на авариите
район Асеновград с.Долнослав авария с.Долнослав до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски Помпени станции Дрангово I и Дрангово II аварии възможно нарушено водоподаване с. Дрангово до отстраняване на авариите
район Родопи с.Брестник авария на напорен водопровод възможно нарушено водоподаване в с.Брестник до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария с.Бегово от 12:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с.Церетелево авария с.Церетелево от 13:30 ч. до 16:30 ч.

06.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Любен Каравелов" изграждане на ново водопроводно и канално отклонения района в близост до 18:00 ч.
гр. Асеновград кръстовището на ул."Атанас Свещаров" и ул."Стара планина" авария района на аварията до 20:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 259 авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав" №27 подмяна на спирателен кран района в близост от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 15 авария района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга" №32 авария района на аварията до 18:30 ч.
район Асеновград с.Орешец авария с.Орешец до 18:00 ч.
район Карлово с.Каравелово, ул."Роза" авария с.Каравелово до 19:00 ч.
район Карлово с.Каравелово, ул."Георги Димитров" авария с.Каравелово до 19:00 ч.
район Карлово с.Климент авария с.Климент до 18:00 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Пирин" №27 авария района на аварията от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски, ул."21-ва" авария с.Васил Левски до 17:00 ч.
район Киричм с.Брестовица авария високата част на с.Брестовица от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Розовец авария с.Розовец от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи" авария местност "Студенец" от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с.Браниполе, ул."Биляна" авария района на аварията от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с.Житница, пред комплекс "Житари" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция Мътеница авария на агрегат частично нарушено водоподаване в с.Мътеница до отстраняване на аварията

03.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района от ул."Пирин" до ул."Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Куклен ул."Васил Левски" №26 авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 258 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."6-ти септември" авария района на аварията до 12:00 ч.
район Раковски Помпена станция Стряма авария с.Стряма и Индустриалната зона в близост до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе, ул."Биляна" авария горната част на с.Браниполе до отстраняване на аварията

02.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград между ул."Княз Борис" и ул."Опълченска" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв."Баба Тонка" и района около МБАЛ - Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."6-ти януари" авария района на аварията, ул."Воденска" и ул."Станимака" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград Промишлена зона Изток авария на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тунджа" авария района на аварията и високите етажи на бул."Свобода" №1 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дякон Иларион" №9 авария района на аварията и кв."Съдийски" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови Извор авария с.Нови Извор до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе, ул."Босилек" №4 ремонт на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в с.Браниполе до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Правище авария частично нарушено водоподаване в с.Правище до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция с.Рогош авария от EVN с.Рогош, с.Скутаре и с.Трилистник до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария частично нарушено водоподаване в с.Бенковски до отстраняване на аварията

01.11.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Опълченска" №13 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Пролет" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Шести септември" авария от външна фирма-изпълнител района от магазин Mr. Bricolage до бензиностанция OMV до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пресечката на ул."Димитър Цончев" и ул."Юрий Венелин" авария района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Найден Геров" №13 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цар Асен" №32 авария възможно нарушено водоподаване в района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с.Искра и с.Червен аварии с.Искра и с.Червен до отстраняване на авариите
район Карлово с.Васил Левски авария с.Васил Левски до отстраняване на аварията

31.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Поп Ангел Чолаков" №16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Освободител" №27 авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Атанас Свещаров" и ул."Илинден" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района западно от р.Чая, от ул."Стара планина" до ул."Шипка" до 19:00 ч.
гр. Асеновград ул."Свети Георги" авария кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Куклен ул."Персенк" №20 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пресечката на ул."Димитър Цончев" и ул."Юрий Венелин" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прогрес" №9А подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вратцата“ авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция с.Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина и с.Христо Даново аварии с.Слатина и с.Христо Даново до отстраняване на авариите
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до отстраняване на аварията

30.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Баня ул.""Пирин" №27 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Калофер ул."Неделчо Тонев" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №60А подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 269 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул."Васил Априлов" с ул. "Ген.Григор Кюркчиев" авария от външна фирма-изпълнител района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."П.Р.Славейков" №6 авария нарушено водоподаване в част от Стария град до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв."Прослав", ул."Прослава" №24 авария кв."Прослав", на юг от жп линията от 10:00ч. до 16:00ч.
гр. Първомай ул."Стефан Стамболов" №32 авария района на аварията от 10:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград местност Каваклийка авария с.Болярци, с.Боянци, с.Избегли, с.Козаново и с.Конуш до 17:00 ч.
район Асеновград с.Добростан подмяна на спирателен кран с.Врата, с.Добростан и с.Кабата до 17:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски, ул."I-ва" авария нарушено водоподаване в с.Васил Левски до 21:00 ч.
район Кричим с.Брестовица, ул."Иван Вазов" №5 авария нарушено водоподаване в с.Брестовица до 16:00 ч.
район Кричим гр.Кричим, ул."Първи май" №13 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция Стряма авария с.Стряма и Индустриалната зона в близост до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария нарушено водоподаване в с.Руен до 17:00 ч.
район Родопи с.Браниполе, ул."Рожен" №3 авария южната част на с.Браниполе до 16:00 ч.

29.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княз Борис" 21 авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Иван Вазов" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" частично нарушено водоподаване в гр.Асеновград до отстраняване на аварията

27.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Конушка" между №2 и №4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Йордан Йовков" авария частично нарушено водоподаване в кв."Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Княз Борис I-ви" №13 авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв."Баба Тонка" и района около МБАЛ - Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген.Радко Димитриев" №13 авария района на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Калофер" №5 авария района на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Фотинов" №20 ремонт на спирателен кран района в близост до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовска" №4 авария района на аварията до 16:30 ч.
гр. Първомай ул."Стефан Стамболов" №32 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Хан Крум" авария частично нарушено водоподаване в с.Крумово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе авария с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Съединение" авария с.Белащица до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле превключване към нов водопровод с.Маноле до 14:00 ч.

26.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Иван Вазов" № 15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген.Данаил Николаев" №112 ремонт на хидрофорна уредба района в близост и бул."Свобода" до 16:30 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Ален Мак" и ул."Достоевски" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 170 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Първомай ул."Лазар Маджаров" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Първомай ул."Михаил Герджиков" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Пирин" №17 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария с.Стряма до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово, ул."Родопи" №22 авария с.Ягодово до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Демокрация" авария ниската част на гр.Куклен до отстраняване на аварията

25.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Калофер ул."9-ти септември" авария частично нарушено водоподаване в гр.Калофер до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Санкт Петербург" №63 авария района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калофер" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Розова долина" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №170 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител гр. Асеновград до 18:30 ч.

24.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Теменуга" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Асеновград кръстовището на ул."Княз Александър Батенберг" и ул."Лозенград" ремонт на спирателен кран района в близост и кв."Баделема" до приключване на ремонтната дейност
гр. Калофер ул."Юмрукчал" авария нарушено водоподаване в гр.Калофер до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Михаил Такев" №10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Нестор Абаджиев", в района на Индустриална зона "Тракия" авария на главен захранващ водопровод западната част на Индустриална зона "Тракия" от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" пред Второ РПУ авария частично нарушено водоподаване по бул."Васил Априлов", ул."Ген.Данаил Николаев" и ул."Захари Стоянов" от 9:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Благовец" подмяна на спирателен кран ул."Благовец", ул."Силиврия", ул."Родосто" и ул."Фере" до 14:30 ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария с.Патриарх Евтимово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария с.Бачково до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария с.Бегунци до 14:00 ч.
район Кирим Помпени станции Златитрап и Оризаре липса на ел.захранване от EVN с.Златитрап и с.Оризаре до 14:00 ч.
район Съединение с.Правище авария с.Правище до отстраняване на аварията

23.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Иван Вазов" превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител района зад ЖП гара до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Долни Воден, ул."Захария" авария частично нарушено водоподаване в кв.Долни Воден до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №142 авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Ален Мак" и ул."Достоевски" авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев" авария част от Индустриална зона Тракия до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Априлци" №46 авария кв.Веригово до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Оборище" авария района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград с.Бачково авария с.Бачково до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария с.Козаново до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до отстраняване на аварията
район Раковски Помпени станции Дрангово I и Дрангово II аварии с.Златосел и с.Върбен от 14:00 ч. до отстраняване на авариите
район Раковски с.Стрелци ремонт на пожарен хидрант с.Стрелци до приключване на ремонтната дейност
район Хисаря с.Мътеница авария с.Мътеница до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич изграждане на ново водопроводно отклонение с.Кръстевич до приключване на ремонтната дейност

20.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Странджа" №13 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №9 авария района в близост до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сокол" №27 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Дунав" № 182 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Жан Жорес" №9 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кирил Нектариев" авария района на аварията до 13:00 ч.
район Асеновград с.Тополово, ул."Колю Фичето" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:30 ч. до 12:30 ч.
район Карлово с.Куртово авария с.Куртово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем, ул."Михаил Марков", блок №23 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, с.Браниполе и с.Лилково аварии в трите села нарушено водоподаване в с.Белащица, с.Браниполе и с.Лилково до отстраняване на авариите
район Родопи Помпена станция Чая липса на ел.захранване от EVN с.Крумово и с.Ягодово до възстановяването на ел.захранването
район Съединение с.Калояново и с.Сухозем аварии двете села до отстраняване на авариите

19.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в кв."Горни Воден" от 9:30 ч. до 12:30 ч.
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I-ви" авария района на аварията, МБАЛ- Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Свобода" №32 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Д-р Георги Вълкович" №2 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност ул."Гурко", ул."Отец Паисий" и част от ул."Патриарх Евтимий" до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Младежка" №1 превключване към ново водопроводно отклонение бул."Копривщица", ул."Младежка", ул."Пенчо Славейков" и района в близост до 13:00 ч.
гр. Пловдив Асеновградско шосе авария от външна фирма на главен захранващ водопровод Индустриална зона Куклен и района на "КЦМ 2000" АД до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №36 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул."Илия Енчев" №7 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с.Червен 2 бр.аварии нарушено водоподаване в селото до отстраняване на авариите
район Карлово с.Богдан авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Съединение" №1 авария частично нарушено водоподаване в с.Първенец до 15:00 ч.

18.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри", до бензиностанция Petrol авария района на аварията, кв."Запад", кв."Св.Георги", Центъра , района на ул."Драгоман и ул."Княгиня Евдокия" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Иван Попов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №140 авария нарушено водоподаване в ЖК "Тракия" от блок №140 до №148 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Янко Сакъзов" №13 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра и с.Долнослав аварии двете села до 16:30 ч.
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево и с.Цалапица аварии двете села до отстраняване на авариите
район Раковски с.Тюркмен авария нарушено водоподаване в с.Тюркмен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария с.Кръстевич до отстраняване на аварията

17.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Бенковска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Генерал Карцов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Свобода" №32 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Прослав", ул."Елена" ремонт на спирателен кран частично нарушено водоподаване в кв."Прослав" до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" №62 авария района в близост до 13:00 ч.
район Карлово с.Слатина авария с.Слатина до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария с.Бойково до отстраняване на аварията

16.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Васил Караиванов" №58 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петрова нива" №59 авария района в близост до 19:00 ч
гр. Пловдив ул."Виделина" №8 авария района на аварията до 20:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №115 авария района в близост до 16:00 ч.
район Асеновград с.Искра и с.Стоево аварии двете села до 15:00 ч.
район Асеновград с.Болярци, ул."7-ма" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Кричим гр.Перущица, ул."Хайдушка" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Кричим гр.Перущица, ул."3-ти Март" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до 16:00 ч.
район Първомай гр.Първомай авария на главен водопровод извън населеното място в труднодостъпна местност кв."Дебър", с.Градина и с.Крушево до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Демокрация" авария района в близост до 15:00 ч.
район Родопи с.Извор авария частично нарушено водоподаване в с.Извор до 15:00 ч.
район Родопи с.Ягодово, ул."Калина" авария с.Ягодово до 15:00 ч.
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до 17:00 ч.

14.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи с.Браниполе и с.Белащица авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в двете села до 19:00 ч.

13.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I-ви" авария района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Иван Вазов" между №7 и №9 авария района зад ЖП гарата до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Ангел Войвода" изграждане на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград двора на бившето АПК авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Лозница" превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител кв."Лозница" до 17:00 ч.
гр. Карлово ул. "Захари Стоянов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Преслав" №19 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "4-ти януари" №4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Велико Търново" превключване към нов водопровод района на ремонтната дейност и част от ул."Екзарх Йосиф" до 13:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав, ул."Ал.Стамболийски" авария с. Горнослав до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария частично нарушено водоподаване в гр.Калофер до отстраняване на аварията
район Карлово Помпена станция Дъбене авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с.Дъбене до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец и с.Тюркмен аварии двете населени места до отстраняване на авариите

12.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Баба Тонка", ул. "Княз Борис I-ви" превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул. "Росица" аварирало съоръжение при водоем ниска зона нарушено водоподаване в гр. Асеновград до 22:30 ч.
гр. Асеновград ул. "Ген.Колев" и ул. "Хан Крум" превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кв. "Лозница" превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител кв. "Лозница" до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул."Ал.Батенберг" №16 авария частично нарушено водоподаване в кв. "Св.Георги", кв."Метоха", кв."Изток" и кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Ангел Кънчев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово кв."Сушица", ул."Пазарска" авария кв. "Сушица" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Борислав" с ул."Граф Игнатиев" авария района на аварията до 19:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Васил Априлов" с ул. "Ген.Данаил Николаев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Менделеев" №3 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Густав Вайганд" №14 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков" подмяна на спирателен кран ул. "Гаврил Кръстевич" и ул."Михалаки Георгиев" до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борба" №24 авария от външна фирма района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Крумово" с ул."Плиска" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Първомай ул. "Стефан Стамболов" №13 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Избегли, с.Козаново, с.Конуш и с.Червен аварии нарушено водоподаване в четирите села до отстраняване на авариите
район Карлово с. Дъбене ремонт на пожарен хидрант с. Дъбене до приключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Три водици и с.Златитрап аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Раковски с.Борец авария нарушено водоподаване в с.Борец до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Сергей Румянцев" №18 авария частично нарушено водоподаване в с.Крумово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Босилек" авария частично нарушено водоподаване в с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем и с.Царимир аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Труд с. Скутаре превключване към нов водопровод с. Скутаре до 18:30 ч.
район Хисаря с.Беловица и с.Старосел аварии частично нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

11.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Промишлена зона Север изграждане на ново водопроводно отклонение района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I-ви" авария кв. Баба Тонка и района около МБАЛ Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" авария кв. Гонда вода и кв. Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК"Тракия", бл.№290 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тодор Александров" №40 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Васил Априлов" с ул. "Волга" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Орешец изграждане на нов водопровод с. Орешец до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с. Климент авария с. Климент до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене ремонт на пожарен хидрант с. Дъбене до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Отец Паисиево до отстраняване на аварията

10.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гоце Делчев" №25 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" №20 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград Промишлена зона Север изграждане на ново водопроводно отклонение района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул."Богомил" №109 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Съгласие" №6 авария възможно намалено водоподаване в района до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №10 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград авария кв.Христо Ботев и кв.Изток до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Родопи" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария с.Бегунци до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария с.Йоаким Груево до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул."Хайдушка" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджово авария с.Караджово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария с.Белозем до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария с.Момино село до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария с.Граф Игнатиево до отстраняване на аварията

09.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден, кръговото кръстовище към кв.Запад превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител частично нарушено водоподаване в кв.Долни Воден и Промишлена зона на кв.Запад до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул."Свети Врач" авария кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Зенит" №9 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.203 подмяна на главен спирателен кран района в близост от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.106 авария от блок №105 до блок №110 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген.Радко Димитриев" №39 подмяна на спирателен кран района в близост до 18:00 ч.
район Асеновград с.Новаково авария с.Новаково до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария с.Леново до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария с.Долнослав до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец изграждане на нов водопровод с.Орешец до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Слатина авария с.Слатина до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджово авария с.Караджово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария с.Ягодово до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария висока зона на гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям чардак авария с.Голям чардак до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

06.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №72 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №46 авария района на аварията до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Генерал Скобелев" №26 авария района на аварията от 10:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златю Бояджиев" №40 авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с.Куртово, ул."15-та" авария с.Куртово от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с.Куртово Конаре, ул."1-ва" №106 авария с.Куртово Конаре до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица, ул."Цар Калоян" авария района на аварията до 17:00 ч.
район Раковски с.Момино авария с.Момино от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Помпена станция Брестник авария с.Брестник до 15:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Стръмна" №39 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."Еделвайс" №2А авария района около селскостопанския двор до 16:00 ч.
район Родопи с.Марково, ул."Победа" авария нарушено водоподаване в северозападната част на с.Марково до 16:00 ч.
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре от 13:00 ч. до 17:00 ч.

05.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сливница" №24 и ул."Искра" №15 подмяна на спирателни кранове района на ул."Сливница" и ул."Искра" до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кв.Горни Воден, ул."Тракийска песен" №7 авария частично нарушено водоподаване в кв.Горни Воден до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Долни Воден, кръговото кръстовище към кв.Запад превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител частично нарушено водоподаване в кв.Долни Воден и Промишлена зона на кв.Запад до 16:00 ч.
гр. Асеновград кв.Запад, пресечката на ул."Велико Търново" и ул."Княгиня Евдокия" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" нарушено водоподаване в кв.Запад до 19:00 ч.
гр. Карлово кв.Сушица авария кв.Сушица до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Елин връх" №3 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №131 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" срещу ПГМТ"Проф.Цветан Лазаров" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв.Момина баня авария кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново, ул."Петко Петков" №4 авария с.Леново до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария с.Новаково до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яврово авария частично нарушено водоподаване в с.Яврово до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Иван Вазов" авария с.Розино до отстраняване на аварията
район Карлово с.Иганово, ул."26-та" авария с.Иганово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Отец Кирилово авария с. Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Белащица авария скрит теч нарушено водоподаване в с.Белащица и с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария с.Мътеница до отстраняване на аварията

04.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Атанас Мишев" авария част от ул."Атанас Мишев" и Промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Долни Воден, кръговото кръстовище към кв.Запад превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" от външна фирма-изпълнител частично нарушено водоподаване в кв.Долни Воден и Промишлена зона на кв.Запад до 20:00 ч.
гр. Карлово ул."Освобождение" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав, пресечката на ул."Бъдеще" и ул."Тих кът" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Коматево, ул."Бадемите" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Хан Кардам" и ул."Тракия" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прогрес" №21 авария от EVN района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност Каваклийката авария с.Болярци, с.Боянци, с.Избегли, с.Козаново и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав, ул."Хан Аспарух" №16 авария с.Долнослав до 16:30 ч.
район Асеновград Помпена станция Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав, ул."Ал.Стамболийски" авария нарушено водоподаване в горната част на с.Горнослав до 16:30 ч.
район Асеновград с.Тополово, ул."6-ти септември" №14 авария частично нарушено водоподаване в с.Тополово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово, ул."6-ти септември" №20 авария частично нарушено водоподаване в с.Тополово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария с.Патриарх Евтимово до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Бяла река" авария с.Розино до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Банска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Отец Кирилово авария с. Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Демокрация" №16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино, I-ва вилна зона авария на пожарен хидрант I-ва вилна зона на с.Храбрино до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник подмяна на спирателен кран възможно нарушено водоподаване в с.Брестник до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Житница и с.Отец Паисиево аварии двете населени места до отстраняване на авариите

03.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Мир" №1 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горни Воден авария частично нарушено водоподаване в кв.Горни Воден до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №142 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Славянска" и ул."Иларион Макариополски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив района на 4-ти километър авария на магистрален водопровод района на 4-ти километър до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хенрих Хершкович" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Кукленско шосе" и бул."Ал.Стамболийски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №46 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш, ул."Пирин" авария с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария с.Стоево до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Чавдар" авария с.Розино до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мраченик авария на напорен водопровод с.Мраченик до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Демокрация" №1 авария частично нарушено водоподаване в с.Белащица до отстраняване на аварията

02.10.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Иван Вазов" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово кв.Сушица, ул."Стара планина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Презвитер Козма" №10 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №155 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №160 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №19 авария района в близост до 15:00 ч.
район Асеновград с.Добростан и с.Новаково аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим гр.Кричим, ул."Васил Левски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъкови авария с.Чалъкови до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария висока зона на гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново и с.Мътеница аварии двете населени места до отстраняване на авариите

29.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княз Борис 1-ви" №70 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Атанас Мишев" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Александър Стамболийски" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Жасмин" №2 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Любен Каравелов" и бул."Васил Априлов" авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Булаир" №16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция Добростан авария с.Добростан до 16:00 ч.
район Асеновград с.Тополово, ул."Александър Стамболийски" №14 авария с.Тополово до 16:00 ч.
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до 16:00 ч.
район Карлово гр.Баня авария в стопанския двор района на аварията до 15:00 ч.
район Първомай гр.Първомай, ул."Калоян" №24 авария ул."Калоян" и района между улиците "Хан Аспарух", "П.Р.Славейков", "В.Левски" и "Възраждане" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово, ул."Теменуга" авария Стопански двор и северната част на с.Ягодово до 16:00 ч.
район Съединение с.Драгомир авария с.Драгомир до 15:00 ч.
район Труд с.Царацово, ул."Стамен Стоевски" авария с.Царацово до 16:00 ч.
район Хисаря с.Мътеница, с.Красново и с.Кръстевич аварии нарушено водоподаване в трите села до 16:00 ч.

28.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" срещу бензиностанция "Shell" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" бул."България", ул."Пирин" и ул."Шипка" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Асеновград кръстовището на ул."Капитан Райчо" и ул."Хан Аспарух" ремонт на пожарен хидрант района между ул."Александър Стамболийски", ул."Цар Иван Асен II-ри" и ул."Княз Борис I-ви" до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Д-р Никола Ковачев" №9 авария района на аварията от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга" №33 авария района на аварията от 10:00 до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петко Ю. Тодоров" №5А авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Илия Енчев" №23 авария кв.Прослав, района на юг от жп линията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.176, вх.А авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария с.Козаново до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре, до училището авария с.Ведраре от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр.Баня авария в стопанския двор района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Шишманци авария с.Шишманци от 9:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Труд авария с.Труд от 10:00 ч. до 14:00 ч.

27.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Мануш Войвода" и ул."Атанас Мишев" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Лозница и Източна Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Първомай ул."Георги Кондолов" авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария с.Избегли, с.Козаново и с.Конуш до 17:00 ч.
район Асеновград с.Добростан авария с.Добростан до 17:00 ч.
район Първомай с.Буково авария с.Буково от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария с.Тюркмен до 17:00 ч.
район Раковски с.Чехларе авария с.Чехларе до 17:00 ч.
район Съединение с.Любен авария с.Любен до 17:00 ч.
район Съединение с.Церетелево авария с.Церетелево до 17:00 ч.
район Съединение с.Житница авария с.Житница от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария с.Мътеница от 10:00 ч. до 15:00 ч.

26.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I-ви" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Александър Стамболийски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Съединение" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дон" №20А подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 12:30 ч.
гр. Пловдив ЖК"Тракия", бл.176А авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Акация" авария кв.Момина баня до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Даскал Кольо Попов" авария кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария с.Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария с.Каравелово до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията

25.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" срещу бензиностанция "Shell" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района от бензиностанция "Shell" до Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района от бензиностанция "Лукойл" до Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Бели брези" №10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Стефанов Гешев"№30 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Полк. Сава Муткуров" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скопие" №19 подмяна на спирателен кран ул."Скопие" от №1 до №19 до 10:30 ч.
гр. Пловдив ул."Полтава" №13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ивац" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кукуш" авария на спирателен кран района от ул."Македония" до ул."Даме Груев" до 12:00 ч.
гр. Раковски Помпена станция Раковски авария на магистрален водопровод кв.Генерал Николаево до отстраняване на аварията
район Карлово с.Иганово авария с.Иганово до отстраняване на аварията
район Кричим с.Скобелево авария с.Скобелево до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария с.Градина до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария с.Житница до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария с.Мало Крушево до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария с.Мътеница до отстраняване на аварията

24.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Ал.Стамболийски", срещу автосервиз "Формула" авария водопровод района на комплекс "Южен полъх" и участъка от ул."Стефан Стамболов" до Коматевско шосе до отстраняване на аварията

21.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" срещу бензиностанция "Shell" авария квартала срещу бензиностанция "Shell" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Лозница" авария кв."Лозница" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Иван Вазов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив района на 4–ти километър авариен ремонт района в близост до приключване на аварийния ремонт
гр. Пловдив ул."Охрид" №21 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ален мак" №44 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №160 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с.Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Стряма" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария гр.Стамболийски до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция Красново авария с.Красново до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красновски бани авария с.Красновски бани до отстраняване на аварията

20.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отон Иванов" №9 авария нарушено водоподаване в кварталите: "Изток", "Христо Ботев", "Запад", "Метоха", "Баделема", "Св.Георги" и високата зона на гр.Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Дружба" №38 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Куклен пресечката на ул."Ал.Стамболийски" и ул."Стръмна" авария високата зона на гр.Куклен до отстраняване на аварията
гр. Куклен пресечката на ул."Стръмна" и ул."Славянска" авария високата зона на гр.Куклен до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Отец Паисий" и ул."Станислав Доспевски" авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Филипово", до ЖП гара "Филипово" авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Руски" срещу хотел "Лайпциг" авария от външна фирма района на аварията до 21:00 ч.
район Асеновград с.Яврово авария с.Яврово до 20:00 ч.
район Асеновград с.Избегли, ул."Възраждане" №26 авария с.Избегли до 16:00 ч.
район Асеновград с.Болярци, ул."24-та" авария с.Болярци до 16:00 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Средна гора"№23 авария района на аварията до 18:00 ч.
район Карлово гр.Клисура, ул."20-ти април" №22 авария района на аварията до 19:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски, ул."32-ра" авария с.Васил Левски до 19:00 ч.
район Карлово с.Розино, ул."Малина" авария с.Розино от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария с.Розино от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Карлово с.Христо Даново, ул."1-ва" №55 авария с.Христо Даново от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с.Болярино авария с.Болярино до 18:00 ч.
район Родопи с.Крумово, ул."Освобождение" №4 авария с.Крумово до 16:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с.Белащица и с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе, ул."Люляк" №20 авария с.Браниполе от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."Отец Паисий" авария с.Белащица от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с.Красновски бани и с.Старосел аварии двете населени места до 16:00 ч.

19.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово кръстовището на ул."Христо Проданов" и ул."Дружба" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч
гр. Карлово ул."Генерал Карцов" авария района на аварията до 16:00 ч
гр. Пловдив ул."Архитект Камен Петков" до ПГАСГ "Арх.Камен Петков" авария района в близост до 14:00 ч
гр. Пловдив кръстовището на бул."Васил Априлов" и бул."6-ти Септември" авария района в близост до 15:00 ч
гр. Пловдив ЖК"Тракия", бл.№328 авария района на аварията от 16:30 ч. до 22:30 ч.
гр. Пловдив ул."Елин Пелин" №43 авария частично нарушено водоподаване в кв. Прослав до 15:00 ч
гр. Пловдив ул."Кузман Шапкарев" №6 авария района в близост до 15:00 ч
район Асеновград с.Добростан изграждане на нови водопроводни връзки с.Добростан до 17:00 ч
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до 16:00 ч
район Раковски с. Шишманци авария с. Шишманци от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Браниполе, ул."Бор" авария нарушено водоподаване в с.Браниполе до 16:00 ч
район Съединение с. Житница авария с. Житница от 14:00 ч. до 18:00 ч
район Труд с.Труд авария с.Труд до 16:00 ч

18.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."4-ти януари" №7 авария нарушено водоподаване в Стария град от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Васил Левски" и ул."Хан Телериг" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Солунска" №31 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Колоездачна" и ул."Бдин" авария района на аварията до 19:00 ч.
район Асеновград с.Горнослав и с.Добростан аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Родопи с.Браниполе авария с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до отстраняване на аварията

17.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с.Розовец намален дебит на водозахранването с.Розовец до нормализиране на водоподаването

16.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" срещу бензиностанция "Shell" авария водопровод района в близост до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци намален дебит на водозахранването нарушено водоподаване в селото до нормализиране на водоподаването

15.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Марин Дринов" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв. Баба Тонка до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Александър Стамболийски" №9 ремонт на спирателен кран от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до 15:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Иван Вазов" авария района около ЖП гарата до 16:00 ч.
гр. Асеновград бул. "България" авария част от бул."България", ул."Ореховска", ул."Пирин", ул."Теменуга" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе", под ЖП линията авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" ремонт на спирателен кран района от "Мототехника" ООД до Северна Индустриална зона от 9:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Павликенска" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци, с.Розино аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Родопи с. Браниполе авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с.Белащица и с.Браниполе до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."Пенчо Славейков" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.

14.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Кресна" авария на водопроводно отклонение района на аварията до 15:00 ч.
гр. Асеновград ДГ "Мир" подмяна на водопроводно отклонение кв. Изток до 17:00 ч.
гр. Карлово ул. "Ген.Карцов" №58 ремонтни дейности кв. Военно градче до 14:00 ч.
гр. Куклен ул."Стадиона" авария долната част на гр.Куклен до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Авксентий Велешки" и ул. "Драган Цанков" авария района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Първомай с.Брягово, с.Караджалово, с.Православен аварии нарушено водоподаване в трите села до 16:00 ч.
район Родопи с.Брестник, ул."Витоша" авария частично нарушено водоподаване в с.Брестник до 17:00 ч.
район Родопи с. Браниполе авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Белащица и с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Труд извън населеното място авария на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Строево и с.Труд до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица, с.Красновски бани, с.Михилци аварии нарушено водоподаване в трите села до 16:00 ч.

13.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" авария кв. Гонда вода и кв. Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Воденска" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул. "България" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" намалено водоподаване в района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Мир" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Цар Асен" и ул. "Славянска" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цар Борис III-ти Обединител" авария на магистрален водопровод района на аварията от цървата "Света Петка" до Сточна гара и затвореното за движение пътно платно на бул."Цар Борис III-ти Обединител" от 11:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пресечката на бул."Руски" с ул."Тракия" авария от външна фирма-изпълнител "ЩРАБАГ БЪЛГАРИЯ" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №40 авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Пенчо Славейков" и ул. "Прогрес" авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Раковски кв. Генерал Николаево авария нарушено водоподаване в кв. Генерал Николаево и кв. Парчевич до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Стоян Средев" №10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Победа" авария кв. Момина баня до 16:00 ч.
район Асеновград с. Яврово авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан три броя аварии нарушено водоподаване в селото до отстраняване на авариите
район Асеновград с. Златовръх авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Карлово с. Свежен авария нарушено водоподаване в селото до 17:00 ч.
район Раковски с.Бабек авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Плиска" №8 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.

12.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим ул."Бузлуджа" авария срещу складовете на Община Кричим частично нарушено водоподаване в гр.Кричим от 16:00 ч. до 22:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Иречек" №13 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цар Борис III-ти Обединител" №138 авария на магистрален водопровод района на аварията и затвореното за движение пътно платно на бул."Цар Борис III-ти Обединител" в участъка от МЦ "Тримонциум" до Сточна гара до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" между бл.4 и бл.5 авария кв.Прослав на север от жп линията до 16:00 ч.
район Асеновград местност Каваклийка авария на захранващ магистрален водопровод с.Болярци, с.Боянци, с.Избегли, с.Конуш от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с.Свежен авария нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с.Христо Даново авария нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово с.Московец авария възможно нарушено водоподаване по високата част на гр.Сопот от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Куртово авария нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Гергана" №5 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Родопи с.Браниполе, ул. "Дружба" №32 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Съединение с.Горна Махала, с.Житница аварии нарушено водоподаване в двете села от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с.Царацово, до детската градина авария нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Мало Крушево авария нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.

11.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Росица" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Хан Крум" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Тутракан" смяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул. "Атанас Мишев" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Кричим бул. "Тракия", до бензиностанция "Империал Ойл" подмяна на пожарен хидрант района в близост от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варвара" №30 авария района на аварията от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив пресечката на ул. "Пълдин" и ул."Зора" авария нарушено водоподаване в Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Васил Ихчиев" №1 авария района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Прилеп" №17 авария района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Раковски кв. Секирово авария нарушено водоподаване в кв. Секирово от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Златовръх авария нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Соколица авария с.Соколица, с.Марино поле до 14:00 ч.
район Карлово с.Слатина авария нарушено водоподаване в селото до 17:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ситово авария нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ягодово, ул."Тракия" №9 авария нарушено водоподаване в района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Александър Стамболийски" авария от външна фирма нарушено водоподаване в долната част на града до 17:00 ч.
район Съединение с.Горна махала авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Мало Крушево авария нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.

10.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Брегалница" авария кв.Запад и района около стадиона до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Княз Борис I-ви" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."6-ти януари" авария района на аварията в близост до паметника на ген.Дандевил до 16:00 ч.

09.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на бул."Княгиня Мария Луиза" и ул."П.Д.Петков" срещу площад "Света Петка" авария на магистрален водопровод района на Понеделник пазар, площад "Ал.Малинов" (Шахбазян) и намалено водоподаване в Стария град до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария с.Болярино до отстраняване на аварията

08.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" нарушено водоподаване в района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" №127 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", бл.№ 258А авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Граф Игнатиев" №8 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" и ул."Григор Пърличев" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Крайна" №12 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково подмяна на спирателен кран с.Бачково до 12:00 ч.
район Асеновград с.Златовръх авария с.Златовръх до 12:00 ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария с.Патриарх Евтимово до 16:00 ч.
район Карлово с.Климент, с.Куртово аварии двете села до отстраняване на авариите
район Раковски гр.Брезово авария нарушено водоподаване в гр.Брезово до 13:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария частично нарушено водоподаване в с.Ново Железаре до отстраняване на аварията

07.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Конушка"№25 ремонтна дейност района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул."Княгиня Евдокия" и ул."Пирин" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добрин Петков" №9 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Христофоров" №6 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Патриарх Евтимий" до Понеделник пазар авария намалено водоподаване в Стария град до 17:00 ч
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария с.Патриарх Евтимово до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Тодор Каблешков" превключване към нов водопровод района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово гр.Баня, ул."Липите" авария частично нарушено водоподаване в гр.Баня до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Хан Крум" №73 авария с.Крумово до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Йордан Йовков" авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията

05.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Хан Крум" авария кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Георги Гешанов" №36 авария района в близост до 16.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Севастопол" и ул."Христо Чернопеев" авария района в близост до 18.00 ч.
район Карлово гр.Калофер, ул."Средна гора" авария района на аварията до 15.00 ч.
район Карлово с.Куртово авария с.Куртово до 15.00 ч.
район Кричим с.Цалапица авария с.Цалапица до 15.00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария с.Черноземен до 16.00 ч.

04.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Копринарска" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" реконструкция на водопровод от външна фирма-изпълнител "Елвеко" участъка от УМБАЛ "Еврохоспитал Пловдив" до кв.Остромила от 14.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Пещерско шосе" и ул."Царевец" авария на магистрален водопровод възможно намалено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав, ул."Елена" №5 подмяна на спирателен кран и общ водомер района в близост до 14.00 ч
район Карлово с.Розино, ул."Малина" авария с.Розино от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с.Войнягово, ул."1-ва" авария с.Войнягово от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Раковски гр. Раковски авария на ул. "Георги С.Раковски" нарушено водоподаване в гр. Раковски от 15.00 ч. до 19.00 ч.
район Раковски с. Дрангово авария с. Дрангово от 15.00 ч. до 19.00 ч.
район Раковски с. Розовец авария с. Розовец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово аварии на ул."Ивайло" №7, ул."Хан Аспарух" №1 и ул."Хан Аспарух" № 7 с.Крумово до 17.00 ч
район Съединение с.Правище авария с.Правище от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария с.Черноземен до 16.00 ч
район Труд с.Желязно авария с.Желязно от 10.00 ч. до 15.00 ч.

03.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи Помпена станция Брани поле авария селата Белащица и Брани поле и вилната зона на с.Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Чая авария с.Крумово и с.Ягодово до отстраняване на аварията

02.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с.Розовец намален дебит на водоизточника с.Розовец от 20:00 ч. до нормализиране на водоподаването

01.09.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Панайот Сребров" и ул."Раковска" авария района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Стоилов" №46 подмяна на спирателен кран Стария град до 11:30 ч.
гр. Пловдив ул."Деница" №15 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски кв.Парчевич авария на ул."Петър Парчевич" кв.Парчевич до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария с.Долнослав до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент, ул."3-та" авария с.Климент до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул."Боян Ботев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водовземно съоръжение с.Розовец от 18:00 до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино, Първа вилна зона авария с.Храбрино до 19:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария с.Черноземен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария с.Ново Железаре до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до отстраняване на аварията

31.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба" и ул."Атанас Мишев" аварии нарушено водоподаване в гр.Асеновград до 19:00 ч.
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" авария нарушено водоподаване в гр.Асеновград до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вратцата" №18 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" превключване към нов водопровод ул."Коматевско шосе" и ул."Бадемите" до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Батак" №28 авария района на аварията и ул."Правда" до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на автогара гр.Асеновград до 23.00 ч.
район Асеновград с.Бачково намален дебит на водата във водоема нарушено водоподаване по високите части на с.Бачково до нормализиране на водоподаването
район Карлово с.Климент, ул."3-та" авария с.Климент до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария частично нарушено водоподаване в с.Пъдарско до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария частично нарушено водоподаване в с.Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Хан Аспарух" авария с.Крумово до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Бяла черква" авария горната част на гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям чардак авария частично нарушено водоподаване в с.Голям чардак до отстраняване на аварията

30.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово кв.Сушица авария частично нарушено водоподаване в кв.Сушица до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген.Данаил Николаев" №17 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Княгиня Мария Луиза" №140 вътрешна авария района на аварията и ул."Ген.Радко Димитриев" до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 204, вх.А авария от блок №201 до блок №204 до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария с.Болярци до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария частично нарушено водоподаване в с.Мулдава до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово ремонт на спирателен кран с.Патриарх Евтимово до приключване на ремонтната дейност
район Карлово гр.Баня авария частично нарушено водоподаване в гр.Баня до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Банска" авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария частично нарушено водоподаване в с.Златосел до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария с.Горна махала до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария частично нарушено водоподаване в с.Войсил до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария частично нарушено водоподаване в с.Красново до отстраняване на аварията

29.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Отон Иванов" и ул."Асеница" авария нарушено водоподаване по високите части в града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Свети Врач" и ул."Георги Бенковски" авария кв.Свети Георги до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Драгоман" и ул."Съединение" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 201Г авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Страшимиров" №43 авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №107 авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№2 авария района на аварията блокове: №1, №2, №3 и №4 от 14.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Хисаря ул. "Хан Кубрат" №6 подмяна на общ водомер ЖК "Акация" от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград намален дебит на водата във водоема нарушено водоподаване по високите части в града до нормализиране на водоподаването
район Асеновград с.Мулдава авария с.Мулдава до 16:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария с.Нови извор до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул."Юмрукчал" №30 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Раковски с.Стряма авария частично нарушено водоподаване в с.Стряма до 15:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария частично нарушено водоподаване в с. Белозем до 15:00 ч.
район Родопи с.Ягодово авария с. Ягодово до 16:00 ч.
район Родопи с.Браниполе авария с. Браниполе до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Васил Левски" №3 авария горната част на гр.Куклен до 16:00 ч.
район Родопи гр.Куклен авария на напорен водопровод от външна фирма горната част на гр.Куклен от 15.00 ч. до отстраняване на аварията
район Хисаря Красновски бани авария района на аварията до 14:00 ч.

28.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Иван Шишман" авария на спирателен кран нарушено водоподаване в гр.Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул. "България" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" нарушено водоподаване в района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Тодор Каблешков" авария от външна фирма района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Стамат Икономов" и ул."Софлу" авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Барикадите" №10 авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв.Остромила авария от външна фирма "Елвеко" нарушено водоподаване в кв.Остромила до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. Веригово авария района на аварията до 14:00 ч.
район Асеновград с.Болярци, с.Добралък аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Карлово с.Васил Левски, с.Каравелово, с.Куртово аварии нарушено водоподаване в селата до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Втори юни" авария района на аварията до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле авария с. Брани поле до 16.00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Добри Чинтулов" авария нарушено водоподаване в гр. Куклен до 16.00 ч.
район Съединение с. Правище авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Хисаря с.Красново, с.Ново Железаре, с.Старосел аварии нарушено водоподаване в трите села до 16:00 ч.

27.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Тутракан" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" нарушено водоподаване в гр.Асеновград до отстраняване на аварията

26.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" нарушено водоподаване в целия град до отстраняване на аварията

25.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Царевец" №15 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул."Батак" №5 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул."Презвитер Козма" №16 авария района на аварията до 16.00 ч.
район Карлово с.Розино, ул."Белите брези" авария нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария нарушено водоподаване в с.Бегунци до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария от външна фирма-изпълнител западната част на гр.Стамболийски и кв.Партизана до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария с. Чоба до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона с.Марково авария нарушено водоподаване във вилна зона с.Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария нарушено водоподаване в с.Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария нарушено водоподаване в с.Рогош до 12.00 ч.
район Труд Помпена станция с.Маноле авариен ремонт нарушено водоподаване с.Маноле до 12.00 ч.

24.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска" №21 авария района на аварията и кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Яне Сандански" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Павел Костов" №4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Калофер ул."Александър Стамболийски" №12 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Презвитер Козма" №16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв.Веригово, ул."Гео Милев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" нарушено водоподаване в района западно от р.Чая до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица 3 бр.аварии нарушено водоподаване в с.Брестовица до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Паничери авария нарушено водоподаване в с.Паничери до отстраняване на аварията

23.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден, ул."Крайречна" авария частично нарушено водоподаване в кв. Долни Воден до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Абоба" авария нарушено водоподаване в кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Атанас Мишев" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13.00 ч
гр. Карлово ул."Христо Ботев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пълдин" №6 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №244 авария района в близост до 15.00 ч
гр. Пловдив кръстовището на ул."Авксентий Велешки" с ул."Драган Цанков" авария от външна фирма-изпълнител района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Васил Петрович" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Тодор Каблешков" №16 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Асеновград ул."Книжна фабрика" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Запад до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци и с.Тополово аварии двете села до отстраняване на авариите
район Карлово с.Куртово авария с.Куртово до отстраняване на аварията
район Кричим с.Скобелево и с.Цалапица аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Родопи гр.Куклен, ул."Родопи" авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец , ул."Стефан Стамболов" авария с.Първенец до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария с.Красново до отстраняване на аварията

22.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Патриарх Евтимий" №34 авария кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Божидар Здравков" №17 авария района в близост до 16.00 ч
гр. Пловдив ул."Кукуш" №19 теч на уличен водопровод ул."Кукуш" от №7 до №25, от №12 до №20, участъка от ул."Гр.Пърличев" до ул."Кукуш" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №244 авария района в близост до 16.00 ч
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №26 подмяна на водомер и спирателен кран в ПГЕЕ-Пловдив района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Първомай ул."Извор" №3 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Генерал Гурко" №51 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Долни воден, ул."Велю Войвода" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв."Баба Тонка" и кв."Васил Левски" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци, с.Боянци, с.Избегли, с.Козаново, с.Конуш и с.Червен аварии нарушено водоподаване в селата с аварии до отстраняване на авариите
район Карлово с.Домлян, с.Мраченик и с.Розино аварии нарушено водоподаване в трите села до отстраняване на авариите
район Карлово гр.Калофер авария нарушено водоподаване в гр.Калофер до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение, до училището авария района в близост до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица, с.Красново и с.Мътеница аварии нарушено водоподаване в трите села до отстраняване на авариите

21.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 279 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив в района между ул."Балатон" и ул."Околчица" авария комплекс "Южен полъх", бул."Ал.Стамболийски" от №36 до №114 и част от Коматевско шосе до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово и с.Куртово аварии двете села до отстраняване на авариите
район Карлово Помпена станция Московец авария на магистрален водовод с.Московец до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица, ул."Цар Калоян" авария с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария вилната зона на с. Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, зад училището авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария с.Иван Вазово до отстраняване на аварията

18.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Васил Левски" и ул. "Иларион Макариополски" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Иван Вазов до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. Долни Воден ремонт на спирателен кран частично нарушено водоподаване в квартала до 15:00 ч.
гр. Карлово ул. "Тодор Каблешков" №46 авария района на аварията от 16:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Карлово до ЖП гара авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Виктор Юго" и ул."Йосиф Шнитер" авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №164 ремонтна дейност от фирма "Елвеко" ЕООД ул. "Коматевско шосе" и част от кв.Остромила до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №83 авария водопровод от външна фирма "Електролукс" ООД района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Батак", ул."Крайна", ул."Крайречна" ремонтна дейност района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК Тракия, до бл.96 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян, с.Пролом авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в двете села от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария нарушено водоподаване в гр. Брезово от 12:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Съединение град Съединение три броя аварии нарушено водоподаване в гр. Съединение от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Царацово авария нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Красново авария нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре, с.Старосел аварии водопроводи нарушено водоподаване в двете села от 9:00 ч. до 15:00 ч.

17.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Бачо Киро" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Баба Тонка до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Стоян Джамсъзов" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Запад до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Атанас Мишев" №1 авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв. Лозница до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Братя Бъкстон" и ул."Г.Делчев" авария водопровод ул."Братя Бъкстон" №23 и ул."Г.Делчев" от №10 до №18 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Латинка" авария района на аварията от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Баучер" №31 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив кв. Остромила авария от външна фирма кв. Остромила до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Смилево" №36 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Крайна" и ул."Крайречна" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Бегунци авария нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай с. Брягово авария нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Петър Парчевич" авария района на аварията от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Юрий Гагарин" №1 авария района на аварията от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Марково, Вилна зона авария нарушено водоподаване във Вилна зона от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Съединение с. Сухозем авария нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд Помпена станция Бенковски липса на ел.захранване поради профилактика от EVN с.Бенковски, с.Войсил, с.Радиново, Промишлена зона Марица до възстановяване на ел.захранването от EVN
район Хисаря с. Красново авария нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.

16.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Капитан Петко Войвода" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Богориди" №1 авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Цар Калоян" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив района на Джумаята авариен ремонт от ул. "Антим I-ви" (бивш пионерски дом) до ресторант "Камбаната" и Централна градска част до 12:30 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Богомил" и ул."Варшава" смяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №52 авария на магистрален водопровод района на аварията и висока зона на комплекс "Южен полъх" от 09:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив кв. Остромила авария от външна фирма кв. Остромила до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №10 авария района на аварията, ул."Гоце Делчев" и ул."Кукуш" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Братя Бъкстон" и ул."Г.Делчев" авария водопровод ул."Братя Бъкстон" №23 и ул."Г.Делчев" от №10 до №18 от 18:00 до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. Веригово, ул. "Иванка Пашкулова" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Баба Тонка и кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд Пoмпена станция Калековец ремонт с.Динк, с.Калековец, с.Крислово до приключване на ремонтната дейност
район Труд с. Труд, ул. "Люлякова" №15 авария спирателен кран нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Хисаря с.Беловица, с.Старосел аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

15.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Иван Вазов" авария района около ЖП гара и Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Остромила, ул."Остромила" №15 авария нарушено водоподаване в кв.Остромила до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.262 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Карлово с.Богдан, с.Куртово аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Раковски с.Болярино авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Васил Левски" ремонт на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Сърнегор авария магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево, с.Скутаре аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

14.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Юмрукчал" №52 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кирил и Методий" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №249, вх.А авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" №62 подмяна на спирателен кран района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Драган Цанков" №29 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" изграждане на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до 18:00 ч.
район Родопи с. Браниполе, ул. "Хан Аспарух" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Хан Крум" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария района на вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Прогрес" авария с.Белащица до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград гр.Асеновград авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Баба Тонка, района около новата джамия и района около МБАЛ- Асеновград до отстраняване на аварията

11.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Градинарска" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Карлово ул."Бенковска" №10 авария района на аварията от 11.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул."Пере Тошев" №45 авария района на аварията от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Хисаря ул."Лиляна Димитрова" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с.Орешец авария с.Орешец от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Ал.Стамболийски" №14 авария района на аварията до 19.00 ч.
район Карлово с.Анево авария с.Анево от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Кричим с.Брестовица, ул."Любен Каравелов" №13 авария висока зона на с.Брестовица от 12.00 ч. до 16.00 ч.
район Кричим с.Брестовица, ул."Панайот Хитов"№1 авария висока зона на с.Брестовица от 12.00 ч. до 16.00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария с.Песнопой от 09.30 ч. до 15.30 ч.
район Съединение с.Калояново, ул."Хан Тервел" №34 авария с.Калояново от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря района между с.Беловица и с.Мало Крушево авария скрит теч в труднодостъпна местност двете населени места до отстраняване на аварията

10.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Абоба" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв. Св.Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №85, до Шкода Център авария района в близост и квартала западно от бул."Васил Априлов" от 09.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул."Гърличе" №2 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив Индустриална зона ЮГ, до фирма "Надин"АД авария Индустриална зона ЮГ от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Капитан Райчо" и ул. "Г.С.Раковски" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Хисаря ул. "Иванка Пашкулова" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария с. Житница до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Ал.Стамболийски" №27 авария района на аварията от 10.30 ч. до 16.30 ч.
район Карлово с.Бегунци авария с.Бегунци от 10.30 ч. до 16.30 ч.
район Карлово Помпена станция Певците липса на ел.захранване от EVN с.Певците до възстановяване на ел.захранването
район Карлово гр.Калофер, ул."Севлиевска" авария района на аварията от 11.00 ч. до 17.00 ч.
район Кричим гр.Перущица, ул."Тракия" авария района на аварията от 10.30 ч. до 16.30 ч.
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Шовальов" авария района на аварията и кв.Полатово от 10.30 ч. до 16.30 ч.
район Раковски с. Златосел авария частично нарушено водоподаване в с.Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция авария на помпен агрегат с.Брани поле и с.Белащица до отстраняване на възникналата авария
район Родопи с.Белащица, ул."Пробуда" №16 авария Вилна зона на с.Белащица от 09.30 ч. до 15.00 ч.
район Съединение с. Найден Герово авария с. Найден Герово до 21.00 ч.
район Хисаря Помпена станция авария на магистрален водопровод с. Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията
район Хисаря района между с.Беловица и с.Мало Крушево авария скрит теч в труднодостъпна местност двете населени места до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел от 09.30 ч. до 16.30 ч.

09.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Евстати Гешев" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК"Тракия", блок №236, вх.А авария на спирателен кран района на аварията и квартала зад парк "Лаута" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Александров" №90 авария района на аварията и част от ул."Скопие" от 08.30 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул."Г.С.Раковски" №24А авария района на аварията от 08.30 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив бул."Руски" №7 авария на водопроводно отклонение района на аварията от 08.30 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №85, до Шкода Център авария района в близост и квартала западно от бул."Васил Априлов" до отстраняване на аварията
гр. Първомай ул."Орфей" №16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Ал.Стамболийски" №27 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария с.Чоба до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой, ул."6-та" авария с.Песнопой до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция Беловица авария с.Беловица и с.Мало Крушево до отстраняване на аварията
район Хисаря района между с.Беловица и с.Мало Крушево авария скрит теч двете населени места от 20.00 ч. до отстраняване на аварията

08.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №33А авария района на аварията, блок №21, №22, №26 и по високите етажи в близост от 09.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул."Григор Пърличев" №17 авария района на аварията, ул."Братя Бъкстон" от №21 до №23, ул."Гоце Делчев" от №12 до №28 и ул."Даме Груев" от №27 до №33 от 09.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул."Искра" №25 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност, ул."Храбрец" и ул."Пламък" от 09.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с.Бачково, с.Долнослав, с.Нови извор и с.Патриарх Евтимово аварии нарушено водоподаване в четирите населени места до отстраняване на авариите
район Асеновград с.Добростан авария частично нарушено водоподаване в с.Добростан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до отстраняване на аварията
район Първомай Помпена станция Караджово липса на ел.захранване с.Караджово и с.Кочово до възстановяване на ел.захранването
район Първомай Помпена станция Ахматово липса на ел.захранване с.Ахматово, с.Богданица, с.Поповица и с.Селци до възстановяване на ел.захранването
район Съединение с.Житница, хотел "Житари" авария района на хотел "Житари" от 09.00 ч. до 16.00 ч.
район Труд с.Костиево авария с.Костиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до отстраняване на аварията

07.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Смирненски" №11 авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Баба Тонка до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Сава Катрафилов" №15 авария квартала зад ЖП гара до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Антон Ивановци" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" до отбивката за "ПИМК" ООД авария на магистрален водопровод района на аварията от 14.30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Владая" №81 авария част от ул."Владая", ул."Възход" и ДГ "Лилия" от 09.30 ч. до 14.00 ч.
гр. Хисаря кв.Веригово авария нарушено водоподаване в кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав и с.Конуш аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с.Певците авария от EVN с.Певците до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово, ул."4-та" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Брестовица авария частично нарушено водоподаване в с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария частично нарушено водоподаване в с.Шишманци до отстраняване на аварията
район Родопи парк Родопи, хижа "Студенец" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария горната част на с.Брестник до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала и с.Калояново аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Старосел авария частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

04.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Георги Икономов"№22 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Иван Вазов" и ул."Кръстьо Пастухов" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия " бл.144 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав"№93 авария района на аварията до 21.00 ч.
гр. Пловдив ул."Велбъжд"№24 авария района на аварията до 16.00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района западно от река Чая и кв.Св.Георги от 16.00 ч. до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария с.Манолско Конаре до 16.00 ч.
район Труд с.Царацово авария с.Царацово до 16.00 ч.
район Хисаря с.Миромир и с.Черничево аварии нарушено водоподаване в двете села до 16.00 ч.

03.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Крали Марко" и ул."Бачо Киро" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв.Баба Тонка до 23.00 ч.
гр. Асеновград ул."Георги Бенковски" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" кв. Св.Георги до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Юмрукчал" №48 авария от външна фирма западната част на гр.Карлово от 13.00 ч. до 18.00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков" №11 авария района на аварията от 10.00 ч. до 18.00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия " бл.144 авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул."Костаки Пеев" №23 изграждане на водопроводно и канално отклонения района в близост от 10.00 ч. до 18.00 ч.
гр. Пловдив ул."Гонда вода" изместване на уличен водопровод от външна фирма района в близост от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Първомай ул."Бузлуджа" и ул."Жеравна" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Съединение бул. "Пловдив" до Поликлиниката авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с.Орешец монтажна дейност с.Орешец до 16.00 ч.
район Асеновград с.Бачково подмяна на спирателен кран с.Бачково до 16.00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария с.Бегунци от 11.00 ч. до 16.00 ч.
район Карлово с.Домлян авария с.Домлян до 18.00 ч.
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до 20.00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Стефан Стамболов" авария от външна фирма северозападна част на гр. Стамболийски до 20.00 ч.
район Кричим гр. Перущица, на изхода към с.Устина авария района на аварията до 20.00 ч.
район Раковски с.Момино авария с.Момино от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Александър Стамболийски" и ул."Стадиона" авария района на аварията до 18.00 ч.
район Труд с.Бенковски авария с.Бенковски от 10.00 ч. до 16.00 ч.

02.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв.Прослав, ул."Битоля"№47 подмяна на водопроводно отклонение района в близост от 15.00 ч. до 18.00 ч.
гр. Пловдив ул. „Архитект Христо Пеев“ подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.30 ч. до 12.30 ч.
гр. Пловдив ул."Цар Асен"№12 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.30 ч. до 13.30 ч.
гр. Пловдив ул."Космос" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 15.00 ч. до 18.00 ч.
гр. Първомай ул."Иван Шишман" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Съединение бул. "Пловдив" до Поликлиниката авария района на аварията от 09.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария с.Болярци от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Стара планина" превключване към нови водопроводни връзки от външна фирма района в близост от 10.00 ч. до 18.00 ч.
район Карлово с.Христо Даново и с.Слатина аварии нарушено водоподаване в двете села от 13.30 ч. до 18.30 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Александър Стамболийски"№72 авария района на аварията от 11.00 ч. до 17.00 ч.
район Родопи с.Белащица авария с.Белащица от 11.30 ч. до 17.30 ч.
район Труд с.Войсил авария с.Войсил от 09.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с.Беловица, с.Паничери и с.Старосел аварии нарушено водоподаване в трите села от 10.00 ч. до 16.00 ч.

01.08.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден авария кв.Горни Воден до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Криволак" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга"№66 подмяна на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност и участъка между бул."Васил Априлов" и ул."Захари Стоянов" до 21.00 ч.
гр. Пловдив ул."Кап.Райчо" №68 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хаджи Димитър"№16 авария района на аварията до 21.00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.186, вх.Г подмяна на спирателен кран на общ водомер ЖК "Тракия" от бл.181 до бл.188 до 13.00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав, ул."Битоля"№47 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив Коматевско шосе авария от външна фирма-изпълнител нарушено водоподаване в кв.Остромила до 16.30 ч.
район Асеновград с.Конуш авария с.Конуш до 15.00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария водопровод с.Долнослав до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на спирателен кран с.Червен до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Стара планина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция Голям чардак авария с.Голям чардак, с.Малък чардак и с.Царимир до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария с.Горна махала до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария с.Царацово до отстраняване на аварията

31.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на ул."Огражден" и ул."Гонда вода" авария от външна фирма района на аварията до 19.00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил" №71 авария водопровод района на ул."Богомил" от №61 до №71 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гонда вода" №18 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кап.Райчо" №68 авария района в близост от 22.00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ручей" №1 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Славянска" и ул."Иларион Макариополски" авария района в близост до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул."Гаганица" №2 авария района на аварията до 16.00 ч.
район Родопи с.Браниполе и с.Белащица авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на Помпена станция с.Старосел до 17.00 ч.

28.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе"№176 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" срещу Второ РПУ-Пловдив авария от външна фирма-изпълнител района от бул."6-ти Септември" до ул."Пещерско шосе" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖР "Тракия ", блок 144 авария от блок 144 до блок 148 до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Петко Р.Славейков" №7 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив до МБАЛ "Пловдив" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" №160 авария района от ул."Коматевско шосе" до кв."Остромила" до 12.00 ч.
район Асеновград с.Болярци и с.Орешец аварии двете села до отстраняване на авариите
район Асеновград гр.Асеновград авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на бившето Лятно кино до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария с.Ведраре до 15.00 ч
район Карлово гр.Баня авария гр.Баня до 17.00 ч
район Раковски с.Златосел авария с.Златосел до 12.00 ч.
район Родопи до хижа "Здравец" авария района в близост до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция Съединение липса на ел.захранване от EVN нарушено водоподаване в гр.Съединение до възстановяване на ел.захранването
район Съединение с.Калояново авария с.Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария с.Труд до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

27.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отец Паисий" авария нарушено водоподаване в кварталите "Гонда вода " и "Христо Ботев" до 16.00 ч
гр. Пловдив ул. „Емил Де Лавеле“ №9 авария района на аварията от 15.30 ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив квартал "Прослав", ул."Прослава"№40 авария частично нарушено водоподаване в кв.Прослав до 16.00 ч
гр.Пловдив ул."Родопи"№48 авария района в близост до 16.00 ч
гр.Пловдив ЖР "Тракия", блок 35 авария района в близост до 16.00 ч
район Асеновград с.Болярци, с.Долнослав и с.Червен аварии трите села с нарушено водоподаване до 16.00 ч
район Асеновград гр.Асеновград ремонт от външна фирма-изпълнител квартал "Баба Тонка" до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Калояново авария в централната част на селото с.Калояново до 16.00 ч
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел до 15.00 ч.

26.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стара планина" авария района на аварията до 20.00 ч
гр. Карлово ул. "Петко Р. Славейков" авария района на аварията до 18.00 ч.
гр. Пловдив ул."Младежка" №24 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 262 авария района в близост до 18.30 ч
гр. Хисаря ул."3-ти Март" авария района на аварията до 16.30 ч
район Асеновград гр.Асеновград ремонт от външна фирма-изпълнител кв."Баба Тонка" до 18.00 ч
район Асеновград с.Добралък, с.Долнослав, с.Нови извор и местност Юрта аварии нарушено водоподаване в с.Добралък, с.Долнослав, с.Нови извор и местност Юрта от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Средна гора" авария района на аварията от 16.00 ч. до 19.00 ч.
район Карлово с. Христо Даново авария с. Христо Даново от 16.00 ч. до 20.00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария с. Дъбене до 18.00 ч.
район Раковски гр.Брезово авария гр.Брезово до 16.00 ч
район Раковски с.Болярино и с.Борец аварии нарушено водоподаване и в двете села до 15.00 ч
район Съединение с. Правище авария с. Правище до 20.00 ч.
район Съединение с.Дълго поле авария с.Дълго поле до 17.00 ч
район Съединение с.Житница авария с.Житница до 16.00 ч
район Труд с.Труд, ул."Янтра"№2 авария с.Труд до 16.00 ч
район Труд с. Граф Игнатиево авария с. Граф Игнатиево от 12.30 ч. до 16.30 ч.
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до 16.00 ч

25.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №43 авария района на аварията от 12.30 ч. до 16.30 ч.
гр.Асеновград ул."Генерал Колев" №15 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Асеновград ул."Мануш войвода" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Луда Яна" №3 авария района на аварията от 11.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград с.Нареченски бани и с.Червен аварии двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Раковски с.Стряма авария с.Стряма от 14.00ч. до 17.00ч.
район Съединение с.Горна махала авария с.Горна махала от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре от 12.00 ч. до 16.00 ч.
район Труд с.Царацово, ул."Възраждане" №28 авария с.Царацово от 8.00 ч. до 16.00 ч.
район Труд с.Ясно поле авария с.Ясно поле от 9.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица от 10.00 ч. до 16.00 ч.

24.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Стара планина", до пазара авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе", до ФИЛКАБ авария водопровод кв.Остромила и района от бул."Ал.Стамболийски" до кв. Коматево до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Крайречна" №10 подмяна на спирателен кран възможно нарушено водоподаване в района на Индустриална зона до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пере Тошев" №6 авария района от ул. "Скопие" до ул."Даме Груев" от 14.30 ч. до 16.30 ч.
гр.Асеновград кв.Баделема, блок 20А авария кв.Баделема до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Крайречна" №20 авария на пожарен хидрант района на аварията до 16.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 авария ЖК "Тракия" от блок №1 до блок №9 до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Васил Ихчиев" между №4 и №6 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Цар Калоян" №2 авария района на аварията до 16.00 ч.
район Асеновград с.Болярци, с.Добростан и с.Орешец аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с.Слатина авария с.Слатина до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, местност Варниците и Помпена станция Браниполе авария с.Белащица до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария с.Черноземен до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария с.Царацово до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица и с.Михилци аварии двете населени места до отстраняване на авариите

23.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Асеновградско шосе", до сервиза на BMW авария на магистрален водопровод кв.Съдийски от 9,00 ч. до 15,00 ч.

21.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Пазарджишко шосе, до МБАЛ "Пловдив"АД авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Крайна"№20 ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Асен Христофоров"№4 авария нарушено водоподаване по високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" авария от външна фирма участъка между ул."Драговец" и ул."Бадемите" до 16.00 ч.
район Съединение с.Житница авария с.Житница до 15.00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария с.Мътеница до 15.00 ч.

20.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Генерал Тотлебен"№32 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Шести Септември" №125 вътрешно-сграден ремонт нарушено водоподаване по високите етажи в района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Дондуков-Корсаков"№3-5 авария Стария град от 9.30 ч. до 15.30 ч.
гр.Раковски кв.Парчевич превключване към нов водопровод кв.Парчевич до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до 15.00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до 15.00 ч.

19.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Иларион Макариополски" авария района на аварията, ул."Васил Левски" и ул."Стара планина" до 17.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.196, вх.В авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.273, вх.Б авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Гаганица"№2 авария района на аварията до 15.00 ч.
район Кричим с.Устина авария с.Устина до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария с.Бойково до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел до отстраняване на аварията

18.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Васил Левски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв.Остромила авария на външна фирма нарушено водоподаване в кв.Остромила от 8.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на бул."Дунав" и ул."Филипово", до Френска езикова гимназия авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски", до супермаркет "Триумф" авария района на аварията, участъка между ул."Стефан Стамболов" и ул."Димитър Талев" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Надежда" авария нарушено водоподаване в кв.Прослав от 11.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" авария на външна фирма- "Драгиев и Ко" частично нарушено водоподаване в кв.Коматево до отстраняване на аварията
гр.Съединение Главен път авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария с.Куртово до отстраняване на аварията
район Киричм с.Устина авария с.Устина до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария с.Белозем до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария с.Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария горната част на с.Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария с.Правище до отстраняване на аварията

17.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград Пловдивски път авария от външна фирма Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров"№102 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе" до "Юрий Гагарин" АД, в двора на "Ти Еф Инвест" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.109, вх.Ж подмяна на спирателен кран на общ водомер района в близост, бл.105, бл.106 и бл.107 до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Янтра"№3 авария района на аварията до 15.00 ч.
район Карлово гр.Калофер авария гр.Калофер до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария с.Бегунци до отстраняване на аварията
район Хисаря кв.Момина баня, ул."Асен Златаров" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци до отстраняване на аварията

16.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кръстовищетото на бул."Христо Ботев" с бул."Цар Борис III-ти Обединител" авариен ремонт на главен водопровод района на аварията, части от: бул."Христо Ботев", "бул.Цар Борис III-ти Обединител" и ул."Авксентий Велешки" от 9,00 ч. до отстраняване на аварията

14.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово кръстовището на ул."Водопад" и ул." Тодор Каблешков" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пресечката на ул."Волга"с бул."Руски" авария района на ул."Волга", ул."Ген.Данаил Николаев", част от бул."6-ти Септември" и бул."Руски" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №24 подмяна на спирателен кран района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Тодор Александров"№53 авария района на ул."Дрин", ул."Прилеп" и ул."Тодор Александров" до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария с.Тюркмен до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария с.Войсил до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

13.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим ул."9-ти Май" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 14.00 ч
гр.Пловдив ул."Петър Шилев"№18 авария района в близост до 13.00 ч.
гр.Сопот района на Помпена станция Московец авария на електропровод на ВМЗ - Сопот гр.Сопот до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария с.Тополово до 14.00 ч
район Асеновград с.Избегли и с.Кабата аварии двете села до 15.00 ч
район Карлово с.Богдан и с.Пролом аварии двете села до 15.00 ч
район Кричим гр.Перущица, ул."Макгахан" авария района на аварията до 15.00 ч
район Родопи гр.Куклен, ул.Хаджи Димитър"№11 авария нарушено водоподаване в горната част на гр.Куклен до 17.00 ч
район Родопи с.Ситово авария с.Ситово до 16.00 ч
район Хисаря с.Беловица, с.Мало Крушево и с.Ново Железаре аварии трите села до отстраняване на авариите

12.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград площад "Акад.Николай Хайтов" авария Централна градска част до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Сливница" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово Промишлена зона авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."Русия" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Дунав"№180 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Чорлу"№19 авария района на ул."Софлу", ул."Стамат Икономов" и ул."Чорлу" до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград авария на външна фирма-изпълнител по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района западно от река Чая до отстраняване на аварията от фирмата-изпълнител
район Асеновград с.Червен авария с.Червен до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Марко Балабанов"№16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци, с.Ведраре и с.Каравелово аварии трите села до отстраняване на авариите
район Карлово с.Розино авария с.Розино до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на външна фирма гр.Стамболийски до отстраняване на аварията от фирма "Драгиев и Ко"
район Кричим с.Брестовица, с.Устина аварии двете села до отстраняване на авариите
район Раковски с.Белозем авария с.Белозем до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария с.Марково до 17.00 ч
район Хисаря с.Кръстевич, с.Михилци аварии двете села до отстраняване на авариите

11.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Костур" авария района на аварията до 16.00 ч
гр.Пловдив ул."Граф Игнатиев"№8 авария района в близост от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Чорлу"№19 авария района на ул."Софлу", ул."Стамат Икономов" и ул."Чорлу" до 16.00 ч
гр.Пловдив кръстовището на ул."Ком" и ул." Добрин Петков" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия", бл.№ 220 подмяна на спирателен кран района в близост от 13.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Цар Асен"№32 авария района в близост от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Кричим Помпена станция Перущица авария гр.Перущица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле и с.Брестник аварии двете села до 16.00 ч

10.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Васил Караиванов" авария района на аварията от 16.30 ч. до 20.30 ч.
гр. Пловдив кв. Остромила авария на външна фирма кв. Остромила и част от ул. "Димитър Талев" до отстраняване на аварията от фирма "Пътинженеринг" (около 17.00 ч.)
гр.Асеновград ул."Захари Зограф" подмяна на спирателен кран кв.Метоха до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."П.Р.Славейков"№19 авария района в близост от 9.30 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Енисей"№15 авария района в близост от 11.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух"№112 авария района в близост от 9.30 ч. до 14.30 ч.
район Асеновград с.Новаково авариен ремонт с.Новаково от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. 19-та авария водопровод района на аварията от 15.30 ч. до 17.30 ч.
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария нарушено водоподаване в селото от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Кричим с. Устина авария водопровод нарушено водоподаване в селото до 20.00 ч
район Родопи с. Бойково авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 15.30 ч. до 18.30 ч.
район Съединение с.Горна махала авария с.Горна махала от 9.00 ч. до 15.00 ч.
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре от 10.00 ч. до 12.00 ч.
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци от 11.00 ч. до 16.00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел от 10.00 ч. до 15.00 ч.

09.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Априлов",до магазина на Шкода Център авария района на аварията до 14,00 ч.

07.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград Горноводенско шосе авария Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Любен Каравелов" и ул."Опълченска" авария МБАЛ - Асеновград и района в близост до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Стряма"№6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Средна гора"№11 авария кв.Захарна фабрика до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Атон" и ул."Иван Стефанов Гешев" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" до ресторант "Тромпета" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Любен Каравелов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Христо Г. Данов"№33 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Киев"№7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Петър Шилев"№24 авария участъка между бул."България" и Голямоконарско шосе, района на КАТ Пловдив до отстраняване на аварията
гр.Съединение Главен път авария на главен водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Соколица авария с.Соколица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково превключване към нов водопровод Вилна зона и горната част на с.Марково до отстраняване на аварията

06.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград Бачковски път авария кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Христо Ботев" и ул."Черни връх" авария кв.Христо Ботев и кв.Гонда вода до отстраняване на аварията
гр.Асеновград Пловдивски път авария от външна фирма района на аварията до 20.00 ч.
гр.Калофер местност Паниците авария района на аварията до 18.00 ч.
гр.Карлово ул."Иван Попов" авария района на аварията до 18.00 ч.
гр.Пловдив ул."Христо Г. Данов"№33 авария района на аварията до 13.00 ч.
гр.Пловдив бул."Руски" и ул."Петьофи" авария района на аварията до 12.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.144 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Христо Станчев" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност и част от ул."Тракия", ул."Филип Македонски" и ул."Любен Каравелов" до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.134 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Средна гора"№11 авария кв.Захарна фабрика до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Хан Крум"№9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария частично нарушено водоподаване в с.Тополово до 14.00 ч.
район Раковски с.Чалъкови авария частично нарушено водоподаване в с.Чалъкови до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария с.Черноземен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария частично нарушено водоподаване в с.Кръстевич до 12.00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария частично нарушено водоподаване в с.Красново до отстраняване на аварията

05.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Дунав"№15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Христо Ботев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Хан Крум" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Земеделска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе"№196 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски"№12 авария района на аварията от 12.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Нева" №4 авария района на аварията и високите етажи на ул."Люлякова" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.144 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Отец Паисий"№16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай бул."Христо Ботев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Гладстон" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария с.Долнослав до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян авария с.Домлян до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария частично нарушено водоподаване с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария частично нарушено водоподаване в с.Устина до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре авария частично нарушено водоподаване с.Куртово Конаре до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария горната част на с.Брестник до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево и с.Церетелево авария нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел до отстраняване на аварията

04.07.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Руски" срещу хотел "Лайпциг" авария от външна фирма района на аварията до 21:00 ч.
гр.Пловдив ул."Филип Македонски"№69 авария района на аварията до 20.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.144 авария района на аварията до 18.00 ч.
гр.Пловдив ул."Мизия"№10 авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Петрова нива"№82 авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" между бл.131 и бл.134 авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград с.Златовръх авария с.Златовръх от 12.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария с.Долнослав от 9.30 ч. до 16.30 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Средна гора"№23 авария района на аварията до 18:00 ч.
район Киричм с.Куртово Конаре, с.Устина и с.Цалапица аварии нарушено водоподаване в трите села до отстраняване на авариите
район Родопи с.Първенец авария с.Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино, Първа вилна зона авария с.Храбрино до 19:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията

30.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България"№27 авария района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кръстовището на ул."Княз Борис I-ви" и ул."Първомайска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Левски" №212 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Георги Котов" №15 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков" №53 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Батак" и ул."Възход" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Найчо Цанов" авария района на аварията до 17.00 ч.
район Асеновград с.Добралък, с.Жълти камък и с.Конуш аварии нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с.Пролом и с.Христо Даново аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим с.Ново село авария нарушено водоподаване в с.Ново село до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария нарушено водоподаване в с.Кадиево до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона с.Марково авария нарушено водоподаване в с.Марково до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария нарушено водоподаване в с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

29.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Спортист" авария района на аварията от 9.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" до бензиностанция "Еко" авария района на аварията до 17.00 ч.
гр.Пловдив бул."Найчо Цанов" срещу бензиностанция "Петрол" авария кв. Съдийски до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кръстовището на бул."Копривщица" и ул."Тракийски юнак" авария района на аварията до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Гео Милев" подмяна на водопроводни отклонения района на ремонтната дейност до 17.00 ч.
гр.Пловдив между Асеновградско шосе и Кукленско шосе подмяна на общи водомери Индустриална зона до 16.00 ч.
гр.Пловдив кв.Остромила превключване към нов водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в кв.Остромила до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Булаир","Цанко Дюстабанов" и ул."Авксентий Велешки" подмяна на спирателен кран района в близост до 16.00 ч.
район Хисаря с.Михилци авария нарушено водоподаване в с.Михилци до отстраняване на аварията

28.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България"№27 авария района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Наречен авария кв.Наречен до отстраняване на аварията
гр.Баня ул."Байкал" ремонт на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в гр.Баня до приключване на ремонтната дейност
гр.Баня ул."Родопи"№28 ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района на ул."Родопи" до приключване на ремонтната дейност
гр.Карлово ул."Земеделска"№2 и ул."Хан Крум" аварии нарушено водоподаване в района на двете улици до отстраняване на авариите
гр.Карлово Помпена станция Дъбене авариен ремонт с.Войнягово и с.Дъбене до приключване на аварийния ремонт
гр.Пловдив ул."Брацигово"№10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" до бензиностанция "Еко" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв.Остромила превключване към нов водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в кв.Остромила до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул."Найчо Цанов" до Колодрума авария нарушено водоподаване в Индустриална зона Тракия и по Асеновградско шосе до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра и с.Патриарх Евтимово аварии нарушено водоподаване в двете села до 13.00 ч.
район Асеновград Горноводенско шосе изграждане на ново сградно водопроводно отклонение Промишлена зона до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград Помпена станция Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария водопровод в южната част на гр.Стамболийски нарушено водоподаване в гр.Стамболийски до 15.30ч.
район Кричим с.Устина 2бр.аварии нарушено водоподаване в селото до отстраняване на авариите
район Кричим с.Кадиево авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария с.Дълго поле до отстраняване на аварията

27.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Цар Иван Шишман"№25 авария кв.Свети Георги и Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Генерал Дандевил" и ул."Славянска" авария нарушено водоподаване в западната част на гр.Асеновград до отстраняване на аварията
гр.Куклен ул."Райна Княгиня" авария след превключване към нов водопровод нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
гр.Перущица ул."Спас Гинев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ген.Радко Димитриев"№13 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Преспа" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.№195 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Пенчо Славейков" №41 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в с.Червен до 15.00 ч.
район Кричим с.Цалапица, Главен път авария нарушено водоподаване в с.Цалапица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария нарушено водоподаване с.Тюркмен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария нарушено водоподаване в с.Бегово от 10.00 ч. до 14.00 ч.

26.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Наречен авария кв.Наречен до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК "Тракия", блок 192 авария района в близост от 10.30 ч. до 16.30 ч.
гр.Пловдив ул."Паганини" №6 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Дилянка" №23 авария района в близост до 15.00 ч.
район Асеновград с.Добростан и с.Искра аварии двете населени места до 15.00 ч.
район Съединение с.Бегово авария с.Бегово до 15.00 ч.
район Хисаря с.Мало Крушево авария с.Мало Крушево до 15.00 ч.

23.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."П.Славейков" №43 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Дунав" №34 авария нарушено водоподаване в района на бул."Дунав" и ул."Победа" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Детелина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" до бензиностанция "Хаджията Груев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Голямата базилика авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."К.Геров" №4 авария водопровод част от ул."К.Геров" и част от ул."П.Динеков" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава и с.Орешец аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с. Мраченик, с.Пролом и с.Розино аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Родопи с.Белащица и гр. Куклен аварии нарушено водоподаване в с.Белащица и гр. Куклен до отстраняване на авариите

22.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Парка на ул."Стара планина", до Лятно кино изграждане на нова водопроводна връзка района западно от р.Чая до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Варшава" авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" до бензиностанция "Хаджията Груев" ремонт на водопроводно отклонение ЖК "Оазис" 4 до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №32 авария района на аварията, ул."Киев" и ул."Родопи" от 15.30 ч. до 19.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №30 в близост до автосервиза авария висока зона на ЖСК "Победа" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Бъдеще" №50 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 11.30 ч.
гр. Раковски ул. "Елин Пелин" авария кв. Секирово до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Булаир" №6 подмяна на спирателен кран района в близост до 14.30 ч
гр.Пловдив ул."К.Геров" №4 авария водопровод част от ул."К.Геров" и част от ул."П.Динеков" от 21.00 ч.до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково изграждане на нов водопровод с. Бачково до 16.00 ч.
район Асеновград с. Орешец авария с. Орешец до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом авария на спирателен кран с. Пролом до 16.00 ч.
район Кричим с. Златитрап, ул."24-та" авария нарушено водоподаване в с.Златитрап до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария с. Правище до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария водопровод с. Церетелево до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен и с.Неделево аварии намалено водоподаване в двете населени места до 16.00 ч.
район Хисаря с. Черничево авария с. Черничево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Мечта" авария водопроводно отклонение нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

21.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Долни Воден, ул. "Родопи" авария нарушено водоподаване в кв. Долни Воден до отстраняване на аварията
гр. Асеновград в близост до стадиона ремонтна дейност висока зона около стадиона, ул."Цар Освободител" и кв.Запад до 17.00 ч.
гр. Асеновград ул. "Драгоман" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. Наречен авария кв. Наречен до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" №4 авария кв. Св.Георги до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Тодор и Ана Пулеви" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Арабаджията" №16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Шести септември" №218 авария водопровод района на аварията и част от ул."Райно Попович" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан и с.Сини връх аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с. Розино, ул."Караджата" с ул."Васил Левски" авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария с. Домлян до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци авария с. Шишманци до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, с.Марково и с.Ягодово аварии трите населени места до отстраняване на авариите

20.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Ген. Данаил Николаев" и ул."Костур" авария кв. Запад и района около стадиона до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Акация" и ул."Бенковска" авария кв. Св.Георги до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител" №9 авария високата зона на Стария град, района на Драматичен театър и част ул."Преслав" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Густав Вайганд" №1 авария района на аварията до 13.00 ч.
район Асеновград кв. Наречен авария кв. Наречен до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш и с.Орешец аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с. Баня авария с. Баня до отстраняване на аварията
район Карлово Вилна зона (зад механата) авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Златитрап изместване на водопровод от външна фирма -изпълнител с. Златитрап до приключване на ремонтната дейност
район Раковски с. Върбен авария частично нарушено водоподаване в с.Върбен до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария частично нарушено водоподаване в с.Ново Железаре до 13.00 ч.

19.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Долни Воден авария частично нарушено водоподаване в квартала до 13.00 ч.
гр. Карлово ул. "Освобождение" авария района на аварията до 14.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Ландос" с ул. "Правда" авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Хисаря кв. Веригово ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в кв. Веригово до 13.00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария с. Патриарх Евтимово до отстраняване на аварията
район Карлово с. Баня, с.Богдан и с.Розино аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Родопи с. Първенец авария на главен път възможно нарушено водоподаване в с.Първенец до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария частично нарушено водоподаване в с. Иван Вазово до 15.00 ч.

16.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Велико Търново" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност и кв.Запад от 17:00 ч. до 19:00 ч.
гр.Асеновград ул."Иван Вазов" №1 авария от външна фирма изпълнител Промишлена зона Север от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на бул."Александър Стамболийски" с ул."Братя Бъкстон" (в Строителен хипермаркет РИЛА) подмяна на спирателен кран и водомер нарушено водоподаване в Промишлена зона от 9.00 ч. до 11.00 ч.
гр.Пловдив ул."Съгласие" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тулча" №7 авария района на аварията от 09.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Богомил" до ОУ"Душо Хаджидеков" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Хисаря ул."Захари Стоянов" №5 авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с.Тополово авария с.Тополово от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с.Климент авария с.Климент от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Кричим с.Скобелево авария с.Скобелево от 13.30 ч. до 16.30 ч.
район Раковски с.Стрелци подмяна на спирателен кран с.Стрелци от 12.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи с.Ягодово, ул."Мизия" №19 и ул."Хан Крум" №3 и №44 подмяна на спирателен кран с.Ягодово от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи Помпена станция Марково-2 превключване на ел.табла нарушено водоподаване във Вилна зона и високата част на с.Марково до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Първенец авария с.Първенец от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария с.Черноземен от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с.Старосел, ул."Ненчо Искров" №13 авария с.Старосел от 10.00 ч. до 16.00 ч.

15.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Пропорчик Вишняков" №5 авария кв.Христо Ботев до 16.00 ч.
гр.Асеновград кв.Долни Воден, ул."Генерал Гурко" №2 авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Карлово кръстовището на ул."Драгоман" и ул."Юмрукчал" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до 16.00 ч.
гр.Пловдив ЖК"Тракия", блок 244 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност от 10.30 ч. до 13.30 ч.
гр.Пловдив бул."Княгиня Мария Луиза", ЖСК "Електроника" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."П.Евтимий" и ул."П.Р.Славейков" откриване на скрит теч възможно нарушено водоподаване в района на двете улици от 23.00 ч. до 05.00 ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №78 подмяна на спирателен кран и водомер района на ремонтната дейност от 09.30 ч. до 12.30 ч.
район Асеновград с.Горнослав и с.Тополово аварии двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Първомай с.Поповица авария с.Поповица от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Раковски с.Чехларе авария с.Чехларе от 09.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Райна Княгиня" авария нарушено водоподаване във висока зона на гр.Куклен от 12.00 ч. до 17.00 ч.
район Родопи парк Родопи, хижа Чернатица авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Съединение с.Дуванлии и с.Песнопой аварии двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Труд с.Царацово авария с.Царацово от 10.30 ч. до 16.30 ч.
район Хисаря с.Кръстевич и с.Старосел аварии двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Хисаря с.Михилци, ул."18-та" №4 изграждане на ново водопроводно отклонение с.Михилци от 10.00 ч. до 16.00 ч.

14.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Долни Воден авария на спирателен кран кв.Долни Воден до отстраняване на аварията
гр.Пловдив района на 4-ти километър авария нарушено водоподаване на района в близост до 15.00 ч.
гр.Пловдив "ДКЦ V-Пловдив" в ЖК Тракия авария нарушено водоподаване на района в близост до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария с.Болярци до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село и с.Устина аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с.Дуванлии, с.Правище и с.Ръжево Конаре аварии с.Дуванлии, с.Правище и с.Ръжево Конаре до отстраняване на авариите

13.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Запад подмяна на пожарен хидрант и главни кранове нарушено водоподаване в кв.Запад до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Череша" №14 авария района в близост до 18,00 ч.
гр.Пловдив ул."Васил Ихчиев" №50 авария района на аварията по ул."Васил Ихчиев" и ул."Кичево", възможно нарушено водоподаване в части от ул."Скопие" и ул."Иван Гарванов" от 08.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Анри Барбюс" №6 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Хисаря СУ "Христо Смирненски" подмяна на главен кран в училището нарушено водоподаване в гр.Хисаря до 12.00 ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово и с.Тополово аварии двете населени места до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария нарушено водоподаване в гр. Стамболийски до 18:00 ч.
район Първомай с.Чешнегирово авария с.Чешнегирово до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария с.Рогош до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

12.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кръгово кръстовище на ул."Петко Д.Петков" и ул."Богомил" авария района в близост до 19,00 ч.
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" №68 авария района на аварията до 14.00 ч.
район Асеновград с.Горнослав и с.Козаново аварии двете населени места до 14.00 ч.
район Асеновград с.Нови Извор авария с.Нови Извор до 15.00 ч.
район Асеновград с.Бачково подмяна на спирателни кранове и водомери с.Бачково до 14.00 ч.
район Карлово с.Розино авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до 12.00 ч.
район Съединение с.Иван Вазово ремонт на Помпена станция Иван Вазово възможно нарушено водоподаване в с.Иван Вазово до 15.00 ч.

09.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Македония" №44 изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Хисаря с. Мътеница авария с. Мътеница до отстраняване на аварията

08.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Родолюбие" №22 авария района на аварията от 13.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Кричим ул. "Венера" авария водопровод района на аварията от 09.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" в близост до кръговото движение на Околовръстен път авария района на аварията до 15.30 ч.
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Вегетарианска" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 16.30 ч. до 17.30 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул."Неделчо Тонев" авария района на аварията от 09.00 ч. до 16.00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Оборище" №8 авария частично нарушено водоподаване в града от 11.00 ч. до 16.00 ч.
район Кричим с. Триводици авария с. Триводици от 09.00 ч. до 16.00 ч.
район Раковски с. Белозем авария с. Белозем от 09.00 ч. до 15.00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария водопровод частично нарушено водоподаване в гр. Брезово от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Брестник авария частично нарушено водоподаване в с.Брестник от 09.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Храбрино авария Първа вилна зона в с.Храбрино от 09.00 ч. до 16.00 ч.

07.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "6-ти януари" до паметника авария водопровод района на ул. "Драгоман" и кв. Запад от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Карлово ул. "Бадемлика" №67 авария района на аварията от 09.30 ч. до 13.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Царевец" до магазин "Т-маркет" авария водопровод района на аварията от 08.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Изток" №11 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Асен II-ри " ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района на ремонтната дейност от 09.30 ч. до 12.30 ч.
район Карлово гр. Калофер, местност "Паниците" авария местност "Паниците" от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария гр. Брезово от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Бяла черква" авария високата зона на гр. Куклен от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи с. Храбрино авария Първа вилна зона в с.Храбрино от 11.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Гергана" авария частично нарушено водоподаване в с. Марково от 11.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи с. Брестник авария частично нарушено водоподаване в с. Брестник до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре изграждане на нова водопроводна връзка с. Скутаре от 11.30 ч. до 16.30 ч.

06.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Помпена станция "40-те извора" подмяна на контролна апаратура нарушено водоподаване в гр. Асеновград от 16.00 ч. до 22.00 ч.
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" и ул."Отон Иванов" аварии кв. Христо Ботев до отстраняване на авариите
гр. Асеновград ул. "Стоян Джамсъзов" авария кв. Запад до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №27 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полет" до завод "Ален мак" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Антон Тайнер" №60 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" авария на ЕВН намалено водоподаване по високите етажи в района на ЖК "Южен" до 18.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Любен Каравелов" до входа на Център за спешна медицинска помощ авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Арабаджията" №2 авария водопроводно отклонение района на аварията до 15.00 ч.
гр. Хисаря района до почивна база "Минстрой" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Ген.Марков" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария с. Войнягово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Брезово авария с. Брезово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария частично нарушено водоподаване с.Марково до 16.30 ч.
район Родопи с. Храбрино авария Първа вилна зона в с. Храбрино до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария с. Скутаре до 13.00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево и с.Паничери аварии двете населени места до 16.00 ч.

05.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Възрожденци" №3 подмяна на спирателен кран Промишлена зона до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кв. Долни Воден, ул. "Кукленско шосе" подмяна на спирателен кран Промишлена зона до 14.00 ч.
гр. Карлово ул. "Неда Тачева" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" зад "ФИЛКАБ" АД авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Найден Геров" №19 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Любен Каравелов" до Център за спешна медицинска помощ авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Каравелово авария с. Каравелово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем и с. Тюркмен аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Родопи с. Храбрино авария Първа вилна зона в с.Храбрино до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод с. Песнопой до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария водопровод нарушено водоподаване в с.Мало Крушево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Бенковска" авария частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

02.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Захари Стоянов" авария района на аварията до 16.00 ч
гр.Пловдив ул."Орехово" №15 авария водопровод района до КАТ Пловдив до 14.00 ч
район Асеновград Помпена станция Катуница авария нарушено водоподаване в гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария с.Болярци до 16.00 ч
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до 16.00 ч
район Родопи гр.Куклен авария нарушено водоподаване в гр.Куклен до 15.00 ч
район Съединение с.Песнопой авария нарушено водоподаване в селата: Песнопой, Сухозем и Сърнегор до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево и с.Черничево аварии двете села до 16.00 ч

01.06.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Парчевич" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Гонда вода" авария водопровод нарушено водоподаване на ул."Милеви скали " №2,4,6 от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Михаил Такев" №25 подмяна на общ водомер и спирателен кран ул."Михаил Такев", ул."Хан Аспарух" и част от ул."Родопи" до 17.00 ч
район Асеновград с.Нови извор авария с.Нови извор до 15.00 ч
район Кричим с.Устина авария с.Устина до 15.00 ч
район Раковски с.Шишманци авария с.Шишманци до 15.00 ч

31.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Фере" №4 авария района на аварията до 17.00 ч.
гр.Карлово ул."Калофер Войвода" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Криволак" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иван Рилски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иван Вазов" с ул."Екзарх Йосиф" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Веригово авария намалено водоподаване в кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково, с.Долнослав, с.Орешец, с.Тополово аварии нарушено водоподаване в четирите села до отстраняване на авариите
район Родопи с.Брестник и гр.Куклен аварии с.Брестник и гр.Куклен до отстраняване на авариите

30.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Персенк" №4 авария нарушено водоподаване в кв.Метоха от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Карлово ул."Генерал Карцов" №2 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия ", бл.№ 11 подмяна на водопроводно отклонение района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Антим I-ви "с ул."Кирил и Методи" авария водопровод района на аварията от 14.30 ч. до 18.00 ч.
гр.Пловдив ул."Стръмна" №1А подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в Стария град до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Харитон Куев" №1 подмяна на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Първомай ул."Орфей" №18 авария района в близост от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград с.Болярци,с.Врата и с.Червен аварии на водопроводи нарушено водоподаване и в трите села до отстраняване на авариите
район Първомай с.Градина авария с.Градина от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Труд с.Труд авария на водопроводно отклонение с.Труд от 13.30 ч. до 16.30 ч.

29.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Росица" №36 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Свети Георги" авария кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Генерал Карцов" №60 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Копривщица" №19 превключване към нов водопровод района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Иван Вазов" с ул."Екзарх Йосиф" авария водопровод района на аварията до 18.00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Бенев" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр.Пловдив ЖР Тракия, блок 190 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Радецки" подмяна на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария с.Стряма до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново и с.Царимир аварии двете села до отстраняване на авариите

26.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Ген. Карцов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав спукан спирателен кран частично нарушено водоподаване в квартала до 14.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Тъжа" №3 авария водопроводно отклонение района на аварията до 17.00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №108 авария от бл. №100 до бл. №108 до отстраняване на аварията
гр. Съединение срещу ЖП гарата авария района на ЖП гарата, "Щека Електроник България" ЕООД и "ИТД" ЕООД до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. Момина баня, ул."Асен Златаров" авария частично нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария частично нарушено водоподаване в с.Ново село до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово и с.Отец Паисиево аварии частично нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

25.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Белица" №7 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Любен Каравелов" №55 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Антон Тайнер" с ул."Родопи" авария скрит теч високите етажи по ул."Капитан Райчо" №62,64,66,68 до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Ека Караминкова" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Ягодово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Крепостна стена" №16 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "България" №234 авария участъка южно от МБАЛ "Пловдив" до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Добри Войников" №41 превключване към нов водопровод района на ремонтната дейност до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Иван Шишман" авария нарушено водоподаване в района от 11.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград с.Болярци и с. Златовръх аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово гр. Сопот, ул."3-ти март" №14 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул. "Боян Ботев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на главен водопровод с. Калояново до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария с. Иван Вазово до отстраняване на аварията

22.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив ул. "Тракия" №59 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Асеновград ул. "Александър Стамболийски" изграждане на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Карлово ул. "Иван Марев" авария района на аварията от 09.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Карлово кв. Сушица авария кв. Сушица от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" подмяна на тротоарен спирателен кран района на УМБАЛ "Еврохоспитал" от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Надежда" №2 авария района южно от ЖП линията от 9.30 ч. до 12.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" авария участъка от кв.Остромила до Овощарски институт от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Хисаря ул. "Гладстон" №6 авария района на аварията от 09.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №35 авария района на аварията от 16.00 ч. до 19.00 ч.
район Кричим с. Ново село авария с.Ново село от 15.00 ч. до 18.00 ч.
район Раковски с. Стряма авария с. Стряма от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария с. Зелениково от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Отец Паисиево от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" №2 авария с. Старосел от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария с. Ново Железаре от 10.00 ч. до 15.00 ч.

19.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Александър Стамболийски" ремонтна дейност района на ремонтната дейност до 16.00 ч
гр.Асеновград ул."6-ти януари" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №28 авария района в близост до 13.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия", блок 150 авария района в близост до 15.00 ч
гр.Пловдив бул."Найчо Цанов " до зала "Колодрума" авария нарушено водоподаване в района на аварията и кв. Съдийски до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."България" №194 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Орешец авария с.Орешец до 15.00 ч
район Карлово с.Розино авария с.Розино до 14.00 ч.
район Хисаря с.Мало Крушево авария на главен водомер в Помпената станция с.Мало Крушево до 16.00 ч

18.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ради Овчаров" авария намалено водоподаване в кв."Запад " и Промишлена зона Север от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Асеновград ул."Александър Стамболийски" ремонтна дейност района на ремонтната дейност от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Константин Величков" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване кв.Съдийски до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ратания" №4 авария района в близост до 13.00 ч.
район Съединение с.Калояново и с.Черноземен аварии двете села до отстраняване на авариите

17.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Асен Карастоянов", ул."Генерал Данаил Николаев", Промишлена зона Север изграждане на 3 бр.нови сградни водопроводни отклонения района на ремонтните дейности до приключване на ремонтите
гр.Пловдив кръстовището на ул."Константин Фотинов" и ул."Петьофи" авария района в близост до 15.00 ч
гр.Пловдив ЖР "Тракия", блок № 58 подмяна на водопроводно отклонение района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Батак" №35 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци и с.Златовръх аварии двете села до отстраняване на авариите
район Карлово гр.Калофер, ул."Боян Ботев" №5 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски и с.Войнягово аварии двете села до отстраняване на авариите
район Кричим гр.Перущица авария нарушено водоподаване в гр.Перущица до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци до отстраняване на аварията

16.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Борба" авария водопровод високите етажи на ул."Борба" от №1 до №9 до 21:00 ч.
гр.Пловдив ул."Весела" №24 авария района в близост от 11.30 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия", бл.№ 36 авария района в близост от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" (до стадиона) авария района в близост от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Асеновград на главния път с.Бачково авария нарушено водоподаване в кв."Метоха" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до 16.00 ч
район Раковски с.Стряма авария с.Стряма до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък чардак авария с.Малък чардак до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария с.Ясно поле до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци и с.Старосел аварии двете села до отстраняване на авариите

15.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Борба" №1 ремонт на хидрофорна уредба нарушено водоподаване на ул."Борба" от №1 до №9 до 17.00 ч
гр.Пловдив ул."Найден Геров" №11 авария района в близост до 16.00 ч
гр.Пловдив ул."Мара Гидик" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Правда" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград на главния път на с.Бачково авария кв."Метоха" до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. "Долни Воден" ремонт на тротоарен спирателен кран намалено водоподаване в кв."Долни Воден " до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Розино, с.Слатина аварии двете села до отстраняване на авариите
район Раковски с.Дрангово авария с.Дрангово до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария с.Радиново до отстраняване на аварията

12.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Гребна база (западно от Центъра за временно настаняване към полицията) авария на магистрален водопровод намалено водоподаване в гр.Пловдив и без водоподаване по високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Борба" №1 авариен ремонт на хидрофорна уредба високите етажи на ул."Борба" от №1 до №9 до приключване на аварийния ремонт
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" №6 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Люлебургаз" №34 подмяна на спирателен кран по бул."Пещерско шосе" в участъка между бул."Васил Априлов" и бул."Копривщица" до 15.00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград авария водопровод кв.Свети Георги до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул."Калофер Войвода" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на главен чугунен водопровод възможно намалено водоподаване в кв.Коматево и Стокова борса до с.Първенец до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария водопровод с.Черноземен до отстраняване на аварията

11.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря кв. Раковски подмяна на общ водомер ул. "Легия" и бул."Христо Ботев" до приключване на ремонтната дейност
гр.Асеновград кв.Баба Тонка авария кв.Баба Тонка до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Долни Воден авария кв.Долни Воден и Промишлената зона на кв.Запад до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Александър Пушкин"№4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция Юг авария нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Арх.Камен Петков" №50 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №1 ремонт на хидрофорна уредба високите етажи на ул."Борба" от №1 до №9 до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв. Парк "Отдих и Култура" (до зоологическата градина) авария района на аварията до 16.00 ч.
район Кричим с.Устина авария с.Устина до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на главен чугунен водопровод възможно намалено водоподаване в кв.Коматево и Стокова борса до с.Първенец до отстраняване на аварията

10.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи с.Храбрино авария на главен чугунен водопровод намалено водоподаване в кв.Коматево и района на Стокова борса до с.Първенец до отстраняване на аварията

09.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив кв. Прослав, ул. "Албена" №28 авария кв. Прослав до 16.00 ч.

05.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Княгиня Евдокия" авария района на аварията и кв.Запад от 9.30 ч. до 16.30 ч.
гр.Асеновград кв.Долни Воден авария нарушено водоподаване в кв.Долни Воден от 9.30 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Порто Лагос" №19 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Христо Г. Данов" №31 авария района на аварията от 9.00 ч. до 14.00 ч.
район Асеновград с.Добралък и с.Новаково аварии нарушено водоподаване в двете населени места от 9.00 ч. до 16.00 ч.
район Раковски с.Върбен авария нарушено водоподаване в с.Върбен от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с.Беловица, ул."25-та" авария нарушено водоподаване в с.Беловица от 9.30 ч. до 16.30 ч.

04.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Калофер ул."Георги Шопов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Кедър" №8 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр.Пловдив кв.Беломорски изграждане на нова водопроводна връзка кв.Беломорски от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Лазар Маринчешки" изграждане на нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност и част от ул."Петър Васков" от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Раковски кв.Парчевич авария нарушено водоподаване в кв.Парчевич до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария нарушено водоподаване в с.Брестник до отстраняване на аварията

03.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ЖК Тракия, блок №153 във вход "Б" подмяна на спирателен кран района на блокове №152, №154 и №155 до 12.00 ч.
гр.Пловдив ул."Софроний Врачански" №19 А авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Ранобудник" авария частично нарушено водоподаване в кв.Прослав от 11.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи с.Брестник и с.Първенец аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Мало Крушево и с.Ново Железаре аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

02.05.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Батак" №43 авария района на аварията от 9.00ч. до 16.00ч.
гр.Пловдив ул."Ибър" №33 авария района на аварията от 9.00ч. до 15.00ч.
гр.Пловдив ул."Стамат Икономов" №14 изграждане на нова водопроводна връзка частично нарушено водоподаване по ул."Георги Кондолов" и бул."Македония" до 16.00 ч.
гр.Пловдив ЖК Тракия до бирария "Jägerhof" авария блок №1,2 и 3 до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер авария нарушено водоподаване в гр.Калофер до отстраняване на аварията

28.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград района между ул. "Любен Каравелов" и "Спортист" ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района на ремонтната дейност от 09:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Баня ул. "2-ри юни" авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" №12 смяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Александър Пушкин" №6-8 авария района на аварията от 09:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Райко Жинзифов" №16 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. " Ясна поляна ", до стадион Пловдив авария водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" срещу Стокова борса "Ритон" авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България", 4-ти километър авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр.Карлово ул."Ал.Стамболийски" №54 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14.00ч. до 16.00ч.
район Карлово с. Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Бегунци, ул."2-ра" авария района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи вилна зона с.Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване във вилната зона от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

27.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Баба Тонка авария нарушено водоподаване в района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Баня ул. " Васил Левски " №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Калофер ул. " Васил Коларов " №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Перущица ул. "Макгахан" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Остромила авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в кв. Остромила до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо" №68 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Александър Пушкин" №6-8 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лазар Маджаров" №8 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" №9 авария водопровод района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Антон Тайнер" и "Родопи " авария водопровод района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Изток" №11 ремонт на тротоарен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл.21 поради липса на ел. захранване на хидрофорна уредба от EVN високата зона в района на аварията до 12:00 ч.
район Карлово с. Свежен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Баня авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Иван Вазов" авария района на аварията до отстраняване на аварията

26.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Горни Воден авария частично нарушено водоподаване в кв.Горни Воден до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Карамфил" №20 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Въча" №2 и ул."Порто Лагос" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 16.30 ч. до 19.00 ч.
гр.Пловдив Понеделник пазар подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност от 9.00 ч. до 12.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на бул."Руски" с ул."Преслав" авария на външна фирма изпълнител района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Бъдеще" №50 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Александър Пушкин" №6-8 авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция авария нарушено водоподаване в с.Нареченски бани до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в с.Червен до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Свежен подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в с.Свежен до приключване на ремонтната дейност
район Труд с.Маноле авария нарушено водоподаване в с.Маноле до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци до отстраняване на аварията

25.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
град Калофер ул."Севлиевска" №32 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
град Пловдив бул."Македония", до паркинга на магазин BILLA авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
град Пловдив ул. "Възход" №35 авария водопровод района в близост до отстраняване на аварията
град Пловдив бул. "Васил Априлов" №166 авария водопровод района на аварията до 15:00 ч.
град Пловдив ул. "Райно Попович" смяна на спирателен кран високите блокове в района до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с.Бачково, с.Добростан, с.Орешец, с.Червен аварии водопроводи нарушено водоподаване в селата до отстраняване на авариите
район Кричим гр.Перущица, с.Устина аварии водопроводи нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай град Първомай авария на главен водопровод нарушено водоподаване в гр. Първомай до 14:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре, с.Паничери и с.Старосел аварии водопроводи нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на авариите

24.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
град Асеновград ул. " Шипка " авария водопровод западната част на града и кв.Запад до отстраняване на аварията
град Пловдив ул. " Мир " №31 авария водопровод нарушено водоподаване в кв. Прослав до отстраняване на аварията
град Пловдив бул. "Македония", до паркинга на магазин BILLA авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград град Асеновград ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района над МБАЛ гр. Асеновград от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Екзарх Йосиф" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Свобода"№1 авария района в близост до 15.00 ч
гр.Пловдив ул."Братя Шкорпил"№2 авария района в близост до 16.00 ч
гр.Хисаря ул."Иванка Пашкулова" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария с.Пролом до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция Рогош авария на главен водопровод с.Рогош , с.Скутаре , с.Трилистник до отстраняване на аварията

20.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Юмрукчал" №21 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пресечката на ул."Антим I-ви" с ул."Св.Св.Кирил и Методий " авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив хотел "SPS" ремонт на пожарен хидрант района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Свети Климент" и ул."Христо Г.Данов" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Васил Левски и с.Столетово аварии двете села до отстраняване на авариите
район Кричим гр.Перущица авария нарушено водоподаване в гр.Перущица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария с.Тюркмен до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре и с.Ясно поле аварии двете села до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Паничери авария с.Паничери до отстраняване на аварията

19.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" №148 авария на хидрофорната уредба високите етажи на бул. "Васил Априлов" №144, 146 и 148 и бул. "Дунав" №2 и №4 до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов" №40 авария водопровод района в близост до 16.00 ч
гр.Пловдив бул."Македония" до ЖП управление авария водопровод района в близост до 16.00 ч
гр.Пловдив ул."Княз Церетелев" №1 подмяна на спирателен кран района в близост до 12.00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Левски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария с.Козаново до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария с.Строево до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до 18:00 ч.

18.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе", до складовете на фирма "ПИМК" ООД авария водопровод района на аварията до 16.30 ч
град Пловдив бул. "Васил Априлов" №148 авария водопровод високите етажи на бул. "Васил Априлов" №144, 146 и 148 и бул. "Дунав" №2 и 4 от 18:30 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово изграждане на ново водопроводно отклонение с.Куртово до приключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Ново село авария водопровод частично нарушено водоподаване в с.Ново село до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария водопровод с.Гълъбово до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария с.Царацово до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария с.Старосел до отстраняване на аварията

13.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Горни Воден, ул."Св.Кирик" авария водопровод нарушено водоподаване в кв.Горни Воден от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д-р Владо" №35 авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков" №55 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №95 подмяна на спирателен кран района южно от ЖП линията от 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мечников" с ул. "Яне Сандански" авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр. Първомай ул. "Гимназиална" до училище "Св.Св.Кирил и Методий" подмяна на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на въвеждащ водопровод с. Леново до 16.30 ч.
район Асеновград с. Избегли авария с. Избегли от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Първомай с. Брягово авария с. Брягово от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Добруджа" №19 ремонт на водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в с.Ягодово от 12.00 ч. до 15.00 ч.
район Съединение с. Житница авария с. Житница от 12.00 ч. до 17.00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария с. Малък Чардак от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица от 10.00 ч. до 15.00 ч.

12.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Марица" №7 авария кв.Тракия, кв.Шипка и района на стадиона от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Освобождение" №86 авария ул. "Стадион" и района на аварията от 14.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гевгели" №27 подмяна на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 10.30 ч. до 15.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Данаил Николаев" №109 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стара планина" №16 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.30 ч. до 13.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" до бензиностанция "Хаджията Груев" счупен пожарен хидрант района на аварията, кв.Беломорски и кв.Остромила до 12.30 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Борислав" с ул. "Граф Игнатиев" авария района на аварията от 11.30 ч. до 15.30 ч.
гр. Пловдив кв. Остромила ремонтна дейност кв. Остромила от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив ЖК"Тракия", бл. №202, вх.Г подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11.30 ч. до 13.00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария с. Боянци от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария с. Войнягово от 10.30 ч. до 14.30 ч.
район Кричим гр. Перущица авария до хлебозавода района на аварията от 10.30 ч. до 15.30 ч.
район Раковски с. Стряма авария Индустриална зона от 11.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Иван Вазов" №19 авария района на аварията от 10.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи с. Първенец авария частично нарушено водоподаване в с. Първенец от 10.30 ч. до 15.30 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Добруджа" №19 авария с. Ягодово до 18.00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до 18.00 ч.

11.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Крива" изграждане на сградно водопроводно отклонение и сградно канално отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Карловска" подмяна на водопроводно оклонение нарушено водоподаване по ул. "Богдан" и ул. "Карловска" до 12.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Изток" №16 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" №3/5 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Димо Хаджидимов" с ул. "Поручик Въльо Стефов" авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Долнослав и с. Конуш аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово гр. Калофер, ул. "Димитър Мутев" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария частично нарушено водоподаване в с .Домлян до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария нарушено водоподаване в с.Шишманци до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария водопровод с. Дрангово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Кирил и Методий" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария водопровод частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

10.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ал.Стамболийски" изграждане на нов водопровод ул. "Кап.Райчо", ул. "Бойка Войвода" и част от ул."Първомайска" до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Пазарище" №3 авария района на аварията до 13.00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция Юг авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи на гр. Пловдив от 09.00 ч. до 16.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Дон" №26 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Братя Свещарови" №13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност Кабата авария с.Избегли, с.Козаново и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава ремонт на тротоарен спирателен кран частично нарушено водоподаване в с.Мулдава до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Войнягово авария нарушено водоподаване в с.Войнягово от 12.30 ч. до 17.00 ч.
район Карлово с. Домлян авария с. Домлян до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене авария с. Дъбене до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария частично нарушено водоподаване в с.Ново село до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария с. Устина до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария с. Главатар до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария частично нарушено водоподаване в с.Житница от 12.30 ч. до 17.00 ч.

07.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Етна" изграждане на нови водопродни връзки района на ремонтната дейност и ул."Байкал", ул."Кузман Шапкаров" и ул."Славееви гори" от 9.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Лайпциг" №28 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов" авария района на аварията до Ветеринарна лечебница до 15.00 ч.
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Клокотница" №48 авария частично нарушено водоподаване в кв.Прослав до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново и с.Червен аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с.Домлян и с.Соколица аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай с.Татарево авария нарушено водоподаване в с.Татарево до отстраняване на аварията

06.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Гоце Делчев" №49 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кръстовището на ул."Княгиня Евдокия" и ул."Костур" авария района на аварията (западно от двата моста) до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."9-ти май" авария частично нарушено водоподаване в гр.Кричим до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Калофер" №5А авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №30 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив Гребна база авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Иван Андонов" №16 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Варна" авария района на аварията от 15.00 ч. до 19.00 ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №115 авария района на аварията до 15.00 ч.
район Асеновград с.Конуш подмяна на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в с.Конуш до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Васил Левски авария нарушено водоподаване в с.Васил Левски до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина 2 бр.аварии на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Градина до отстраняване на авариите
район Раковски с.Стряма, Индустриална зона авария нарушено водоподаване в Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария нарушено водоподаване в с.Калояново до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария нарушено водоподаване в с.Кръстевич до отстраняване на аварията

05.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Раковски ул. "Алескандър Пушкин" авария района на аварията от 13.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Хисаря ул. "Ген.Гурко" авария района на аварията от 13.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Варна" и ул."Лозенград" авария района на аварията до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Филип Македонски" №48 авария района на аварията от 8.30 ч. до 14.30 ч.
гр.Пловдив бул."Шести септември" №239 авария на външна фирма изпълнител района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Константин Величков" №59 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност и кв.Съдийски от 11.30 ч. до 13.30 ч.
район Асеновград Помпена станция Лаково без ел.захранване от EVN гр.Асеновград:кв.Запад, кв.Свети Георги, кв.Метоха, кв.Изток, кв.Баделема от 11.00 ч. до възстановяване на ел.захранването от EVN
район Родопи с.Гълъбово авария нарушено водоподаване в с.Гълъбово от 12.00 ч. до 17.00 ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария нарушено водоподаване в с.Иван Вазово от 12.00 ч. до 17.00 ч.
район Труд с.Войводиново авария нарушено водоподаване в с.Войводиново от 10.00 ч. до 14.00 ч.

04.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Долни Воден изграждане на ново водопроводно отклонение и канално отклонение района на ремонтната дейност от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Асеновград ул."Ген.Данаил Николаев" авария района на аварията и кв.Запад от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Асеновград ул."Захари Стоянов" и ул."Спортист" ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района на ремонтната дейност до 17.00 ч.
гр.Карлово ул."Иван Попов" №6 авария района на аварията от 15.30 ч. до 18.30 ч.
гр.Кричим ул."Цар Иван Асен II-ри" авария района на аварията от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул."Сатурн" №6 подмяна на спирателен кран и водомер района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр.Пловдив ул."Преслав" авария района на аварията и част от Стария град от 9.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис III-ти Обединител" №12 авария района на аварията от 9.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Съединение ул."Иван Вазов" авария района на аварията от 12.30 ч. до 17.30 ч.
район Асеновград с.Козаново авария и изграждане на ново водопроводно отклонение нарушено водоподаване в с.Козаново от 9.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград с.Леново и с.Червен аварии нарушено водоподаване в двете населени места от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с.Васил Левски, ул."9-та" авария нарушено водоподаване в с.Васил Левски от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Кричим с.Йоаким Груево авария нарушено водоподаване в с.Йоаким Груево от 12.00 ч. до 16.00 ч.
район Първомай с.Брягово авария нарушено водоподаване в с.Брягово от 9.00 ч. до 16.00 ч.
район Родопи с.Марково авария частично нарушено водоподаване във вилна зона с.Марково от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Труд Помпена станция с.Калековец профилактика на EVN нарушено водоподаване в с.Динк, с.Калековец и с.Крислово от 9.00 ч. до 12.00 ч.
район Труд с.Рогош, ул."Васил Левски" авария нарушено водоподаване в с.Рогош от 14.30 ч. до 17.30 ч.

03.04.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов" авария района на МБАЛ Асеновград и ул."Захари Стоянов" до 21.00 ч.
гр.Асеновград ул."Опълченска" №14 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград кв.Долни Воден подмяна на сградно водопроводно отклонение Промишлена зона до приключване на ремонтната дейност
гр.Кричим ул."Георги Кирков" подмяна на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Димо Хаджидимов" изграждане на нова водопродна връзка нарушено водоподаване по ул."Димитър Талев" от №126 до №132 до 15.00 ч.
гр.Пловдив Помпена станция Изток 2 ремонтна дейност нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Арда" №11 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул."Захаридово" и ул."Обнова" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 15.00 ч.
район Карлово с.Домлян авария нарушено водоподаване в с.Домлян до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица и с.Ново село аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Първомай с.Караджалово и с.Селци аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

31.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Калофер ул. "Добри Войвода" №71 авария водопровод района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Младежка" №26 подмяна на спирателен кран района в близост до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полет" №62 авария водопровод района в близост от 12:00 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Найчо Цанов" авария водопровод Съдийски квартал до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл. 183 авария водопровод бл. 183, вх.В и вх.Г до 14:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград ремонтна дейност от външна фирма изпълнител ул."Пере Тошев", ул."Средна гора", ул."Александър Стамболийски", ул."Спортист" и ул."Захари Стоянов" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нареченски бани авария водопровод нарушено водоподаване в селото до 12:00 ч.
район Родопи с. Ягодово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с.Горна Махала и с. Калояново аварии водопроводи нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

30.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово бул. "Освобождение" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Анри Барбюс" авария водопровод района в близост от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив зад хипермаркет Кауфланд на бул. "Пещерско шосе" №36 ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Весела" до Детски ясли №17 авария водопровод района в близост от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Акад. Петър Динеков" и ул. "Здравец" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Пловдив ЖК Тракия, до бл. 146 авария частично нарушено водоподаване в бл. 142,143 и 146 до 22.00 ч.
район Асеновград с.Нареченски бани, на главния път авария водопровод с. Нареченски бани до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария главен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Първомайска" ремонтна дейност от външна фирма изпълнител района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Калофер ул. " Видул Странски " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Меден дол" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №75 авария водопровод района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев " №76 авария водопровод района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл.43 авария водопровод нарушено водоподаване в района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК Тракия, бл.100 авария водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Раковски Помпена станция Раковски профилактика нарушено водоподаване в гр. Раковски от 14:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул. " Петко Каравелов " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица и с.Мътеница аварии водопроводи нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

28.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ЖП Гара авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тодор Икономов" №4 авария водопровод района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борован" авария водопровод района в близост до 16:00 ч.
гр. Хисаря бул. "Ген.Гурко" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
град Асеновград бул. "България" изграждане на ново водопроводно отклонение Промишлена зона от 09:30 ч. до 16:30 ч.
град Асеновград Помпена станция Катуница авария водопровод нарушено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
район Асеновград град Асеновград ремонтна дейност от външна фирма изпълнител ул. "Първомайска" и района на МБАЛ Асеновград до 16:30 ч.
район Асеновград с. Конуш авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград водоема авария с.Врата и с.Кабата до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе авария водопровод района около центъра от 15:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 17:30 ч.
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Калофер ул. "Ека Караминкова" №7 авария водопровод района в близост от 10:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Пенчо Славейков" авария водопровод района в близост до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №45 авария водопровод района в близост до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Заводска" №16 авария водопровод района в близост от 15:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №53 изграждане на ново водопроводно отклонение района в близост от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Първомай с. Драгойново авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи вилна зона Марково, ул. "Родопи" авария водопровод района в близост от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Крумово смяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.

24.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден ремонтна дейност нарушено водоподаване в кв.Горни Воден от 9.00 ч. до 11.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия", бл.№141 подмяна на спирателен кран района в близост до 15.30 ч
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" №10 авария "Балкантекс АД", "БДЖ - депо" и закрития пазар на ул."Акад.Петър Динеков" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иван Ст. Гешев" №32 подмяна на спирателен кран района на ул."Иван Ст. Гешев" от №28 до №32 от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Петрова нива" и ул."Светослав Мерджанов" изграждане на нова водопроводна връзка района на ул."Петрова нива", част от ул."Светослав Мерджанов" и ул."Ран Босилек" до 14.00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград авариен ремонт по ул."Ал.Стамболийски", ул."Спортист" и ул."Захари Стоянов" нарушено водоподаване между ул."Пере Тошев" и ул."Средна гора" от 8.30 ч. до 16.30 ч
район Асеновград с.Боянци ремонтна дейност нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Дълго поле авария с.Дълго поле до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария нарушено водоподаване в селото до 14.00 ч.

23.03.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Водолей" №15 подмяна на спирателен кран района на ул."Водолей" и ул."Достоевски" до 14.00 ч
гр.Пловдив ул."Академик Петър Динеков" №10 авария "Балкантекс АД", "БДЖ - депо"и закрития пазар на ул."Петър Динеков" от 17.00 ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иван Андонов" №5 авария района в близост до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Иван Драсов" №2 авария района в близост